Χ. Προύντζος: Το δικηγορικό επάγγελμα χρήζει άμεσων μεταρρυθμίσεων

Άδωνης Άδωνη  19/08/2019 07:25
Χ. Προύντζος: Το δικηγορικό επάγγελμα χρήζει άμεσων μεταρρυθμίσεων

Χ. Προύντζος: Το δικηγορικό επάγγελμα χρήζει άμεσων μεταρρυθμίσεων

Άδωνης Άδωνη  19/08/2019 07:25

Η δικηγορική εταιρεία Προύντζος & Προύντζος ιδρύθηκε το 2010 μέσα από τις ανάγκες που δημιούργησε η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός της ήταν, σύμφωνα με τον διευθύνοντα συνέταιρο Χαράλαμπο Προύντζο, η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, κυρίως σε τομείς που δεν εξυπηρετούνταν ικανοποιητικά στο νησί. Στην πορεία των χρόνων ο σκοπός επετεύχθη και δεν παύει να ανανεώνεται με νέα πλάνα και δράσεις, σε ένα κλάδο που ο εκσυγχρονισμός καθίσταται σήμερα επιτακτική ανάγκη. 

RELATED ARTICLES

Η στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας έδωσε από την αρχή μεγάλη έμφαση στους τομείς ενέργειας, περιβάλλοντος, διασυνοριακής επίλυσης διαφορών, ρυθμιζόμενων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, δημόσιων συμβάσεων, ανταγωνισμού, αγροτικής πολιτικής, ευρωπαϊκού δικαίου και σε άλλα πεδία στο πλαίσιο των σχετικών εναρμονιστικών νομοθεσιών.  «Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο γραφείο στα πρότυπα της Αγγλίας και των άλλων προηγμένων νομικά χωρών, έτσι ώστε να προσελκύσουμε το εγχώριο ταλέντο και να δώσουμε προοπτικές ανέλιξης στους νέους δικηγόρους για να μπορέσουν να εξειδικεύσουν τη γνώση τους και να αυξήσουν τη συμμετοχή τους στην εταιρεία», αναφέρει ο κ. Προύντζος.

Διαβάστε ακόμα: Ryanair: Κι άλλες πτήσεις από Κύπρο

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η εταιρεία κατάφερε να επιτύχει τον στόχο της, καθώς σήμερα εργοδοτεί 26 άτομα προσωπικό, με 20 δικηγόρους σε διάφορα επίπεδα εμπειρίας, και μπορεί να περηφανευτεί ότι αρκετοί από αυτούς την ακολούθησαν από τα πρώτα χρόνια της σύστασης της.

Ο τρόπος λειτουργίας της διαχωρίζεται με βάση τη φύση της δικηγορικής εργασίας. Υπάρχουν τρεις μονάδες, οι οποίες αναλαμβάνουν αντίστοιχα την επίλυση διαφορών, το εταιρικό δίκαιο και τη νομική συμβουλευτική. Ο συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας ξεφεύγει από την πεπατημένη πορεία των πλείστων γραφείων, όπου οι νομικές εργασίες κατανέμονται ανάλογα με το είδος δικαίου. Ο διαχωρισμός αυτός δίνει προτεραιότητα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και όχι στην επανάληψη γνωσιολογικής εφαρμογής, βοηθώντας τους δικηγόρους να γίνουν αυτάρκεις και ολοκληρωμένοι επαγγελματίες. 

 

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μέσα από την αποτελεσματική λειτουργία της, η εταιρεία κατάφερε να διεισδύσει σε αναπτυσσόμενους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, όπως αυτοί της ενέργειας και συγκεκριμένα των ανανεώσιμων πηγών, του ανοίγματος της αγοράς ηλεκτρισμού και της περιβαλλοντικής προστασίας. Έχει δώσει νομικές συμβουλές για τη δημιουργία έργων αιολικής ενέργειας, φωτοβολταϊκών, βιομάζας και βιοαερίου καθώς και για την υλοποίηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Euroasia Interconnector. Επίσης, έχει υποστηρίξει, στο πλαίσιο της τροποποίησης της νομοθεσίας της αγοράς ηλεκτρισμού, τράπεζες και ιδιώτες επενδυτές σε θέματα νομικού ελέγχου και χρηματοδότησης τέτοιων έργων: «Στην παρούσα φάση οι δικηγόροι της εταιρείας συντάσσουν τα πρώτα συμβόλαια για την αγορά και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στην ενδιάμεση και την ανταγωνιστική αγορά για ιδιώτες παραγωγούς και προμηθευτές», ανέφερε ο κ. Προύντζος.

Διαβάστε ακόμα: Γιώργος Φυλακτού: Η επιτυχία απαιτεί σκληρή και τίμια δουλειά

 

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Ένας άλλος υποσχόμενος τομέας είναι αυτός των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, λόγω του εν εξελίξει εκσυγχρονισμού και της αναδιαμόρφωσης του τραπεζικού κλάδου λόγω εποπτικών, ρυθμιστικών και νομοθετικών αλλαγών και μέσα και από την απομόχλευση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. «Η εταιρεία παρέχει σε τράπεζες και σε διεθνείς επενδυτές υποστήριξη για τη διαχείριση τέτοιων χαρτοφυλακίων, καθώς και υπηρεσίες συμβούλου αφερεγγυότητας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα», επισημαίνει ο κ. Προύντζος, τονίζοντας πως «τα επενδυτικά ταμεία παρουσιάζουν προοπτικές ραγδαίας ανάπτυξης, με την εταιρεία μας να συντονίζει και να ηγείται των σχετικών υπηρεσιών του διεθνούς κολοσσού συμβουλευτικών υπηρεσιών EY στην Κύπρο».

 

ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΕΥ LAW

Η Προύντζος & Προύντζος έχει ενταχθεί ως μέλος στο δίκτυο της EY Law από τον Απρίλιο του 2017: «Είναι το μοναδικό ενδεχομένως παράδειγμα μιας παγκόσμιας δικηγορικής υπηρεσίας στην Κύπρο, με περίπου 3.500 δικηγόρους και με ένα γεωγραφικό εύρος που φτάνει τις 84 χώρες. Το δίκτυο έχει ως στόχο τον μετασχηματισμό των νομικών υπηρεσιών, δίνοντας έμφαση στην τεχνολογία και την πολυεπίπεδη συμβουλευτική, παρέχοντας ενοποιημένες νομικές, φορολογικές, χρηματοοικονομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε συνεργασία με τους υπόλοιπους επαγγελματίες της ΕΥ στην Κύπρο και διεθνώς».

 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ                                                                        

Το μεγάλο δίκτυο της EY Law, δίνει στην εταιρεία την ευκαιρία να μοιράζεται τις εξειδικευμένες υποδομές και την τεχνογνωσία του. Ακολουθώντας το μότο, «η τεχνολογία είναι εδώ για να μας μετασχηματίσει και πρέπει να την αγκαλιάσουμε», η εταιρεία έχει αυτοματοποιήσει εξολοκλήρου την εσωτερική της λειτουργία τόσο για την επικοινωνία της με την EΥ όσο και με τους συνεργάτες της στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα, η μύησή της στην ψηφιακή κουλτούρα της δίνει τη δυνατότητα να αναλύει τον χρόνο που χρειάζονται οι υποθέσεις για να διεκπεραιωθούν και να εφαρμόσει ασφαλιστικές δικλίδες για την ανεξαρτησία, την ταχύτητα ανταπόκρισης και κυρίως την ποιότητα του παραδοτέου (deliverable), με κύριο μέλημα την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και την αποφυγή συνθηκών σύγκρουσης συμφερόντων.

 

EY LEGAL OPERATIONS PLATFORM: Μια επανάσταση στην επικοινωνία και τη διεκπεραίωση νομικών διεργασιών.

Σχετικά με τις εξωτερικές λειτουργίες της, η εταιρεία τροφοδοτεί τους πελάτες της με το EY Legal Operations Platform: «Πρόκειται για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας και παροχής νομικών υπηρεσιών για εσωτερικούς νομικούς συμβούλους, που αναπτύχθηκε μέσω της εξαγοράς της RiverView Law Firm και της Pangea3 (Legal Managed Services arm της Thompson Reuters) από την EY. Η πλατφόρμα διευκολύνει τους πελάτες με τη διαχείριση των συμβάσεών τους, την επικοινωνία με τους προμηθευτές και με τους εξωτερικούς νομικούς συμβούλους τους και τους δίνει το πλεονέκτημα να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις νομικές τους υποθέσεις.

 

ΤΑΧΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Για περιπτώσεις νομικών ελέγχων (Due Diligence), το κέντρο αριστείας της EY Law στο Belfast της Ιρλανδίας χρησιμοποιεί το Luminance, ένα πρόγραμμα artificial intelligence το οποίο μπορεί να επεξεργάζεται τεράστιο όγκο δεδομένων αστραπιαία, αποτελεσματικά και με λιγότερο κόστος για τον πελάτη, δυνατότητα που πλέον είναι διαθέσιμη και για τις κυπριακές επιχειρήσεις μέσω της Προύντζος & Προύντζος Δ.Ε.Π.Ε.

 

ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ ΟΙ ΑΠΑΡΧΑΙΩΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ

Μιλώντας για τον τομέα του, ο κ. Προύντζος επεσήμανε με έμφαση πως παρόλη την τεχνολογική υπεροχή που προσφέρουν οι μοντέρνες λύσεις, το δικηγορικό επάγγελμα και το σύστημα απονομής δικαιοσύνης συνεχίζουν να απειλούνται από την απαρχαιωμένη δομή τους: «Η ύπαρξη δυσανάλογου αριθμού δικηγόρων και δικηγορικών γραφείων, σε σχέση με τον πληθυσμό και τον όγκο της εγχώριας αγοράς, αλλά και η διαδικασία απονομής δικαιοσύνης που συνηγορεί στην καθυστέρηση της διεκπεραίωσης υποθέσεων, μειώνουν την πίστη των πελατών για τη λειτουργικότητα του τομέα, την ποιότητα και την ηθική ακεραιότητα του επαγγέλματος».  Επίσης, το υφιστάμενο μοντέλο άσκησης για τους ασκούμενους δικηγόρους, που βασίζεται σε απλή ακαδημαϊκή γνώση του νομοθετικού πλαισίου, χρειάζεται μεταρρύθμιση, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, καθώς δεν προσφέρει τις δεξιότητες επαγγελματικής αυτάρκειας και δικλείδες ηθικής που απαιτεί η σημερινή εποχή από ένα λειτουργό του τομέα: «Μοντέλα όπως της Αγγλίας προσφέρουν ένα καλό παράδειγμα για το πώς μπορούν οι νέοι δικηγόροι να εμβαθύνουν στην επαγγελματική δεοντολογία και στους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών και διαπραγμάτευσης».

 

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Έχουν ήδη γίνει κάποιες ενέργειες για να προχωρήσει το σύστημα απονομής δικαιοσύνης προς τη σωστή κατεύθυνση, παρατηρεί, κυρίως σε ό,τι αφορά τους θεσμούς της πολιτικής δικονομίας: «Πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουν κατά τρόπο που από τη μέρα που καταχωρείται μια υπόθεση, να είναι γνωστή και σύντομη η ημερομηνία εκδίκασής της. Οι αναβολές πρέπει να δίνονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ακολουθώντας τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Δικαιοσύνη που αργεί δεν είναι αποτελεσματική, όπως επανειλημμένα σημείωσε το ΕΔΑΔ». Εάν οι μεταρρυθμίσεις γίνουν σωστά, θα συμβάλουν τα μέγιστα στη μείωση του όγκου των υποθέσεων που στοιβάζονται στα έδρανα των δικαστών, με τη διαμεσολάβηση και τη διαιτησία να συνιστούν αναγκαίες, βιώσιμες ενναλακτικές λύσεις στη διευθέτηση διαφορών.

 

ΝΑ ΕΚΜΟΝΤΕΡΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Ταυτόχρονα, τονίζει ο κ. Προύντζος, οι υποδομές της δικαιοσύνης πρέπει να εκμοντερνιστούν: «Η δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρησης και διαχείρισης υποθέσεων και μιας μεθόδου ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και επικοινωνίας που θα περιορίζει τις άσκοπες εμφανίσεις από δικηγόρους στα δικαστήρια είναι επιτακτική ανάγκη. Επιπρόσθετα, σύγχρονες μορφές ηχογράφησης και στενοτύπησης των πρακτικών θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμες στους διαδίκους για λόγους διαφάνειας, αλλά και για την ταχύτερη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας. Έτσι το έργο των δικαστών και των πρωτοκολλητείων θα ενισχυθεί και θα απαλλαγεί από περιττές και παρωχημένες διαδικασίες».

 

ΑΜΟΙΒΑΙΟΣ ΣΕΒΑΣΜΟΣ  ΔΙΚΑΣΤΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Τέλος, για την ριζική αναδόμηση του επαγγέλματος πρέπει να αποβληθεί, όπως λέει ο ίδιος, η ψευδαίσθηση πως υπάρχει ιεραρχική σχέση μεταξύ δικαστή και δικηγόρου: «Και οι δύο είναι λειτουργοί της δικαιοσύνης. Πρέπει πάντα να υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός από τους δύο πυλώνες του συστήματος απονομής δικαιοσύνης. Οι δικηγόροι επιβάλλεται να έχουν το περιθώριο να ασκούν καλόπιστη και τεκμηριωμένη κριτική στις δικαστικές αποφάσεις και οι δικαστές να επεξεργάζονται αντικειμενικά την κριτική αυτή. Επιβάλλεται όμως και η ενίσχυση του πειθαρχικού ελέγχου των δικηγόρων προκειμένου να εξαλειφθούν συμπεριφορές που μειώνουν την υπόληψη του δικηγορικού επαγγέλματος. Έτσι θα ενισχυθεί και η αξιοπιστία του συστήματος απονομής δικαιοσύνης».

 

Διεύρυνση εργασιών

Η Προύντζος & Προύντζος συνεχίζει να διευρύνει ραγδαία τις εργασίες της και να εξετάζει συγχωνεύσεις και μη οργανικές επεκτάσεις της δραστηριότητάς της, κάτι που συνάδει και με τη στρατηγική της ΕΥ Law παγκοσμίως. Επιπρόσθετα, έχει ως στόχο να εμβαθύνει στους υφιστάμενους τομείς δικαίου για την ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών της και εισέρχεται με μεγάλο ενδιαφέρον στην τεχνολογία distributed ledgers και τα smart contracts, όπως επίσης και στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας αλλά και της ναυτιλίας. 

*Το κείμενο δημοσιεύθηκε στο τεύχος Αυγούστου του περιοδικού IN Business

 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας