Ειδικό Αφιέρωμα - Eurobank Cyprus: Εξωστρεφή τα περισσότερα συνταξιοδοτικά ταμεία

INBusinessNews  12/06/2019 13:51
Ειδικό Αφιέρωμα - Eurobank Cyprus: Εξωστρεφή τα περισσότερα συνταξιοδοτικά ταμεία

Ειδικό Αφιέρωμα - Eurobank Cyprus: Εξωστρεφή τα περισσότερα συνταξιοδοτικά ταμεία

INBusinessNews  12/06/2019 13:51
To περιοδικό ΙΝ Βusiness παρουσιάζει σε συνεργασία με το INBusinessNews το ειδικό αφιέρωμα Σχέδια Συνταξιοδότησης. Πρωταγωνιστές του κλάδου μιλούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην κάμερα του InBusinessNews, αναλύουν την αγορά και εκτιμούν το μέλλον των pension funds. Ένα αποκλειστικό αφιέρωμα του περιοδικού IN Business σε digital μορφή.

RELATED ARTICLES


 
Την Eurobank Cyprus εκπροσώπησε o Παναγιώτης Χρυσοστόμου, CFA, Head Institutional Clients, Wealth Management, της Eurobank Cyprus Ltd.
 
Η Eurobank Κύπρου είναι κυπριακή τράπεζα που ιδρύθηκε το 2007, λειτουργεί αυτόνομα, διέπεται από όλους τους νόμους και κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας και εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Εποπτικό Μηχανισμό, τον γνωστό SSM. Η Τράπεζα, από την ίδρυση της στην Κύπρο, υιοθέτησε ένα διαφορετικό τραπεζικό μοντέλο, αυτό του wholesale banking, και επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένους τομείς της αγοράς, που είναι αυτοί των Μεγάλων Επιχειρήσεων, Τραπεζικής Διεθνών Εταιρειών, Κεφαλαιαγορών και Διαχείρισης Περιουσίας. Θεωρούμε ότι η Τράπεζα μας χαρακτηρίζεται από το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και την ποιότητα εξυπηρέτησης που την έχουν καθιερώσει ως τράπεζα πρώτης επιλογής στην Κύπρο.
 
Η Τράπεζα σύμφωνα με τον Παναγιώτη Χρυσοστόμου εξακολουθεί να παρουσιάζει μία πολύ θετική εικόνα με κύρια χαρακτηριστικά την υγιή επαναλαμβανόμενη κερδοφορία (κέρδη για το έτος 2018 €42,5 εκ. μετά από φόρους), τους ισχυρούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας (Capital Adequacy Ratio και CET1 στο 24,5%), την ισχυρή πλεονάζουσα ρευστότητα (δείκτης δανείων προς καταθέσεις εξαιρουμένων των δανείων που εξασφαλίζονται με καταθέσεις στο 31%) και δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων στο πολύ χαμηλό επίπεδο του 4,1%.
 
Η Eurobank Κύπρου είναι αδειοδοτημένη από την Κεντρική Τράπεζα για να προσφέρει όλες τις επενδυτικές υπηρεσίες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται σε ιδιώτες πελάτες καθώς και σε μεγάλο αριθμό θεσμικών πελατών στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων συνταξιοδοτικών ταμείων, ασφαλιστικών εταιρειών, ημικρατικών οργανισμών και άλλων μεγάλων θεσμικών πελατών. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν τη λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών για αγοραπωλησίες χρηματοοικονομικών μέσων σε διεθνές επίπεδο, περιλαμβανομένων μετοχών, ομολόγων, αμοιβαίων κεφαλαίων, δομημένων προϊόντων, εμπορευμάτων, κλπ. Το εξειδικευμένο τμήμα χρηματιστηριακών συναλλαγών (trading desk) που διαθέτει η Τράπεζα στην Κύπρο προσφέρει τις υπηρεσίες αυτές με διευρυμένο ωράριο που καλύπτει όλες τις ανεπτυγμένες διεθνείς αγορές, εξυπηρετώντας έτσι αποτελεσματικά τις απαιτήσεις των πελατών της Τράπεζας αλλά και συνεργάτες / συμβούλους θεσμικών πελατών.
 

 
Η Τράπεζα έχει επίσης συνεργασία με αριθμό θεσμικών πελατών στους οποίους προσφέρει την επενδυτική υπηρεσία Διακριτικής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου. Το μοντέλο που χρησιμοποιούμε ως Eurobank για την παροχή της πιο πάνω υπηρεσίας δεν περιορίζεται μόνο σε πόρους της Eurobank Κύπρου, αφού ταυτόχρονα τυγχάνουν αξιοποίησης οι πόροι και η τεχνογνωσία του Ομίλου της Eurobank με στόχο την μεγιστοποίηση του οφέλους για τον πελάτη. Τονίζεται ότι και για την παροχή αυτής της υπηρεσίας ο πελάτης διατηρεί στην Eurobank Κύπρου τους τραπεζικούς και επενδυτικούς του λογαριασμούς μέσα από τους οποίους περνά όλη η δραστηριότητα του χαρτοφυλακίου διακριτικής διαχείρισης.
 
Επιπρόσθετα, η Τράπεζα διαθέτει μεγάλη εμπειρία και τεχνολογικά προηγμένη  υλικοτεχνική υποδομή στην παροχή υπηρεσιών θεματοφυλακής, υποστηρίζοντας διαχρονικά τις επενδύσεις των πελατών της στις παγκόσμιες αγορές. Οι υπηρεσίες θεματοφυλακής περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη φύλαξη των χρηματοοικονομικών μέσων και την τακτική αποστολή αναλυτικής κατάστασης χαρτοφυλακίου, που περιλαμβάνει τόσο την εικόνα του χαρτοφυλακίου όσο και λεπτομέρειες για την δραστηριότητα του και την κίνηση του επενδυτικού λογαριασμού.
 
Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Χρυσοστόμου το Τμήμα Θεσμικών Πελατών της Τράπεζας εξυπηρετεί γύρω στους 300 θεσμικούς πελάτες. Πολλοί από αυτούς τους πελάτες εξυπηρετούνται μόνο για τις τραπεζικές τους ανάγκες, που κυρίως αφορούν την τοποθέτηση καταθέσεων. Μεγάλο μέρος των πελατών αυτών διατηρούν με την Τράπεζα επενδυτικούς λογαριασμούς και παρέχονται σε αυτούς επενδυτικές υπηρεσίες ανάλογα με τις εξειδικευμένες ανάγκες τους. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται δηλαδή επιλεκτικά – έχουμε πελάτες που λαμβάνουν από την Τράπεζα μόνο υπηρεσίες θεματοφυλακής ή συνδυάζουν την υπηρεσία αυτή με κάποια επενδυτική υπηρεσίας όπως εκτέλεση συναλλαγών ή διακριτική διαχείριση χαρτοφυλακίου.
 
Όσο τα σημερινά δεδομένα της αγοράς ο Παναγιώτης Χρυσοστόμου ανέφερε πως τα περισσότερα συνταξιοδοτικά ταμεία, ιδιαίτερα αυτά που έχουν μεγαλύτερο ενεργητικό, χαρακτηρίζονται πλέον από αρκετή εξωστρέφεια. «Βλέπουμε επενδυτικές πολιτικές με μεγάλη διασπορά, που περιλαμβάνουν πολλές επενδυτικές κατηγορίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Εξακολουθεί φυσικά να υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι της αγοράς που αποτελείται από Ταμεία μικρότερου μεγέθους, όπου εκεί η κυρίαρχη τάση εξακολουθεί να είναι η τοποθέτηση καταθέσεων σε εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα. Αυτό που εμείς λέμε στις διαχειριστικές επιτροπές αυτών των ταμείων, είναι να εφαρμόζουν την αρχή της διασποράς έστω στο κομμάτι των καταθέσεων, χωρίς να λαμβάνουν αποφάσεις μόνο με γνώμονα το ύψος των προσφερόμενων επιτοκίων. Σε δεύτερο επίπεδο, πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουν να εξετάζουν το ενδεχόμενο τοποθέτησης κάποιου μέρους του ενεργητικού τους σε επενδύσεις, με προσοχή, έχοντας μακροπρόθεσμο ορίζοντα και λαμβάνοντας πάντοτε τις απαραίτητες συμβουλές από ειδικούς, όπως είναι και η απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας.»

Τέλος ο Παναγιώτης Χρυσοστόμου ανέφερε πως «Εμείς πιστεύουμε ότι γενικά ο κόσμος γίνεται σιγά σιγά πιο ευαισθητοποιημένος για τα θέματα της συνταξιοδότησης του και παίρνει περισσότερα μέτρα προς την ορθή κατεύθυνση. Γενικά, στον τομέα υπάρχουν διάφορες επιλογές επαγγελματιών παρόχων που προσφέρουν ένα εύρος διαφορετικών λύσεων. Αυτό δίνει την ευκαιρία στα συνταξιοδοτικά ταμεία να παρέχουν στα μέλη τους μια καλή βάση για αποταμίευση και επένδυση έτσι ώστε να είναι σε θέση να πετύχουν τους συνταξιοδοτικούς τους στόχους.»
 
Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας