Το Σχέδιο Κινήτρων για το κυπριακό Olivewood

InBusinessNews  11/10/2018 07:34
Το Σχέδιο Κινήτρων για το κυπριακό Olivewood

Το Σχέδιο Κινήτρων για το κυπριακό Olivewood

InBusinessNews  11/10/2018 07:34
Το Σχέδιο Κινήτρων για ανάπτυξη της οπτικοακουστικής βιομηχανίας στην Κύπρο η οποία θα φέρει το όνομα Olivewood παρουσίασε ενώπιον του Cyprus Film Summit o ο Ανώτερος Λειτουργός του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (Invest Cyprus), Λευτέρης Σ. Ελευθερίου.

RELATED ARTICLESΣυγκεκριμένα, η κυβέρνηση εισήγαγε πρόσφατα ένα ελκυστικό πακέτο οικονομικών κινήτρων. Οι παραγωγές οι οποίες θα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στο Σχέδιο θα πρέπει να αφορούν:

1. Feature Films, με ελάχιστη δαπάνη τουλάχιστον €200.000 για τις επιλέξιμες δαπάνες
2. Δημιουργικά ντοκιμαντέρ για μεγάλη οθόνη ή τηλεόραση, με ελάχιστη δαπάνη €50.000 για τις επιλέξιμες δαπάνες
3. Ψηφιακό και αναλογικό animation για τη μεγάλη οθόνη ή την τηλεόραση
4. Τηλεοπτικές ταινίες ή τηλεοπτικές σειρές ή μίνι σειρά με ελάχιστη δαπάνη €100.000 για τις επιλέξιμες δαπάνες
5. Παραγωγές transmedia και crossmedia
6. Προγράμματα Reality που προωθούν άμεσα ή έμμεσα την Κύπρο και τον πολιτισμό της
 

Επιστροφή χρημάτων
Το Σχέδιο προβλέπει επιστροφή μετρητών για τις επιλέξιμες δαπάνες μεταξύ 25% και 35%, οι οποίες πραγματοποιούνται στην Κύπρο κατά την περίοδο παραγωγής. Ο αιτών πρέπει να είναι εγγεγραμμένη - για το σκοπό αυτό - εταιρεία ή υποκατάστημα εταιρείας στην Κύπρο. Ο πραγματικός δικαιούχος της εταιρείας μπορεί να είναι Κύπριος, Ευρωπαίος υπήκοος τρίτης χώρας ή οποιοσδήποτε συνδυασμός των τριών. Ο επιτυχών υποψήφιος θα λάβει πιστοποιητικό προσωρινής έγκρισης με ορισμένες προϋποθέσεις. Μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής, ο παραγωγός θα υποβάλει την έκθεση ελέγχου στην επιτροπή, προκειμένου να λάβει την επιστροφή υπό μορφή κρατικής ενίσχυσης εντός 90 ημερών.
 
Φορολογική πίστωση
Η φορολογική πίστωση παρέχει την επιστροφή φορολογίας για τις επιλέξιμες δαπάνες μεταξύ 25% και 35%, οι οποίες πραγματοποιούνται στην Κύπρο κατά την περίοδο παραγωγής. Και πάλι, ο αιτών πρέπει να είναι εγγεγραμμένη - για το σκοπό αυτό - εταιρεία ή υποκατάστημα μιας εταιρείας στην Κύπρο και ο πραγματικός δικαιούχος μπορεί να είναι Κύπριος, Ευρωπαίος υπήκοος τρίτης χώρας ή οποιοσδήποτε συνδυασμός των τριών. Ο επιτυχών υποψήφιος, δηλαδή ο υποψήφιος που θα περάσει τον πολιτιστικό έλεγχο, θα λάβει προσωρινό πιστοποιητικό έγκρισης με ορισμένες προϋποθέσεις. Το ποσό της έκπτωσης φόρου επί του φορολογητέου εισοδήματος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του φορολογητέου εισοδήματος των αιτούντων για το φορολογικό έτος εντός του οποίου πραγματοποιείται η παραγωγή. Η πίστωση φόρου, στο βαθμό που δεν χορηγείται λόγω του παραπάνω ποσοστιαίου περιορισμού, μεταφέρεται και θα δίδεται εντός των επόμενων 5 ετών.
 

Φορολογικές εκπτώσεις για επενδύσεις σε υποδομές και εξοπλισμό
Κάθε υποψήφιος που επενδύει σε υποδομή παραγωγής ταινιών και τεχνολογικό εξοπλισμό όπως κινηματογραφικά στούντιο, χώρους οπτικοακουστικής επεξεργασίας, εξοπλισμό λήψης ταινιών, οπτικοακουστικά μέσα που παράγονται από υπολογιστή, κλπ θα δικαιούται έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημά του. Η επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% των επιλέξιμων δαπανών παραγωγής για τις μικρές επιχειρήσεις και το 10% των επιλέξιμων δαπανών παραγωγής για τις μεσαίες επιχειρήσεις. Η επένδυση σε περίπτωση εξοπλισμού θα πρέπει να παραμείνει στο έδαφος της Κύπρου για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών.

Επιστροφή ΦΠΑ
Επιστροφή του ΦΠΑ σύμφωνα με τα καθορισμένα ποσοστά που ισχύουν στην Κύπρο μπορεί επίσης να χορηγηθεί στην εταιρεία με τη συγκεκριμένη διαδικασία με τη φορολογική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών της Κύπρου. Οι συντελεστές ΦΠΑ στην Κύπρο κυμαίνονται από 19%, 9% και 5% με βάση την υπηρεσία ή το προϊόν που πραγματοποιείται η συναλλαγή.

Υποβολή αιτήσεων
Η διαδικασία υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο έχει ως εξής:
- Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εγγραφεί ως εταιρεία ή υποκατάστημα εταιρείας στην Κύπρο.
- Η εταιρεία AVC θα είναι η νομική οντότητα υπό την επωνυμία της οποίας θα υποβληθεί η αίτηση στην επιτροπή. Μόνο οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της επιτροπής θα γίνονται δεκτές για εξέταση.
- Μετά την παραλαβή της πλήρους αίτησης, η επιτροπή θα αποφασίζει με βάση την πολιτιστική δοκιμασία και άλλες προϋποθέσεις εάν θα απορρίψει ή θα εγκρίνει την αίτηση. Σε περίπτωση απόρριψης, ο αιτών θα ενημερωθεί εγγράφως από την επιτροπή.
- Σε περίπτωση που εγκριθεί η αίτηση, η επιτροπή θα ενημερώσει τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος είναι η Αρμόδια Αρχή, για την έκδοση προσωρινού πιστοποιητικού έγκρισης. Το πιστοποιητικό πρέπει να υποβληθεί στον αιτούντα σε λιγότερο από 60 εργάσιμες ημέρες.
- Εν τω μεταξύ, η επιτροπή και ειδικότερα η Invest Cyprus, θα έχουν την υποχρέωση να διευκολύνουν και να βοηθήσουν τον επιτυχή υποψήφιο να λάβει όλες τις σχετικές άδειες που απαιτούνται για την εκτέλεση της παραγωγής.
- Μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής, ο επιτυχών υποψήφιος πρέπει να υποβάλει την έκθεση ελέγχου της παραγωγής με βάση το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ελέγχου.
- Η επιτροπή θα επανεξετάσει την έκθεση ελέγχου και θα προτείνει στο Υπουργείο να προχωρήσει στη μεταφορά χρημάτων το αργότερο σε 90 ημέρες.
Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας