Διαγωνισμός €750 χιλιάδων για την καμπάνια του ΓεΣΥ

InBusinessNews  14/09/2018 07:26
Διαγωνισμός €750 χιλιάδων για την καμπάνια του ΓεΣΥ

Διαγωνισμός €750 χιλιάδων για την καμπάνια του ΓεΣΥ

InBusinessNews  14/09/2018 07:26

Στην προκήρυξη μεγάλου ανοικτού διαγωνισμού για το επικοινωνιακό κομμάτι της πρώτης φάσης του υπό εφαρμογή Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ) προχώρησε ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ). Το ύψος της σύμβασης ανέρχεται στις €750.000. 

RELATED ARTICLES

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για τη διεκπεραίωση της στρατηγικής επικοινωνίας αναφορικά με την εισαγωγή του Γενικού Συστήματος, οι οποίες θα περιλαμβάνουν υπηρεσίες διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων μέσω  συγκεκριμένων και καθορισμένων  δραστηριοτήτων/ενεργειών, σε σχέση με την πρώτη φάση εφαρμογής του ΓεΣΥ. Για τη διεκπεραίωση του Αντικειμένου της Σύμβασης ο ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη την ημερομηνία εφαρμογής της πρώτης φάσης του ΓεΣΥ, δηλαδή την 1η Ιουνίου του 2019. Οι δραστηριότητες/ενέργειες που αφορούν στην πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ και την ένταξη των υπόλοιπων υπηρεσιών φροντίδας υγείας, τον Ιούνιο 2020, δύναται να αποτελέσουν αντικείμενο νέας σύμβασης μέσω  της διαδικασίας διαπραγμάτευσης η οποία περιγράφεται στο Μέρος Β - Ειδικοί ΄Οροι Σύμβασης, άρθρο 2.2. 

 

Διαβάστε ακόμα: Στα σκαριά έργα €230 εκατ. για ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Γενικοί στόχοι
Οι γενικοί στόχοι της σύμβασης  είναι οι ακόλουθοι:
•    Η προβολή των πλεονεκτημάτων του ΓεΣΥ.
•    Η ενημέρωση του κοινού για τις βασικές πτυχές του ΓεΣΥ  (πότε θα ξεκινήσει, πώς θα λειτουργεί, τι θα δικαιούται, τι υποχρεώσεις θα έχει και τι θα πληρώνει ο κάθε δικαιούχος). 
•    Η ενημέρωση των παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας για τον τρόπο συμμετοχής τους στο ΓεΣΥ ανά κατηγορία παροχέα (δικαιώματα και υποχρεώσεις).  
•    Η ενημέρωση όλων των υπόλοιπων στοχευόμενων ακροατηρίων, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ και στο έγγραφο ΣΕ, αναλόγως της σημασίας και του βαθμού εμπλοκής τους στο ΓεΣΥ.
•    Η δημιουργία επίγνωσης (awareness) για το ρόλο και το έργο που επιτελεί ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας. 

Διαβάστε ακόμα: Αρχίζει το 3o Cyprus International Investors Summit

Ειδικοί στόχοι
Οι ειδικοί στόχοι της σύμβασης είναι οι ακόλουθοι:
•    Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πρέπει να συνάδουν με τον Οδικό Χάρτη εφαρμογής του ΓεΣΥ και τις προτεραιότητες που θέτει ο ΟΑΥ.
•    Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το περιεχόμενο του εγγράφου του Παραρτήματος ΙΙΙ  και της ΣΕ.
•    Οι ζητούμενες υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται με αποτελεσματικό και μετρήσιμο τρόπο. 

Μεγάλο, πάντως, αναμένεται ότι θα είναι το ενδιαφέρον από τα κυπριακά διαφημιστικά και γραφεία επικοινωνίας, με δεδομένο το υψηλό ποσό της σύμβασης, το οποίο υπολογίζεται στις €750.000, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Πέραν του υψηλού ποσού, η επιτυχής ολοκλήρωση μιας τέτοιας καμπάνιας θα προσδώσει περαιτέρω κύρος και αναβάθμιση στις παρεχόμενες υπηρεσίες του επιτυχόντα προσφοροδότη. 
 

Διαβάστε ακόμα: Ερευνητική: Καταθέτουν τρία στελέχη της ΣΚΤ

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας