Λίφτινγκ €10 εκατ. σε επιχειρήσεις στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας

InBusinessNews  10/06/2022 06:35
Λίφτινγκ €10 εκατ. σε επιχειρήσεις στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας

Λίφτινγκ €10 εκατ. σε επιχειρήσεις στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας

InBusinessNews  10/06/2022 06:35

Ανακαινίσεις, αναβαθμίσεις και δραστηριοποιήσεις επιχειρήσεων στην εντός των τειχών Λευκωσίας περιλαμβάνει το νέο φιλόδοξο σχέδιο χορηγιών σε επιχειρήσεις.

Μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2022 θα υποβάλλονται οι αιτήσεις στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης του σχεδίου χορηγιών για ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας.

Διαβάστε ακόμα: 

Γεμίζουν αλλά δεν… κατακλύζονται από τουρίστες τα ξενοδοχεία

Στην Blue Island οι άνθρωποί μας είναι η δύναμή μας

Στόχος του σχεδίου των €10 εκατ., το οποίο χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, είναι η δραστηριοποίηση και αναβάθμιση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων στην εντός των τειχών Λευκωσία.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις οι οποίες είναι, είτε ιδιοκτήτες ή και ενοικιαστές οικοδομών, με την υποχρέωση χρήσης των ανακαινισμένων υποστατικών τους για πέντε τουλάχιστον χρόνια.

Χορηγία έως €80.000
Το ύψος της συνεισφοράς θα είναι 60% της επιλέξιμης δαπάνης και θα καλύπτει οικοδομικές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικά, μελέτες και μέρος του εξοπλισμού, με ανώτατο όριο οικονομικής βοήθειας τα €80.000 ανά έργο.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του σχεδίου ανέρχεται στα €2 εκατ. ανά έτος, με την πληρωμή να γίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις. Πιο αναλυτικά, η πρώτη θα πραγματοποιηθεί κατά την υλοποίηση του 50% του έργου και η δεύτερη κατά την ολοκλήρωση του έργου, ενώ προσφέρεται η δυνατότητα προκαταβολής ποσού ύψους μέχρι και 20% της εγκεκριμένης χορηγίας.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν οικοδομικές εργασίες, ηλεκτρικές, υδραυλικές, μηχανολογικές εγκαταστάσεις σε σχέση με το κτήριο, ακίνητο εξοπλισμό, αμοιβές για παροχή υπηρεσιών αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών ή άλλων συμβούλων, καθώς επίσης εξοπλισμό (π.χ. κινητή επίπλωση, φωτιστικά, ηλεκτρικά είδη), σύμφωνα με το επιλέξιμο ποσό ανά είδος.


Για τουλάχιστον πέντε χρόνια
Η οικονομική ενίσχυση θα δοθεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν ή που θα ασκήσουν οικονομική δραστηριότητα, ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές οικοδομών σε περιοχές που ισχύει το σχέδιο, για ανακαίνιση των υποστατικών τους με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για τουλάχιστον πέντε έτη, με βασική χρήση αυτήν της επιθυμητής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Τα κίνητρα
Το σχέδιο χορηγιών εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για ανάπλαση και αναζωογόνηση της εντός των τειχών Λευκωσίας.

Τα κίνητρα και ρυθμίσεις που αφορούν την αρχιτεκτονική κληρονομιά και τις διατηρητέες οικοδομές στην περιοχή εντός των τειχών της Λευκωσίας σχετίζονται με την αύξηση του μέγιστου χαρισμένου συντελεστή για διατηρητέες οικοδομές από 50% σε 70%, έως το τέλος του 2026.

Παράλληλα, έως το τέλος του 2026, ο ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης θα αυξηθεί κατά 0,40:1 για όλες τις διατηρητέες οικοδομές με στόχο τη μεταφορά σε περιοχές δέκτες, ενώ όλες οι αξιόλογες οικοδομές θα κηρυχθούν διατηρητέες.

Οι κυριότεροι στόχοι του σχεδίου είναι η προσέλκυση νέων επιχειρήσεων στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας, η ενθάρρυνση υφισταμένων επιχειρήσεων να μετακινηθούν στις περιοχές εφαρμογής του σχεδίου, η ενθάρρυνση επιχειρήσεων που λειτουργούν ήδη στις εν λόγω περιοχές να επεκτείνουν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις τους, η κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση της περιοχής, η αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος με τη συμβολή στην κυκλική οικονομία και στην πράσινη ανάπτυξη, η προσέλευση πολιτών από όλη την Κύπρο και από το σύνολο της αστικής περιοχής Λευκωσίας, καθώς και η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας