Απορρίφθηκαν προσφυγές για «κούρεμα» Ταμ. Προνοίας και αξιογράφων

InBusinessNews  06/12/2022 10:38
Απορρίφθηκαν προσφυγές για «κούρεμα» Ταμ. Προνοίας και αξιογράφων

Απορρίφθηκαν προσφυγές για «κούρεμα» Ταμ. Προνοίας και αξιογράφων

InBusinessNews  06/12/2022 10:38

Δύο σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, που αφορούν αφενός «κούρεμα» Ταμείου Προνοίας και αφετέρου «κούρεμα» αξιογράφων Ταμείου Προνοίας έχουν εκδοθεί από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας στα τέλη του περασμένου μήνα, και συγκεκριμένα στις 22 και 28 Νοεμβρίου 2022.

Ενάγοντες και στις δύο υποθέσεις ήταν τα ίδια τα Ταμεία Προνοίας, ως νομικά πρόσωπα, τα οποία είχαν στραφεί εναντίον της Τράπεζας Κύπρου διεκδικώντας αποζημιώσεις.

Γιατί δεν φέρει ευθύνη

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας δικαίωσε την Τράπεζα Κύπρου απορρίπτοντας την αξίωσή τους για αποζημιώσεις ένεκα της απόκτησης και μετέπειτα αναγκαστικής μετατροπής σε μετοχές, χρεογράφων της Τράπεζας Κύπρου έκδοσης του 2008 και ακολούθως μετατρέψιμων αξιογράφων κεφαλαίου έκδοσης του 2009.

Το Δικαστήριο έκανε δεκτή την υπερασπιστική γραμμή της Τράπεζας Κύπρου αποδεχόμενο το γεγονός ότι η Τράπεζα δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη στην οποιαδήποτε ζημιά, τυγχάνει να έχει προκληθεί, στους ενάγοντες καθώς έχει επισυμβεί όπως σημειώνει συνεπεία Νόμου και όχι δικής της υπαιτιότητας.

Πλήρωνε τους τόκους

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επισήμανση του Δικαστηρίου στην τήρηση των συμφωνηθέντων από την Τράπεζα Κύπρου έως και τα μέσα του 2012. Επισήμανε συγκεκριμένα ό,τι από το 2008 μέχρι τον Ιούνιο του 2012 οι δύο επίδικες συμβάσεις αγοράς χρεογράφων και μετατρέψιμων αξιογράφων κεφαλαίου αντίστοιχα, εκτελούνταν κανονικά.

Αυτό κατά το Δικαστήριο συνέβαινε όχι μόνο διότι τα χρεόγραφα του 2008 χρησιμοποιήθηκαν το 2009 στην πλήρη αξία απόκτησης τους ως αντάλλαγμα για την απόκτηση των αξιογράφων του 2009 αλλά και επειδή κατ’ εφαρμογή των δύο συμβάσεων η τράπεζα κατέβαλλε στα Ταμεία Προνοίας μέχρι και τον Ιούνιο του 2012 ανελλιπώς τον τόκο που συμφωνήθηκε χωρίς οι ενάγοντες να προβάλουν κάποιο παράπονο ή ένσταση.

Γνώριζαν τι έπρατταν

Εμμέσως πλην σαφώς οι δύο αυτές αποφάσεις του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας καταδεικνύουν ότι τα Ταμεία Προνοίας, όχι μόνο δεν είχαν εξαπατηθεί, αλλά γνώριζαν και τα ρίσκα που αναλάμβαναν.

Είναι χαρακτηριστικό το εύρημα του Δικαστηρίου ότι οι ενάγοντες είχαν πλήρη επίγνωση του τι έπρατταν, πλήρη ελευθερία κινήσεων και σκέψεων. Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με τις δικαστικές αποφάσεις, ό,τι αποφάσισαν να πράξουν, τα Ταμεία Προνοίας, το έπραξαν ενσυνείδητα και αυτοβούλως χωρίς να υπάρξει καμία ανεπίτρεπτη ή αθέμιτη πίεση.

Σημειώνεται ό,τι οι ενάγοντες έχουν το δικαίωμα να προχωρήσουν και εντός 42 ημερών από την έκδοση των αποφάσεων του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας να υποβάλουν έφεση για να αμφισβητήσουν ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου τις πρωτόδικες αποφάσεις. 

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας