ΕΚΚ: Παρέτεινε την αναστολή άδειας λειτουργίας της Depaho

  28/07/2021 14:18
ΕΚΚ: Παρέτεινε την αναστολή άδειας λειτουργίας της Depaho

ΕΚΚ: Παρέτεινε την αναστολή άδειας λειτουργίας της Depaho

  28/07/2021 14:18

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης 9.7.2021, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ανακοίνωσε ότι η αναστολή της άδειας λειτουργίας της Κυπριακής Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Depaho Ltd παρατείνεται και έχει χορηγηθεί στην Εταιρεία προθεσμία δύο μηνών για να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προς συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΚΚ, καθ’ όλη τη διάρκεια αναστολής της άδειας λειτουργίας της, η εταιρεία δεν επιτρέπεται να παρέχει/ασκεί επενδυτικές υπηρεσίες/δραστηριότητες, να συνάπτει επιχειρηματική σχέση με οποιοδήποτε πρόσωπο και να αποδέχεται οποιοδήποτε νέο πελάτη, να διαφημίζει τον εαυτό της ως παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών.

Η εταιρεία, εφόσον οι υφιστάμενοι πελάτες της το επιθυμούν, δύναται να ολοκληρώσει όλες τις ενώπιον συναλλαγές της ιδίας και των πελατών της, ως οι οδηγίες τους, καθώς επίσης να αποδώσει όλα τα κεφάλαια και τα χρηματοοικονομικά μέσα που αναλογούν στους πελάτες της.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας