Σε διαβούλευση η ΕΚΚ για τη ρύθμιση των Εκπροσώπων Προώθησης Αιτήσεων

InBusinessNews  11/06/2021 11:55
Σε διαβούλευση η ΕΚΚ για τη ρύθμιση των Εκπροσώπων Προώθησης Αιτήσεων

Σε διαβούλευση η ΕΚΚ για τη ρύθμιση των Εκπροσώπων Προώθησης Αιτήσεων

InBusinessNews  11/06/2021 11:55

Έγγραφο Διαβούλευσης αναφορικά με τη νομοθετική ρύθμιση των Εκπροσώπων Προώθησης Αιτήσεων, εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ).

Η ΕΚΚ προτείνει την υιοθέτηση συγκεκριμένων κανόνων και υποχρεώσεων για τη ρύθμιση των Εκπροσώπων Προώθησης Αιτήσεων που συμμετέχουν στη διαδικασία υποβολής και προώθησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας σε ρυθμιζόμενη οντότητα της ΕΚΚ ή άλλες σημαντικές αλλαγές.

Η κανονιστική πρωτοβουλία της ΕΚΚ αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας των αιτήσεων που υποβάλλονται, υποχρεώνοντας τους Εκπροσώπους Προώθησης Αιτήσεων να ασκούν τη δέουσα επιμέλεια και τις διαδικασίες «Γνώρισε τον Πελάτη Σου» (KYC - Know Your Client) σε πελάτες που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για άδεια. Επιπλέον, η πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να ενισχύσει την εφαρμογή διαδικασιών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όταν γίνεται προώθηση επενδύσεων και κατ’ επέκταση να ενισχύσει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται σε ρυθμιζόμενες οντότητες, καθώς και σε οντότητες που βρίσκονται σε διαδικασία απόκτησης αδείας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν τα σχόλιά τους σχετικά με την πρόταση της ΕΚΚ το αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου 2021. Διευκρινίζεται ότι δεν θα δοθεί καμία παράταση σε μεμονωμένη βάση. Τυχόν σχόλια που θα υποβληθούν μετά το πέρας της συγκεκριμένης ημερομηνίας δεν θα ληφθούν υπόψη, εκτός εάν η ΕΚΚ παρατείνει την περίοδο υποβολής απόψεων με επίσημη ανακοίνωση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα σχόλιά τους στο Νομικό Τμήμα ή στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων της ΕΚΚ, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στις εξής ηλεκτρονικές διευθύνσεις: legal@cysec.gov.cy και authorisations@cysec.gov.cy.

Το θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος θα πρέπει να έχει την ακόλουθη μορφή: «Consultation Paper (2021 - XX) – [insert the Name of Organisation, Legal or Natural Person submitting the comments or views]».

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας