Ο Νίκος Σοφιανός στο ΔΣ της Τράπεζας Κύπρου

InBusinessNews  01/03/2021 16:33
Ο Νίκος Σοφιανός στο ΔΣ της Τράπεζας Κύπρου

Ο Νίκος Σοφιανός στο ΔΣ της Τράπεζας Κύπρου

InBusinessNews  01/03/2021 16:33

Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (BOC Holdings) ανακοινώνει ότι στις 26 Φεβρουαρίου 2021 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενέκρινε τον διορισμό του Νίκου Σοφιανού ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ.

Ο διορισμός ισχύει επίσης και για το Διοικητικό Συμβούλιο της BOC Holdings.

Ο κ. Νίκος Σοφιανός θα προεδρεύει της Επιτροπής Ελέγχου και θα συμμετέχει ως μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου.

Η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως ακολούθως:

Νίκος Σοφιανός (Πρόεδρος)
Arne Berggren

Πόλα Χατζησωτηρίου

Michael Heger

Ιωάννης Ζωγραφάκη

Η νέα σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου έχει ως ακολούθως:
Ιωάννης Ζωγραφάκης (Πρόεδρος)

Maksim Goldman

Πόλα Χατζησωτηρίου

Νίκος Σοφιανός

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας