ΕΚΚ: Μνημόνιο συνεργασίας Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων με Αστάνα

InBusinessNews  11/11/2020 12:30
ΕΚΚ: Μνημόνιο συνεργασίας Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων με Αστάνα

ΕΚΚ: Μνημόνιο συνεργασίας Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων με Αστάνα

InBusinessNews  11/11/2020 12:30
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) υπέγραψε διμερές Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας (MoU), καθώς επίσης και Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας σε σχέση με τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (AIFMD MoU) με την αντίστοιχη εποπτική Αρχή του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Κέντρου της Αστάνα του Καζακστάν, την Astana Financial Services Authority (AFSA).

RELATED ARTICLESΗ υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των δύο εποπτικών Αρχών, με στόχο τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης. Η συμφωνία αποτελεί ένα πλαίσιο στη βάση του οποίου η ΕΚΚ και η AFSA θα μπορούν να διεξάγουν με πιο αποτελεσματικό τρόπο έρευνες για πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με την αγορά κινητών αξιών. Οι δύο Αρχές θα συνεργαστούν στενά για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των αγορών τους, τη διαφύλαξη των συμφερόντων των επενδυτών και την προώθηση της υγιούς ανάπτυξης των τίτλων των αγορών που εποπτεύουν.

Η υπογραφή του Μνημονίου για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) θα ενισχύσει, μεταξύ άλλων, την εποπτεία διαχείρισης κεφαλαίων εναλλακτικών επενδύσεων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παράγραφο (2) (α) του άρθρου 44 του Νόμου για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων1 οι διαχειριστές κεφαλαίων που εδρεύουν εκτός ΕΕ δύνανται να έχουν πρόσβαση σε αγορές της ΕΕ ή να διαχειρίζονται κεφάλαια μέσω εξουσιοδότησης από διαχειριστές της ΕΕ. Επιπλέον, σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, η ΕΚΚ πρέπει να συνάψει συμφωνίες συνεργασίας που προβλέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών με τις εποπτικές Αρχές ή άλλες Αρχές ή φορείς τρίτων χωρών.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας