Υπερψηφίστηκαν τα εναρμονιστικά νομοθετήματα για την εγγύηση καταθέσεων

InBusinessNews  28/02/2020 14:39
Υπερψηφίστηκαν τα εναρμονιστικά νομοθετήματα για την εγγύηση καταθέσεων

Υπερψηφίστηκαν τα εναρμονιστικά νομοθετήματα για την εγγύηση καταθέσεων

InBusinessNews  28/02/2020 14:39
Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε σε νόμους δύο εναρμονιστικά νομοσχέδια και ενέκρινε κανονισμούς που αφορούν το σύστημα εγγύησης καταθέσεων σε περιπτώσεις εξυγίανσης πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων, αφού προηγουμένως υπερψήφισε τροπολογία που αφορούσε τη διαγραφή διατάξεων που αφορούσαν το ταμείο εγγύησης καταθέσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.

RELATED ARTICLES


 
Τα νομοθετήματα υπερψηφίστηκαν με 35 ψήφους υπέρ, 1 εναντίον (Άννα Θεολόγου) και 3 αποχές (Περδίκης, Θεοπέμπτου, Παπαγιάννης).
 
Η τροπολογία που κατατέθηκε προφορικά από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών Άγγελο Βότση, υπερψηφίστηκε με 39 ψήφους υπέρ και 3 αποχές (Περδίκης, Θεοπέμπτου, Παπαγιάννης).
 
Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών προς την Ολομέλεια της Βουλής, με τον πρώτο νόμο που ψηφίστηκε σκοπείται να ρυθμιστούν ζητήματα που αφορούν στην παροχή δυνατότητας συγχώνευσης του εθνικού Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων (ΣΕΚ), με συστήματα εγγύησης καταθέσεων άλλων κρατών μελών, καθώς και στην πρόσθετη χρηματοδότηση του ΣΕΚ από άλλες πηγές.
 
Περαιτέρω, εισάγονται ρυθμίσεις για αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας, οι οποίες αφορούν τη δυνατότητα ανάκτησης από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου απευθείας από τα πιστωτικά ιδρύματα των εξόδων που προκύπτουν από τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη που παρέχει στο ΣΕΚ.
 
 
Με τον δεύτερο νόμο σκοπείται ρύθμιση της επικοινωνίας μεταξύ της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΣΕΚ και ενημέρωση της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΣΕΚ από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, στην περίπτωση που διαπιστωθούν προβλήματα σε οποιοδήποτε Αδειοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα, τα οποία απαιτούν την ενεργοποίηση του ΣΕΚ.
 
Επίσης με τους κανονισμούς που εγκρίθηκαν ρυθμίζεται η κάλυψη των καταθέσεων των τοπικών αρχών που έχουν προϋπολογισμό που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000), η αύξηση του ορίου κάλυψης για τα πρόσκαιρα υψηλά υπόλοιπα καταθέσεων που εξυπηρετούν κοινωνικούς σκοπούς από πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000) και για περίοδο μέχρι δώδεκα μήνες, αντί για έξι που ίσχυε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 
Προβλέπεται περαιτέρω καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση ενεργοποίησης του ΣΕΚ από τα ρευστά διαθέσιμα του πιστωτικού ιδρύματος υπό προϋποθέσεις.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας