Τράπεζα Κύπρου: Δημιουργία Επιτροπής Δεοντολογίας

  02/12/2019 16:33
Τράπεζα Κύπρου: Δημιουργία Επιτροπής Δεοντολογίας

Τράπεζα Κύπρου: Δημιουργία Επιτροπής Δεοντολογίας

  02/12/2019 16:33
Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company ανακοίνωσε στο ΧΑΚ τη δημιουργία νέας Επιτροπής Διοικητικού Συμβουλίου, την Επιτροπή Δεοντολογίας (ΕΔ).

RELATED ARTICLES

 
Η ΕΔ θα ασχολείται με θέματα Συμπεριφοράς και Κουλτούρας, θα εποπτεύει και θα εγκρίνει θέματα δεοντολογίας, θα επιβλέπει τις εργασίες της Εποπτικής Επιτροπής και θα χειρίζεται θέματα κινδύνων συμπεριφοράς και φήμης, καθώς επίσης και θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με σκοπό την εισαγωγή και διατήρηση της ανάλογης κουλτούρας για θέματα κινδύνων, ελέγχου, πελατοκεντρικότητας και οικονομικής ευημερίας.
 
Η σύνθεση της ΕΔ έχει ως ακολούθως:
 
Ιωάννης Ζωγραφάκης (Πρόεδρος)
Lyn Grobler
Μαρία Φιλίππου
Πανίκος Νικολάου
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας