Εδώ επένδυσαν τα Ταμεία Προνοίας στην Κύπρο

  20/08/2019 10:07
Εδώ επένδυσαν τα Ταμεία Προνοίας στην Κύπρο

Εδώ επένδυσαν τα Ταμεία Προνοίας στην Κύπρο

  20/08/2019 10:07

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων τα οποία επεξεργάστηκε το InBusinessNews στην Κύπρο υπάρχουν 2.022 Ταμεία εγγεγραμμένα στο μητρώο του Εφόρου μέχρι 31.12.2015. Τα Ταμεία όπως φαίνεται από τα στοιχεία, είχαν 91,309 μέλη, με τις εισφορές χρηματοδοτούσων επιχειρήσεων και μελών να φθάνουν στα €246.314.873 και τα έσοδα τους στα   €57.222.115 για το οικονομικό έτος 2015.

Σε ό,τι αφορά στις παροχές τους ανήλθαν στα €223.242.098, στα έξοδα τους στα €37.023.885 και στο αποθεματικό τους, στα €2.220.273.825.

Όσον αφορά στην ποσοστιαία κατανομή των επενδύσεων τους διαμορφώθηκε ως ακολούθως:


 56,36%  Καταθέσεις
 6,00%   Δάνεια σε μέλη
 9,46%   Κυβερνητικά Χρεόγραφα
 9,48%   Ακίνητη περιουσία                        
 17,30% Μετοχές και εταιρικά ομόλογα                                                                                   
 1,21%   Εισπρακτέες εισφορές/τόκοι
 0,19%    Άλλες

                                          
         

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας