ΕΚΚ: Επτά παράνομες οντότητες

InBusinessNews  24/05/2019 10:40
ΕΚΚ: Επτά παράνομες οντότητες

ΕΚΚ: Επτά παράνομες οντότητες

InBusinessNews  24/05/2019 10:40
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η “ΕΚΚ”) επιθυμεί να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό ότι, oι πιο κάτω διαδικτυακοί τόποι δεν ανήκουν σε οντότητα η οποία κατέχει
άδεια λειτουργίας για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή/και την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, όπως προνοείται στο άρθρο 5 του νόμου Ν. 87(Ι)/2017: 

RELATED ARTICLES

 
  • www.prcforex.com
  • bitgoldenfx.com
  • fxcryptocoin.com
  • lincensetrade.com
  • apextradeoption.com
  • www.jfdmtech.com
  • www.finmarket.trade 

Η ΕΚΚ προτρέπει το επενδυτικό κοινό όπως προτού συνεργαστεί με επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, να ανατρέχει στο διαδικτυακό της τόπο (www.cysec.gov.cy), για να βεβαιώνεται ως προς τα πρόσωπα που κατέχουν άδεια για να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή/και να ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες.

 

 

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας