Ανδρέας Κ. Κρητιώτης: Πού στοχεύει η Ancoria Bank

Ανδρέας Κ. Κρητιώτης: Πού στοχεύει η Ancoria Bank

Ανδρέας Κ. Κρητιώτης: Πού στοχεύει η Ancoria Bank

Τη θέση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Ancoria Bank ανέλαβε ο δρ Ανδρέας Κ. Κρητιώτης. Πρόκειται για μια νέα ανερχόμενη τράπεζα και στόχος του είναι να συμβάλει στην εδραίωσή της στην εγχώρια αγορά, με αρχές και αξίες ορθής εταιρικής διακυβέρνησης.

RELATED ARTICLES


Tο θεωρεί μεγάλη τιμή που έχει αναλάβει την προεδρία του διοικητικού συμβουλίου μιας νέας και ανερχόμενης τράπεζας: «Θεωρώ ότι η έμπρακτη αυτή ένδειξη εμπιστοσύνης στο άτομό μου με επιφορτίζει με την ευθύνη να ανταποκριθώ πλήρως στις προσδοκίες της τράπεζας». Στόχος του είναι να συμβάλει στην εδραίωση της Ancoria Bank στην εγχώρια αγορά ως μιας τράπεζας αξιόπιστης και ασφαλούς, δομημένης πάνω στις αρχές και τις αξίες μιας σωστής εταιρικής διακυβέρνησης, που θα διασφαλίζει τα συμφέροντα μετόχων, συνεργατών και πελατών: «Η κουλτούρα της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης βοηθά κάθε οργανισμό να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται σωστά τους όποιους κίνδυνους αντιμετωπίζει και να λαμβάνει τις σωστές αποφάσεις που θα βοηθήσουν στην ορθή και υγιή ανάπτυξή του».

Διαβάστε ακόμα: Μέχρι πού φτάνει το κυπριακό χαλλούμι

Διαβάστε ακόμα: EKKA VE YACHTS: Το 17 μέτρων Riva Rivale 56 στο Limassol Boat Show   

Η εμπιστοσύνη 
Μιλώντας για τα όσα έχει να αντιμετωπίσει, αναφέρει ότι ένα νεοσύστατο τραπεζικό ίδρυμα στην Κύπρο, συγκριτικά μικρού μεγέθους, αντιμετωπίζει σήμερα πολλές προκλήσεις είτε αυτές προέρχονται από τον εγχώριο και μη ανταγωνισμό είτε από το συνεχώς αυξανόμενο κανονιστικό πλαίσιο που το διέπει: «Μια πρόκληση, που η Ancoria Bank κλήθηκε να αντιμετωπίσει από την πρώτη μέρα, ήταν να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού και των πελατών της. Οι εταιρικές της αξίες και συγκεκριμένα η ειλικρίνεια, ο επαγγελματισμός, η διαφάνεια και η ακεραιότητα, που επιτυχώς η τράπεζα κατάφερε να αφομοιώσει στις σχέσεις της με το πελατολόγιό της, αποτελούν τα θεμέλια στα οποία κτίζει, για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του ευρύτερου κοινού και των πελατών της», επισημαίνει. 

Τα επιτόκια
Οι τράπεζες έχουν σήμερα να αντιμετωπίσουν το περιβάλλον των πολύ χαμηλών και αρνητικών επιτοκίων στις εγχώριες και διεθνείς αγορές. Ο κ. Κρητιώτης αναφέρει σχετικά: «Η Ancoria Bank, δεδομένης της απουσίας προϋπαρχόντων προβλημάτων και μέσω ενός ορθολογιστικού μοντέλου κόστους, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη συγκυρία αυτή με τον πιο αποδοτικό τρόπο». Και προσθέτει: «Σοβαρή πρόκληση για οποιοδήποτε μικρό τραπεζικό ίδρυμα είναι, επίσης, το δυσανάλογα υψηλό κόστος κανονιστικής συμμόρφωσης που πρέπει να υποστεί. Η Ancoria Bank, μέσω συνεργασιών που έχει αναπτύξει με στρατηγικούς της συνεργάτες και χάρη στο υψηλά καταρτισμένο προσωπικό της, έχει καταφέρει να ελαχιστοποιήσει το κόστος αυτό, χωρίς να συμβιβάζει την ανάγκη για συμμόρφωση με τους συνεχώς αυξανόμενους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της». 

Η εξυπηρέτηση 
Η διαφοροποίηση της Ancoria Bank στην παροχή τραπεζικών προϊόντων έχει να κάνει με την άμεση εξυπηρέτηση και την επαναφορά του πελάτη στο επίκεντρο, κάτι που ανατρέπει, όπως λέει ο ίδιος, τα μέχρι σήμερα δεδομένα. «Με φρέσκια προσέγγιση, υπευθυνότητα και αμεσότητα, η αξιολόγηση και η εξυπηρέτηση του πελάτη γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες του ιδίου και όχι με τα διαθέσιμα προϊόντα της τράπεζας», υπογραμμίζει, τονίζοντας ότι εργάζεται συνεχώς για τη βελτίωση και την αναβάθμιση των ψηφιακών καναλιών εξυπηρέτησης: «Αντιμετωπίζουμε με ιδιαίτερη ευαισθησία το κόστος, στοχεύοντας να μετακυλήσουμε στους πελάτες μας το πλεονέκτημα αυτό μέσα από ανταγωνιστικούς όρους και χρεώσεις, κάτι που πλέον και οι καταναλωτές μπορούν να αξιολογήσουν μέσα από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών». 

Οι στοχεύσεις 
Στα αρχικά στάδια της λειτουργίας της, η Ancoria Bank είχε στοχεύσει περισσότερο στους ιδιώτες, ώστε να συστηθεί στο ευρύτερο κοινό. Μετά τα αρχικά επιτυχημένα βήματα που έκανε στην κυπριακή λιανική τραπεζική αγορά, στοχεύει πλέον πιο ενεργά στον επιχειρηματικό κόσμο. Σύμφωνα με τον κ. Κρητιώτη, ένας από τους αρχικούς λόγους δημιουργίας της τράπεζας ήταν η πίστη στην επιχειρηματική ικανότητα των Κυπρίων: «Προτεραιότητά μας αποτελούν όλοι οι παραγωγικοί τομείς της εγχώριας οικονομίας, καθώς επίσης κλάδοι της οικονομίας που έχουν αναπτυγμένες εξαγωγικές δραστηριότητες, περιλαμβανομένου και του πρωτογενούς. Η διασπορά του κινδύνου που μπορεί να επιτευχθεί, καθώς και τα ανοίγματα σε αγορές πολύ μεγαλύτερες της κυπριακής μέσω εξαγωγών, αποτελούν στοιχεία, τα οποία η τράπεζα αξιολογεί θετικά». 

Οι χορηγήσεις
Το 2018 η τράπεζα κατάφερε να διπλασιάσει το δανειακό της χαρτοφυλάκιο, δίδοντας έμφαση στην ποιότητά του: «Ενδεικτικό της υψηλής ποιότητας είναι ότι μετά από τρία χρόνια λειτουργίας και χορηγήσεων που έχει διοχετεύσει στην αγορά, διατηρεί μηδενικό υπόλοιπο μη εξυπηρετούμενων δανείων. Χορηγήσεις έχουν παραχωρηθεί σε τομείς, όπως, λιανικό και χονδρικό εμπόριο, εκπαίδευση, υγεία, βιομηχανία και μεταποίηση, κτηνοτροφία και επαγγελματικές υπηρεσίες». 

Το πλεονέκτημα
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ancoria Bank αποτελεί η απουσία μη εξυπηρετούμενων δανείων από το χαρτοφυλάκιό της, τονίζει ο ίδιος: «Η απουσία όποιων άλλων προβλημάτων του παρελθόντος επιτρέπει την υγιή και στρατηγική ανάπτυξη των εργασιών της τράπεζας με πελατολόγιο που η ίδια επιλέγει κι έτσι επικεντρώνεται στη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη είτε αυτός είναι ιδιώτης είτε επιχείρηση». Προσθέτει, επίσης, ότι και η απλή διοικητική δομή της τράπεζας αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ίδια, καθώς της επιτρέπει να λαμβάνει πιο γρήγορες αποφάσεις, της προσδίδει προσαρμοστικότητα κι ευελιξία, ιδιότητες που πρέπει να χαρακτηρίζουν ένα σύγχρονο οργανισμό. 

Η ψηφιοποίηση 
Η ψηφιοποίηση είναι σημαντική για όλους τους οργανισμούς που επιθυμούν να παραμείνουν σύγχρονοι και να έχουν εξέλιξη. Η Ancoria Bank, σύμφωνα με τον πρόεδρό της, διατηρεί ψηλά στην ατζέντα της την ψηφιακή τεχνολογία και εργάζεται για να παρέχει τα σωστά εργαλεία που θα δίνουν στους πελάτες της ολοκληρωμένη πληροφόρηση και εικόνα των οικονομικών τους δεδομένων, ώστε να μπορούν να διαχειριστούν σωστά το μέλλον τους. «Είναι η πρώτη τράπεζα στην Κύπρο που μέσα από μια δική της εφαρμογή, το Ancoria Bank Create, εδώ και πάνω από ενάμιση χρόνο έχει δώσει στο κυπριακό κοινό τη δυνατότητα να ξεκινήσει μια τραπεζική σχέση χωρίς να έρθει σε κατάστημά της», επισημαίνει. Και προσθέτει: «Οι συνεχείς προσπάθειες της τράπεζας να αναπτύσσει και να βελτιώνει τα εργαλεία που ο πελάτης μας έχει στη διάθεσή του αποτυπώνονται και από το πρόσφατο λανσάρισμα της καινούργιας εφαρμογής myAncoria. Με αυτήν ο πελάτης μπορεί, μεταξύ άλλων, να βλέπει όλες του τις συναλλαγές οργανωμένες σε κατηγορίες, να κάνει ανάλυση των εξόδων του, να φτιάχνει και να παρακολουθεί το budget του». 

Τα προϊόντα 
Σχετικά με την παροχή νέων προϊόντων ή υπηρεσιών συνεχώς αξιολογούνται οι ανάγκες του πελατολογίου, οπότε κι οι υπηρεσίες προσαρμόζονται ανάλογα. «Σήμερα θεωρούμε ότι το φάσμα των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουμε καλύπτουν τις πλείστες των αναγκών του πελάτη μας είτε ιδιώτη είτε επιχειρηματία», υπογραμμίζει, για να προσθέσει πως «στην Ancoria Bank έγινε συνειδητά η επιλογή να λειτουργήσουμε με ένα μικρό αριθμό τραπεζικών κέντρων, στα οποία οι πελάτες μας εξυπηρετούνται πλήρως. Οι ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας αξιολογούνται σε συνεχή βάση και οι όποιες αποφάσεις παίρνονται με γνώμονα τα καλώς νοούμενα συμφέροντα τόσο των πελατών μας όσο και των μετόχων της τράπεζας. Στο παρόν στάδιο δεν αποτελεί στόχο μας η δημιουργία μεγάλου δικτύου καταστημάτων».  

Ο ανταγωνισμός
Για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να ανταγωνιστούν, τα μικρά τραπεζικά ιδρύματα θα πρέπει να ξεχωρίσουν από τα μεγαλύτερα είτε αυτή η διαφοροποίηση αφορά στην εμπειρία του πελάτη στην όλη σχέση με την τράπεζά του είτε στη στόχευση του πελατολογίου της. «Παρόλα αυτά θα πρέπει να έχουν μια ξεκάθαρη στρατηγική κατεύθυνση, διατηρώντας συνάμα την προσαρμοστικότητα και την ευελιξία τους. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν να διατηρήσουν την επικέντρωσή τους στους στρατηγικούς τους στόχους, αλλά και να αποδείξουν την ικανότητα ανταπόκρισής τους σε καινούριες προκλήσεις που σίγουρα θα εμφανιστούν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον», καταλήγει. 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας