Τράπεζα Κύπρου: Οι μετοχές της σε 8 γνωστές εταιρείες

InBusinessNews  17/04/2019 07:32
Τράπεζα Κύπρου: Οι μετοχές της σε 8 γνωστές εταιρείες

Τράπεζα Κύπρου: Οι μετοχές της σε 8 γνωστές εταιρείες

InBusinessNews  17/04/2019 07:32
Μετοχές σε οκτώ εταιρείας διέθετε το 2018 η Τράπεζα Κύπρου, μερικές εκ των οποίων πολύ γνωστές στην Κύπρο. Η συμμετοχή του Τραπεζικού ιδρύματος στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών αυτών προέκυψε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αναδιάρθρωσης των δανείων τους. 

RELATED ARTICLES

 
Το αντικείμενο των εν λόγω εταιρειών ποικίλλει: Από διαχείριση εμπορικών κέντρων και εμπορία αυτοκινήτων μέχρι παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος
 
Nicosia Mall Holding (NMH
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αναδιάρθρωσης δανείων, το Συγκρότημα απέκτησε στις 28 Σεπτεμβρίου 2017 ποσοστό 51% στο μετοχικό Κεφάλαιο του Nicosia Mall Holdings (NMH) Limited. Το Nicosia Mall Holdings (NMH) Limited είναι η μητρική εταιρία ενός ομίλου θυγατρικών όπου δραστηριοποιείται στην κατασκευή και διαχείριση του Nicosia Mall. Το τίμημα για την απόκτηση του 51% μεριδίου του Nicosia Mall Holdings (NMH) Limited ανήλθε σε €7,500 χιλ. που χρησιμοποιήθηκε για τη μείωση μέρους των διευκολύνσεων και συνεπώς η εξαγορά δεν περιλάμβανε κανένα χρηματικό αντίτιμο. Υπενθυμίζεται ότι η απόκτηση του 51% του εμπορικού κέντρου επετεύχθη μετά την αναδιάρθρωση δανείων της K. Athienitis Contractors.
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του 2018, η τράπεζα αύξησε το μερίδιο που ελέγχει στην Nicosia Mall Hodlings (NMH) Limited από 51% σε 64%. Το υπόλοιπο 36% στον εργοληπτικό όμιλο Αθηαινίτη.
Εξάλλου, όπως αναφέρεται στην έκθεση, η Τράπεζα έχει δεσμευθεί ως προς την πώληση του συγκροτήματος Nicosia Mall Holdings και έχει προχωρήσει σε ένα ενεργό πρόγραμμα για την ολοκλήρωση της πώλησης αυτής.
 

CNP Cyprus Insurance Holdings Ltd
Ως μέρος της εξαγοράς ορισμένων δραστηριοτήτων της Λαϊκής Τράπεζας το 2013, αποκτήθηκε από την BOC PCL το 49.9% της CNP Cyprus Insurance Holdings Ltd, μητρική εταιρία συγκροτήματος ασφαλιστικών εταιριών στην Κύπρο και στην Ελλάδα.
 
Rosequeens Properties Limited και Rosequeens Properties SRL
Το Συγκρότημα κατέχει πραγματικό ποσοστό ύψους 33.3% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Rosequeens Properties SRL, η οποία είναι εγγεγραμμένη στη Ρουμανία και είναι ιδιοκτήτρια εμπορικού κέντρου στην Ρουμανία. Το μερίδιο αποκτήθηκε αφού η BOC PCL έλαβε μέρος σε διαδικασία δημόσιου πλειστηριασμού στα πλαίσια διακανονισμού οφειλόμενων χρεών ύψους €21 εκατ. περίπου. Το μερίδιο του Συγκροτήματος στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της συγγενούς εταιρίας στις 31 Δεκεμβρίου 2018 και 2017 είχε μηδενική λογιστική αξία, αφού η εταιρία είχε αρνητικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία.
 
Aris Capital Management LLC
Το Συγκρότημα κατέχει ποσοστό συμμετοχής 30% του μετοχικού κεφαλαίου της Aris Capital Management LLC, το οποίο μεταφέρθηκε στο Συγκρότημα μετά την εξαγορά ορισμένων δραστηριοτήτων της Λαϊκής Τράπεζας.
 
Μ.Σ. (Σκύρα) Βάσας Λτδ
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αναδιάρθρωσης των δανείων του, το Συγκρότημα απέκτησε ποσοστό ύψους 15.0% στο μετοχικό κεφάλαιο της Μ.Σ. (Σκύρα) Βάσας Λτδ. Η Μ.Σ. (Σκύρα) Βάσας Λτδ είναι η μητρική εταιρία συγκροτήματος εταιριών (συγκρότημα Σκύρα Βάσα) με δραστηριότητες στην παραγωγή, επεξεργασία και διανομή υλικών (θρυμματισμένες πέτρες και άμμος) και παροχή άλλων δομικών υλικών, και υπηρεσίες που βασίζονται σε βασικά προϊόντα όπως έτοιμο σκυρόδεμα, άσφαλτος και συσκευασία υλικών.
 
Διαβάστε ακόμα: Δυσκολεύονται να βρουν δουλειά οι Κύπριοι απόφοιτοι
 

D.J. Karapatakis & Sons Limited και Rodhagate Entertainment Ltd
Το Συγκρότημα, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων αναδιάρθρωσης δανείων, απέκτησε ποσοστό ύψους 7.5% στο μετοχικό κεφάλαιο της D.J. Karapatakis & Sons Limited και της Rodhagate Entertainment Ltd, με δραστηριότητες που αφορούν την αναψυχή, τον τουρισμό, τον κινηματογράφο και την ψυχαγωγία στην Κύπρο. Το Συγκρότημα θεωρεί ότι ασκεί σημαντική επιρροή στις δύο εταιρίες καθώς μπορεί να εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και να ψηφίζει για θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες των δύο εταιριών.
Fairways Automotive Holdings Ltd
Στο ίδιο πλαίσιο, το Συγκρότημα απέκτησε το 45.0% στο μετοχικό κεφάλαιο της Fairways Automotive Holdings Ltd. Η Fairways Automotive Holdings Ltd είναι η μητρική εταιρία της Fairways Ltd η οποία δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και εμπορία των μηχανοκίνητων οχημάτων και ανταλλακτικών.
 
Επένδυση σε κοινοπραξία
Κοινοπραξία Τσίρος (Άγιος Τύχων) Λτδ
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Συγκρότημα κατέχει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Τσίρος (Άγιος Τύχων) Λτδ. Η μετοχική συμφωνία με τον άλλο μέτοχο της Τσίρος (Άγιος Τύχων) Λτδ καθορίζει αριθμό θεμάτων που απαιτούν τη συναίνεση και των δύο μετόχων, επομένως το Συγκρότημα θεωρεί ότι έχει από κοινού έλεγχο στην εταιρία.
 
 

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας