Ποιο το εργασιακό καθεστώς στην ΚΕΔΙΠΕΣ

InBusinessNews  08/02/2019 10:12
Ποιο το εργασιακό καθεστώς στην ΚΕΔΙΠΕΣ

Ποιο το εργασιακό καθεστώς στην ΚΕΔΙΠΕΣ

InBusinessNews  08/02/2019 10:12
Διευκρινίσεις αναφορικά με το εργασιακό καθεστώς (όροι και απολαβές) που διέπει τόσο το προσωπικό όσο και το διοικητικό συμβούλιο που στελεχώνουν την Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ) έδωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης κατόπιν σχετικού ερωτήματος του βουλευτή Μαρίνου Μουσιούττα.

RELATED ARTICLESΠιο συγκεκριμένα, ο κ. Μουσιούττας ζήτησε διευκρινίσεις κατά πόσον οι εργαζόμενοι διέπονται από το καθεστώς του δημοσίου υπαλλήλου ή από άλλους όρους εργοδότησης και αν ναι από ποιους.

Μετά από εξέταση του σχετικού ερωτήματος το Υπουργείο Οικονομικών έχει πληροφορηθεί τα ακόλουθα:

Για το Προσωπικό

Οι όροι εργοδότησης και οι απολαβές που διέπουν το προσωπικό της ΚΕΔΙΠΕΣ/εναπομένουσας οντότητας (280 συνολικά άτομα), καθορίζονται και απορρέουν από τις Συλλογικές Συμβάσεις μεταξύ της πρώην ΣΚΤ και των Συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΕΤΥΚ.

Συγκεκριμένα:
  • Για τα στελέχη της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) εφαρμόζεται η Σύμβαση η οποία είχε υπογραφεί με την ΕΤΥΚ το Δεκέμβριο του 2011 και αφορούσε την περίοδο 2011-2013 και η οποία συνεχίζει να εφαρμόζεται και σήμερα εν τη απουσία νέας.
  • Για τα στελέχη τα οποία αποτελούσαν το προσωπικό των πρώην Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΣΠΙ), εφαρμόζονται οι Συλλογικές Συμβάσεις και Σχέδια Υπηρεσίας τα οποία είχαν συμφωνηθεί με τις συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ.


Συνεπώς ακολουθούνται και οι αντίστοιχες μισθολογικές κλίμακες κάθε Σύμβασης.  Σημειώνεται περαιτέρω ότι σε ότι αφορά στις μισθολογικές κλίμακες της ΕΤΥΚ ισχύουν οι όροι του Τραπεζικού Τομέα, ενώ στις κλίμακες των ΣΠΙ υπάρχουν περιπτώσεις που ισχύουν οι κλίμακες του Δημόσιου Τομέα.

Διευκρινίζεται ότι, στελέχη των πρώην ΣΠΙ τα οποία μεταφέρθηκαν στη ΣΚΤ μεταξύ 2013 και 2016 κάτω από καθεστώς απόσπασης, συνέχιζαν τότε, και όσοι παρέμειναν στην ΚΕΔΙΠΕΣ συνεχίζουν και σήμερα, να διέπονται από τους όρους και τους κανονισμούς των δικών τους Συλλογικών Συμβάσεων, ήτοι ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ. Δηλαδή, τα μέλη του προσωπικού της ΚΕΔΙΠΕΣ είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι και όχι δημόσιοι υπάλληλοι.

Κάθε μέλος του προσωπικού της ΚΕΔΙΠΕΣ, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής με την Ελληνική Τράπεζα διατήρησε όλα τα δικαιώματα και ωφελήματα του όπως αυτά απορρέουν από τη Συλλογική του Σύμβαση.  Αυτό θα συνεχίσει να ισχύει μέχρι τη συνομολόγηση νέας ενιαίας Συλλογικής Σύμβασης με όλες τις προαναφερόμενες συντεχνίες οπόταν και θα ισχύσουν τα ίδια ωφελήματα για όλο ανεξαίρετα το προσωπικό και ανεξαρτήτως της συντεχνίας στην οποία ανήκουν.

Μέσα στα πλαίσια των διαβουλεύσεων για την συνομολόγηση ενιαίας Συλλογικής Σύμβασης θα τύχουν διαπραγμάτευσης τα οποιαδήποτε ωφελήματα των υπαλλήλων, ήτοι Ταμείο Προνοίας, ΑΤΑ, προσαυξήσεις, συμβατικά δάνεια, Ταμείο Υγείας, Ασφάλεια Προσωπικού, Ταμείο Ευημερίας, Ετήσιες Άδειες, Άδειες Ασθενείας, Μηνιαία Επιδόματα κ.λπ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Σε ό,τι αφορά τα πέντε (5) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΙΠΕΣ, [τρία (3) μη Εκτελεστικά και δυο (2) Εκτελεστικά], διευκρινίζεται ότι δεν λαμβάνουν οποιαδήποτε αντιμισθία για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.  Νοείται ότι τα δυο (2) Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν την αντιμισθία τους ως εργοδοτούμενοι υπάλληλοι της ΚΕΔΙΠΕΣ, ως αυτή τους καταβάλλετο ως μέλη του προσωπικού της πρώην ΣΚΤ.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας