Οικιστικά δάνεια: Τέλος στην παραπλανητική διαφήμιση

Οικιστικά δάνεια: Τέλος στην παραπλανητική διαφήμιση

Οικιστικά δάνεια: Τέλος στην παραπλανητική διαφήμιση

Τέλος στην παραπλανητική διαφήμιση για οικιστικά δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα επιχειρεί να βάλει η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, μέσω οδηγίας με τίτλο «η περί των Γενικών Διατάξεων για την Διαφήμιση και Εμπορική Προώθηση Συμβάσεων Πίστωσης Οδηγία του 2018» που τίθεται σε ισχύ στις 15 Ιουνίου.

RELATED ARTICLESΔιαβάστε ακόμα: Ένας απέραντος ουρανοξύστης η Κύπρος
 
Η σχετική οδηγία δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή και επιβολή του άρθρου 10 του περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία Νόμο του 2017, σύμφωνα με το οποίο «κάθε διαφήμιση και εμπορική ανακοίνωση για συμβάσεις πίστωσης πρέπει είναι θεμιτή, σαφής και μη παραπλανητική».
 
Υποχρεώσεις για τη διαφήμιση
Πέραν των άρθρων 10 και 11 του Νόμου οι πιστωτές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι:

Η διαφήμιση δεν επιδιώκει να επηρεάσει τη στάση του καταναλωτή ως προς τη διαφημιζόμενη πίστωση ή ως προς τον πιστωτή μέσω ασάφειας, υπερβολής ή παράληψης.
 
Ο σχεδιασμός, η παρουσίαση και το περιεχόμενο της διαφήμισης είναι σαφή, δίκαια, ακριβή και μη παραπλανητικά.
 
Η φύση και ο τύπος της διαφημιζόμενης πίστωσης είναι σαφή και δεν συγκαλύπτονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
 
Σε κάθε διαφήμιση οι υποσημειώσεις χρησιμοποιούνται μόνο για να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τις βασικές πληροφορίες που παρέχει η διαφήμιση και πρέπει να είναι επαρκούς μεγέθους και προβολής ώστε να είναι ευανάγνωστες.
 
Όλες οι προειδοποιητικές δηλώσεις είναι εμφανείς. Η δήλωση περιέχει περίγραμμα, είναι με έντονη γραφή και έχει μέγεθος γραμματοσειράς τουλάχιστον ίσο με το κυρίαρχο μέγεθος γραμματοσειράς που χρησιμοποιείται σε όλη τη διαφήμιση. Επίσης, εμφανίζονται ταυτόχρονα με τα οφέλη της διαφημιζόμενης πίστωσης. Σε περίπτωση χρήσης ακουστικής διαφήμισης οι προειδοποιητικές δηλώσεις αναφέρονται στο τέλος της διαφήμισης.  
 
Όλες οι διαφημίσεις για πιστώσεις που εξασφαλίζονται με κατοικία θα πρέπει να περιέχουν την ακόλουθη προειδοποιητική δήλωση:
  • «Προειδοποίηση: Εάν δεν τηρείτε το σχέδιο αποπληρωμής του δανείου σας, μπορεί να χάσετε το σπίτι σας».
     
Σε διαφήμιση για την ενοποίηση δύο ή περισσότερων χορηγήσεων, όπου ο πιστωτής χρησιμοποιεί αριθμητικό παράδειγμα για να υποδείξει τη διαφορά μεταξύ μιας νέας ενοποιημένης πίστωσης σε σχέση με τις μεμονωμένες υποκείμενες προς ενοποίηση χορηγήσεις, περιλαμβάνονται ευκρινείς συγκριτικές πληροφορίες που αντιπαραθέτουν, πέραν της διαφοροποίησης της τακτικής δόσης, το συνολικό χρόνο και το συνολικό κόστος αποπληρωμής για το κάθε ένα από τα συγκεκριμένη μέρη. Συναφώς, δίδεται η πιο κάτω προειδοποίηση, η οποία προσαρμόζεται ανάλογα με το διαφημιζόμενο προϊόν:
  • «Προειδοποίηση: Το νέο ενοποιημένο δάνειο ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να αποπληρωθεί από τα υποκείμενα προς ενοποίηση δάνεια. Η αύξηση της περιόδου αποπληρωμής συνεπάγεται αναλογικά μεγαλύτερο συνολικό κόστος για τη χορήγηση».
     
Διαφήμιση για χορήγηση σταθερή ή/και κυμαινόμενου επιτοκίου θα πρέπει να περιέχει την προειδοποιητική δήλωση, όπου ισχύει:
  • «Προειδοποίηση: Υπάρχουν χρεώσεις εάν εξοφλήσετε νωρίτερα το δάνειο σας».
 
Διαφήμιση για ενυπόθηκο δάνειο μεταβλητού επιτοκίου θα πρέπει να έχει την προειδοποιητική δήλωση:
  • «Προειδοποίηση: Το ποσό της δόσης και το συνολικό κόστος της χορήγησης μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τη διακύμανση του βασικού επιτοκίου».

Διαβάστε ακόμα: The Ribeye Club: Θέλει να κάνει το Wagyu μόδα

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα
Την ίδια ώρα, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή εξέδωσε και δεύτερη οδηγία σύμφωνα με την οποία καθορίζει το πώς θα αναγράφεται το αντιπροσωπευτικό παράδειγμα που διευκρινίζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε διαφήμιση για σύμβαση πίστωσης.
 
Όνομα Διαφημιζόμενου Προϊόντος: (ΔΑΝΕΙΟ ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ)
Ποσό χορήγησης: €100.000
Διάρκεια χορήγησης: 20 έτη
Ποσό, συχνότητα και αριθμός δόσεων: €549,90 (240 μηνιαίες δόσεις)
Συνολικό Ποσό Αποπληρωμής: €131.976
ΣΕΠΕ κατά τις (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ): 2,94%
Βασικό Επιτόκιο: Κυμαινόμενο ΒΕΣ (Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων της Τράπεζας) 2,1536%
Περιθώριο Επιτοκίου: 0,75% (Περιθώριο Επιτοκίου ΧΧ%)
Άλλες χρεώσεις που περιλαμβάνονται στο ΣΕΠΕ: Έξοδα χαρτοσήμων, έξοδα εγγραφής υποθήκης, εκτιμητικά έξοδα.
Άλλα αναμενόμενα έξοδα για τον δανειολήπτη που δεν περιλαμβάνονται στο ΣΕΠΕ: (Το κόστος ασφάλισης ζωής για τον δανειολήπτη και ασφάλειας πυρός γα το υποθηκευμένο ακίνητο).

 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας