Πέντε νομοσχέδια στη Βουλή για τον Συνεργατισμό

INBusinessNews  30/11/2015 07:55
Πέντε νομοσχέδια στη Βουλή για τον Συνεργατισμό

Πέντε νομοσχέδια στη Βουλή για τον Συνεργατισμό

INBusinessNews  30/11/2015 07:55

Στην Επιτροπή Οικονομικών συζητούνται την Τρίτη (1η Δεκεμβρίου), τα πέντε νομοσχέδια που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο για τη δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου για την ανακεφαλαιοποίηση του Συνεργατισμού.

Τα νομοσχέδια εγκρίθηκαν στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου την περασμένη Τρίτη και κατατέθηκαν στη Βουλή, για να εξεταστούν σε έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών. Στόχος είναι η έγκρισή τους πριν το τέλος Δεκεμβρίου, έτσι ώστε η κεφαλαιακή ενίσχυση του Συνεργατισμού να ολοκληρωθεί πριν τεθεί σε ισχύ η ευρωπαϊκή οδηγία για την ανάκαμψη και εξυγίανση τραπεζικών ιδρυμάτων την 1η Ιανουαρίου 2016.

Το πρώτο νομοσχέδιο αφορά στη σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, το ταμείο αυτό – και όχι από το πάγιο ταμείο του κράτους – θα παραχωρήσει την κεφαλαιακή ενίσχυση του Συνεργατισμού και θα αποκτήσει συμμετοχή στο κεφάλαιο της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας.

Οι πόροι του ταμείου θα προκύψουν από την είσπραξη μέρους από το τέλος επί των καταθέσεων των τραπεζών (15 τοις χιλιοίς) που είχε εγκριθεί το 2012. Εξού και στα νομοσχέδια περιλαμβάνεται και νόμος που τροποποιεί τον περί επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος. Η είσπραξη του ποσού αυτού διαρκέσει για περίοδο μέχρι πέντε χρόνια. Το ταμείο ανακεφαλαιοποίησης θα αποκτήσει μετοχές στο Συνεργατισμό, ενώ θα αποτελέσει τον βραχίονα ενδεχόμενων μελλοντικών κρατικών ενισχύσεων σε πιστωτικά ιδρύματα.

Στα νομοσχέδια που θα συζητηθούν περιλαμβάνεται επίσης νομοσχέδιο που τροποποιεί το νόμο περί σύστασης και λειτουργίας της Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Η Μονάδα, η οποία συστάθηκε ο 2013 με την ανακεφαλαιοποίηση του Συνεργατισμού με €1,5 δισ από τα χρήματα του μνημονίου, θα αναλάβει και τη διαχείριση του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης.

Στη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών θα εξεταστεί επίσης ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός που θα προνοεί τη εκταμίευση ποσού μέχρι και €200 εκατομμύρια, καθώς το τελικό ποσό της κεφαλαιακής ενίσχυσης παραμένει αντικείμενο διαβουλεύσεων.

Τέλος, στα πέντε νομοσχέδια περιλαμβάνεται και νομοσχέδιο που επιφέρει αλλαγές στον νόμο περί αναδιάρθρωσης χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τους κοινοτικούς κανόνες που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις, το κράτος μπορεί να προχωρήσει σε στήριξη ενός οργανισμού μόνο με την έγκριση σχεδίου αναδιάρθρωσης. Ήδη το Υπουργείο Οικονομικών απέστειλε στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το πρώτο προσχέδιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης του Συνεργατισμού και βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με την DG Comp για την τελική μορφή του σχεδίου.

Η ανάγκη για νέα κρατική στήριξη του Συνεργατισμού, προέκυψε μετά το Srep test που διενήργησε ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (ΕΕΜ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όταν η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα υποχρεώθηκε να αυξήσει το ποσοστό κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 50% (κατά €0,5 δισ περίπου), με αποτέλεσμα ο δείκτης κύριων πρωτοβάθμιων ιδίων κεφαλαίων (CET1) να υποχωρήσει στο 12,01%. Εκτιμάται ότι με τη νέα κεφαλαιακή ενίσχυση, τα ίδια κεφάλαια του Συνεργατισμού θα αυξηθούν κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας