Με αργούς ρυθμούς η απομόχλευση τραπεζών

INBusinessNews  10/12/2014 06:21
Με αργούς ρυθμούς η απομόχλευση τραπεζών

Με αργούς ρυθμούς η απομόχλευση τραπεζών

INBusinessNews  10/12/2014 06:21

Με αργούς ρυθμούς συνεχίζεται η διαδικασία απομόχλευσης των κυπριακών τραπεζών όπως προκύπτει από την 1η έκδοση Banking Dynamics της ΕΥ.

Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών μειώθηκαν το δεύτερο εξάμηνο του 2014 στο 482% του ΑΕΠ σε σύγκριση με 489% το πρώτο εξάμηνο και 482% το 2013.

Σύμφωνα με το μνημόνιο, τα περιουσιακά στοιχεία των εγχώριων τραπεζών πρέπει να μειωθούν μέχρι το 2018 στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 3.5 φορές το ΑΕΠ της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα 76.7δις ευρώ που ήταν τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών το δεύτερο εξάμηνο του 2014, το 38% αναλογούσε στην Τράπεζα Κύπρου (28.9δις) εκ των οποίων 20.1δις ήταν δάνεια. Το 19% (14.2δις) σύμφωνα με την έκδοση της ΕΥ αναλογεί στον Συνεργατισμό εκ των οποίων 10.5δις ήταν δάνεια. Το 8% (6.6δις) αναλογεί στην Ελληνική Τράπεζα με το 51% να είναι δάνεια. Το υπόλοιπο 34% αναλογούσε στις υπόλοιπες τράπεζες και κυρίως στην RCB και στις θυγατρικές ελληνικών τραπεζών.

Αντίστοιχα με τα assets των τραπεζών, σε ψηλά επίπεδα παραμένουν και τα δάνεια ως ποσοστό του ΑΕΠ. Τα 61.4δις του πρώτου εξαμήνου αντιστοιχούσαν σε 386% του ΑΕΠ ενώ τα 63.2δις του 2013 αντιστοιχούσαν σε 383% του ΑΕΠ. Πάντως, όπως αναφέρεται, η απομόχλευση συνεχίστηκε και τα συνολικά δάνεια τον Σεπτέμβρη του 2014 μειώθηκαν στα 59.8δις ευρώ.

Αντίστοιχα ψηλά είναι τα δάνεια προς επιχειρήσεις αλλά και προς νοικοκυριά ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ενώ ο μέσος όρος στην ευρωζώνη είναι 107% για δάνεια σε νοικοκυριά και 89% για δάνεια σε επιχειρήσεις, στην Κύπρο το δεύτερο εξάμηνο ήταν στο 176% και 156% αντίστοιχα. Μάλιστα, σε σχέση με προηγούμενες χρονιές η μείωση που παρατηρείται είναι ελάχιστη αν και εν μέρει αυτό οφείλεται και στη μείωση του ΑΕΠ.

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, η ΕΥ αναλύει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που το εξάμηνο του 2014 ανέρχονταν σε 28.1δις ευρώ.  Όπως προκύπτει, το 52.4% των μη εξυπηρετούμενων αφορά της Τράπεζα Κύπρου, το 25.2% τον Συνεργατισμό, το 14% κυρίως σε ξένες τράπεζες και το 8.4% στην Ελληνική.

Σε σχέση με τις χρηματοδοτικές ανάγκες των τραπεζών, αναφέρεται ότι τον Σεπτέμβρη παρέμειναν σε ιδιαίτερα ψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα στα 13.8δις ευρώ αν και παρουσίασαν μείωση σε σχέση με τα 16.2δις ευρώ που βρίσκονταν στο τέλος του 2013.

 

 

 

 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας