Μπλοκάρει αναδιαρθρώσεις οδηγία της Κεντρικής

INBusinessNews  01/07/2014 02:40
Μπλοκάρει αναδιαρθρώσεις οδηγία της Κεντρικής

Μπλοκάρει αναδιαρθρώσεις οδηγία της Κεντρικής

INBusinessNews  01/07/2014 02:40

Μεγάλο δίλημμα αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Κύπρο στις προσπάθειες αναδιάρθρωσης δανείων λόγω σχετικής οδηγίας που δημοσιεύτηκε τον περασμένο Δεκέμβρη και η οποία αφορά περιπτώσεις παραχώρησης νέων χορηγήσεων ή αναδιάρθρωσης υφιστάμενων.

Μπορεί η «Περί των Διαδικασιών Χορήγησης Νέων Πιστωτικών Διευκολύνσεων και των Διαδικασιών Αναθεώρησης Υφισταμένων Πιστωτικών Διευκολύνσεων Οδηγία του 2013» να εφαρμόζεται σχεδόν πλήρως σε περιπτώσεις νέων δανείων, ωστόσο, όταν πρόκειται για περιπτώσεις αναθεώρησης υφιστάμενων δανείων, περισσότερο περιπλέκει τα πράγματα παρά τα διευκολύνει, αφού οι πολύ αυστηρές παράμετροί της για λεφτά που έχουν ήδη δοθεί δυσχεραίνουν τη διαπραγμάτευση.

Λόγω του ότι τα λεφτά έχουν ήδη δοθεί σε πολλές περιπτώσεις οι πελάτες δεν συνεργάζονται και δεν προσκομίζουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που ζητούν οι τράπεζες λόγω της συγκεκριμένης οδηγίας κι έτσι η χορήγηση δεν αναδιαρθρώνεται. Οι τράπεζες βρίσκονται μπροστά στο δίλημμα είτε να αγνοήσουν σχετικούς παραμέτρους της οδηγίας της Κεντρικής είτε να μην προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση με αποτέλεσμα την αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων για τις ίδιες και από την άλλη των επιβαρύνσεων για τους ίδιους τους πελάτες. 

Από την άλλη, η Κεντρική φαίνεται να μην ξεκαθαρίζει πόσο δεσμευτική είναι η οδηγία σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης αν και στην ίδια την οδηγία αναφέρεται πως ένας από τους σκοπούς της είναι η άμεση ενσωμάτωση των συγκεκριμένων ελάχιστον πρακτικών στις εσωτερικές οδηγίες των τραπεζών, στην πιστωτική τους πολιτική και στις εσωτερικές τους διαδικασίες. 
Σε περιπτώσεις νομικών προσώπων η οδηγία ζητά ανάμεσα σ’άλλα:

  • Οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων τριών ετών
  • Τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις του τρέχοντος έτους για εισηγμένες
  • Διευθυντικούς λογαριασμούς για μη εισηγμένες 
  • Αντίγραφο δηλώσεων φόρου εισοδήματος των τελευταίων τριών ετών
  • Τρία τελευταία διαθέσιμα εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος
  • Αντίγραφο Δηλώσεων ΦΠΑ
  • Προϋπολογισμό Ταμειακών Ροών τουλάχιστον για τα επόμενα δύο χρόνια

Παράλληλα οι τράπεζες οφείλουν να συλλέγουν πληροφορίες όπως 

  • Αντίγραφο κατάστασης ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας
  • Συμβόλαιο αγοράς ακινήτου αν δεν υπάρχει τίτλος
  • Βεβαιώσεις από άλλες τράπεζες για κατάσταση δανειολήπτη ή εγγυητή

Αντίστοιχες απαιτήσεις υπάρχουν και σε περιπτώσεις ιδιωτών δανειζόμενων.

Με αυτά τα δεδομένα, σε αρκετές περιπτώσεις οι τράπεζες καταλήγουν να ζητούν επιπλέον εξασφαλίσεις ή και καταβολή μετρητών ως ένδειξη καλής θέλησης με αποτέλεσμα να υπάρχουν αντιδράσεις από τους δανειζόμενους. 
Σε συνδυασμό με τα πιο πάνω, το σκεπτικό που επικρατεί ότι τελικά δεν θα χρειαστεί να εξοφλήσουν το δάνειο τους αισιοδοξώντας σε διαγραφή οδηγεί ένα μεγάλο αριθμό δανειζομένων να μην συνεργάζονται. 

Μέχρι το τέλος Απριλίου, αναδιαρθρώθηκαν δάνεια 13.5δις ευρώ σε σύνολο 60.8δις ευρώ εκ των οποίων μόνο τα 6.3δις λογίζονται ως εξυπηρετούμενα. 

 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας