Τσιμεντοποιία Βασιλικού: Αυξημένα έσοδα, μεγαλύτερο το κόστος

InBusinessNews  30/07/2022 06:35
Τσιμεντοποιία Βασιλικού: Αυξημένα έσοδα, μεγαλύτερο το κόστος

Τσιμεντοποιία Βασιλικού: Αυξημένα έσοδα, μεγαλύτερο το κόστος

InBusinessNews  30/07/2022 06:35

Στα €60.675.000, σε σύγκριση με €50.386.000 την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ανήλθαν για το πρώτο εξάμηνο του 2022 τα εισοδήματα των Τσιμεντοποιίων Βασιλικού, με το κέρδος της εταιρείας για την συγκεκριμένη περίοδο να ανέρχεται σε €5.392.000 έναντι €8.783.000 την ίδια περίοδο του 2021.

Διαβάστε ακόμα:

Ζεστάθηκε για τα καλά ο τουρισμός, κερδίζει το στοίχημα η Κύπρος

Οικιστική ανάπτυξη με τρία blocks κοντά σε καζίνο και mall Λεμεσού

Σύμφωνα με τις Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας για την πρώτη εξαμηνία του 2022, τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε σε συνεδρία του την περασμένη Πέμπτη 28 Ιουλίου, η αύξηση των εισοδημάτων οφείλεται στην αύξηση των πωλήσεων στο εξωτερικό και στην αύξηση της τιμής πώλησης, ως αποτέλεσμα της αύξησης του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, των καυσίμων και άλλων εξόδων παραγωγής.

Ωστόσο, οι αυξήσεις των τιμών δεν ήταν επαρκείς για να καλύψουν τις συνεχιζόμενες αυξήσεις του κόστους ενέργειας που συνέχισε να αυξάνεται σε πρωτοφανή επίπεδα, με τις αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις και την υποτίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ να επηρεάζουν ακόμη περισσότερο τη δομή του κόστους της εταιρείας.

Όσον αφορά τις προοπτικές για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, το συγκρότημα διαβλέπει αύξηση της αβεβαιότητας σχετικά με τις εκτιμήσεις, τόσο στο κόστος όσο και στις πωλήσεις.

Και τούτο, δεδομένου ότι το κόστος ενέργειας και καυσίμων συνεχίζει να αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς και αναμένεται να αυξήσει ακόμη περισσότερο το κόστος παραγωγής καθώς και τα επίπεδα τιμών, την ίδια ώρα που ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας εξακολουθεί να ασκεί πίεση στις οικονομικές και παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές, προκαλώντας διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού, καθώς και περιορισμό της διαθεσιμότητας καυσίμων και υλικών, επηρεάζοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Όπως τονίζεται στις Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του συγκροτήματος, η αβεβαιότητα για την πορεία των εξελίξεων στις αγορές δεν επιτρέπει μια ασφαλή πρόβλεψη για το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους, καθώς ενδεχομένως να επηρεάσει αρνητικά τη μελλοντική χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση του συγκροτήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως τονίζεται, η διεύθυνση του συγκροτήματος λαμβάνει μέτρα για περιορισμό της έκθεσης σε συγκεκριμένους κινδύνους και τον περιορισμό πιθανών αρνητικών επιπτώσεων.

Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζουν τα Τσιμεντοποιία Βασιλικού προσδιορίζονται συνοπτικά στην αβέβαιη οικονομική κατάσταση, στους αυξημένους κανονισμούς που επιβάλλονται από το EU ETS, στις τιμές ενέργειας και στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν:

  • (1) Τα εισοδήματα και λειτουργικά έξοδα του συγκροτήματος.
  • (2) Την ικανότητα των εμπορικών και άλλων χρεωστών του συγκροτήματος να αποπληρώσουν τα οφειλόμενα προς το συγκρότημα ποσά.
  • (3) Τις προβλέψεις των ταμειακών ροών του συγκροτήματος και την εκτίμηση της απομείωσης των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας