Περνούν από τη ΒΟΥΛΗση στην πράξη-Η πρόταση νόμου που κόβει τα δωδεκατημόρια των ημικρατικών

Τέλος σε ένα φαινόμενο που παρατηρείται εδώ και χρόνια και το οποίο αφορά στην εκπρόθεσμη υποβολή προϋπολογισμών από πλευράς ημικρατικών οργανισμών εμφανίζεται αποφασισμένη να θέσει η Βουλή, με το ΑΚΕΛ μάλιστα να προχωρά στην κατάθεση σχετικής πρότασης νόμου.

Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην υποβολή των προϋπολογισμών ημικρατικών οργανισμών προκαλεί έντονη δυσφορία ανάμεσα στα μέλη του κοινοβουλίου, με την ίδια την Πρόεδρο του Σώματος Αννίτα Δημητρίου να καυτηριάζει την συγκεκριμένη πρακτική και να τονίζει ότι πρέπει να σταματήσει.

Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι κατά τη συνεδρία της Ολομέλειας στις 16 Ιανουαρίου 2024, οπόταν και είχε εγκριθεί το δωδεκατημόριο Φεβρουαρίου, είχε λεχθεί από πλευράς Αννίτας Δημητρίου ότι δεν είχαν κατατεθεί συνολικά είκοσι προϋπολογισμοί ημικρατικών οργανισμών. Ενώ με την υπόδειξή της ότι πρόκειται για φαινόμενο που πρέπει να σταματήσει, συμφώνησαν και υπερθεμάτισαν περί τούτου και άλλοι βουλευτές που έλαβαν τον λόγο.

Η πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ

Δεδομένων τούτων, η πρόταση νόμου που κατέθεσε το ΑΚΕΛ στην Επιτροπή Οικονομικών, αναμένεται να αντιμετωπιστεί με θετική διάθεση από το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων και να οδηγηθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του «περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών) Νόμου», ώστε να καταργηθεί το δικαίωμα νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου να διενεργεί οποιαδήποτε απαιτούμενη δαπάνη υπό τη μορφή δωδεκατημορίου, στην περίπτωση που ο προϋπολογισμός αυτού δεν ψηφισθεί από τη Βουλή μέχρι την ημερομηνία έναρξης του οικονομικού έτους που εν λόγω προϋπολογισμός αφορά.

Η προτεινόμενη ρύθμιση, προστίθεται, «κρίνεται αναγκαία καθότι παρατηρείται κατ’ εξακολούθηση καθυστέρηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πρέπει να κατατίθενται το αργότερο τρεις μήνες πριν την έναρξη του οικονομικού έτους που αυτοί αφορούν».

Συναφώς, τονίζεται στην αιτιολογική έκθεση, ο προτεινόμενος νόμος «αναμένεται να αποτελέσει μοχλό πίεσης για αντιμετώπιση του ζητήματος».

Ουσιαστικά το ΑΚΕΛ με την πρόταση νόμου, προτείνει τη διαγραφή της δεύτερης πρότασης στο εδάφιο (4) του άρθρου 3 του βασικού νόμου.

Το εν λόγω πρόταση αναφέρει: «Εάν ο προϋπολογισμός ούτος δεν ψηφισθή υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων μέχρι της ημέρας ενάρξεως του οικονομικού έτους εις ο ούτος αφορά, η Βουλή των Αντιπροσώπων δύναται δι’ Αποφάσεως αυτής να παράσχη εξουσιοδότησιν ενεργείας οιασδήποτε απαιτουμένης δαπάνης υπό μορφήν δωδεκατημορίου, καθ’ ον τρόπον παρέχει την εξουσιοδότησιν της εις την περίπτωσιν του κρατικού προϋπολογισμού».

Με καθυστέρηση τεσσάρων μηνών ο προϋπολογισμός του ΤΕΠΑΚ

Αξίζει να αναφερθεί ότι, τουλάχιστον για φέτος, η Βουλή ψήφιζε προϋπολογισμούς ημικρατικών οργανισμών μέχρι και τα τέλη Μαρτίου, υπό συνθήκες αυξημένης πίεσης, αφού ελλόχευε ο κίνδυνος για μη έγκαιρη καταβολή των μισθών σε εργαζόμενους των οργανισμών.

Σημειώνεται πως ο μόνος ημικρατικός οργανισμός που μέχρι και σήμερα δεν έχει ψηφισμένο προϋπολογισμό για το 2024, είναι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, του οποίου ο προϋπολογισμός κατατέθηκε την περασμένη Πέμπτη (11/4) στη Βουλή.

Η συζήτηση του προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ θα ξεκινήσει σήμερα Τετάρτη (17/4) στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, στην παρουσία του Προέδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, του Πρύτανη, του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, καθώς και εκπροσώπων της Συντεχνίας Ακαδημαϊκού Προσωπικού του ΤΕΠΑΚ (ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ) και της ΦΕΤΕΠΑΚ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή, ο προϋπολογισμός του ΤΕΠΑΚ για το 2024 είναι ισοσκελισμένος και προνοεί έσοδα και δαπάνες ύψους €100,911,679.

Τα έσοδα του προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ για το 2024, κατανέμονται ως ακολούθως:

  • Κρατική Χορηγία: €67,510,000
  • Δίδακτρα: €8,200,000
  • Χρηματοδότηση Διαρθρωτικών Προγραμμάτων: €500,000
  • Διάφορες Εισπράξεις: €24,701,679

Οι δαπάνες του Πανεπιστημίου για το 2024, κατανέμονται ως ακολούθως:

  • Τρέχουσες: €38,431,982
  • Λειτουργικές: €7,344,732
  • Διαχειριστικά έξοδα: €5,889,402
  • Κεφαλαιουχικές: €26,415,543
  • Μη προβλεπόμενες και αποθεματικό: €22,830,020

Δειτε Επισης

Γιώργος Πέτρου: Δεν φεύγει από την ΕΤΥΦΑ η ΑΗΚ, θέλουμε να έχουμε λόγο στις συζητήσεις για το φυσικό αέριο
Ο Πανίκκος Βάκκου νέος αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Με συμφωνία τριών σημείων, διασφαλίζεται το εργασιακό μέλλον των 69 υπαλλήλων της Kition-Τι προβλέπει
Με μικρή πτώση έκλεισε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο
ΟΕΒ: Παροχή διευκολύνσεων από εργοδότες την ημέρα των εκλογών
Στο Τμήμα Αφερεγγυότητας τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων
Βελτιώθηκε το οικονομικό κλίμα τον Μάιο-Ώθηση από τον τομέα των υπηρεσιών
Ώθηση στις ξενές επενδύσεις στον πανεπιστημιακό τομέα-Τροποποιείται και εκσυγχρονίζεται η νομοθεσία
ΔΝΤ: Ανθεκτική η οικονομία της Κύπρου, ανάγκη μείωσης χρέους και μεταρρυθμίσεων
Καθησυχάζει για τους υπαλλήλους της Kition o Παναγιώτου-«Με την πρέπουσα ευαισθησία τα εργασιακά»