Η συνεισφορά της Lidl Κύπρου στην οικονομία... Οι θέσεις εργασίας και η στήριξη ντόπιων προμηθευτών

Ενεργή αποδεικνύεται η συνεισφορά της Lidl Κύπρου στην κυπριακή οικονομία, με ταυτόχρονη στήριξη της απασχόλησης και των Κυπρίων προμηθευτών.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ευρύτερης επίδρασής της στην οικονομία του τόπου και στις θέσεις εργασίας, η εταιρεία θέλησε και φέτος να προσμετρήσει την άμεση και έμμεση συνεισφορά της, για την περίοδο Μαρτίου 2022-Φεβρουαρίου 2023, με την κατάρτιση του πέμπτου Socioeconomic Impact Report.

Σκοπός της μελέτης είναι να προσδιορίσει και να αξιολογήσει τις επιδράσεις που δημιουργούνται από τη λειτουργία της εταιρείας στην Κύπρο, για την οικονομία και την κοινωνία της Κύπρου.

Το στρατηγικό πλάνο της εταιρείας, καθώς και το αποτύπωμά της στην κυπριακή οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον παρουσίασε ο Πρόεδρος της Διοίκησης της Lidl Κύπρου, Martin Brandenburger.

Στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου, παρουσιάστηκε το αναπτυξιακό πλάνο της εταιρείας για τα επόμενα τρία χρόνια, το οποίο περιλαμβάνει νέα καταστήματα και συνολικές επενδύσεις άνω των 30 εκατ. ευρώ για το δίκτυο των καταστημάτων και την αποθήκη της.

Από τη μελέτη προκύπτουν αξιόλογα ευρήματα για τη δράση και τη δυναμική της Lidl Κύπρου. Αξίζει να σημειωθεί, μεταξύ άλλων, ότι η εταιρεία συνεργάζεται με 478 Κύπριους προμηθευτές, ενώ διαθέτει συνολικά 15.075 προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων και των κωδικών προωθητικών ενεργειών). H Lild Κύπρου διαθέτει 20 καταστήματα, ένα κέντρο διανομής στην Κύπρο, ενώ απασχολεί 691 εργαζομένους.

lidlapotypoma1000

Η συνεισφορά στην κυπριακή οικονομία

Καθόλου τυχαίο δεν μπορεί να θεωρηθεί το σλόγκαν της Lidl Κύπρου «δημιουργούμε αξία για την Κύπρο του μέλλοντος».

Η συνολική συνεισφορά της εταιρείας στο κυπριακό ΑΕΠ ανήλθε το 2022 στα €126 εκατ. που αντιστοιχεί στο 0,41% του ΑΕΠ της χώρας.

Τα συνολικά φορολογικά έσοδα που δημιουργούνται για το κράτος από τη δραστηριότητα της Lidl Κύπρου φτάνουν τα €22 εκατ. αποτελώντας το 0,25% των συνολικών φορολογικών εσόδων του κράτους.

Υπολογίζεται ακόμα ότι για κάθε €1 άμεσης συνεισφοράς της εταιρείας στο ΑΕΠ δημιουργούνται επιπλέον €0,58 προστιθέμενης αξίας στην κυπριακή οικονομία.

Την ίδια ώρα, η άμεση προστιθέμενη αξία στην οικονομία της Κύπρου ανέρχεται στα €88 εκατ., η έμμεση προστιθέμενη αξία φτάνει τα €31 εκατ., ενώ η επαγόμενη προστιθέμενη αξία τα €15 εκατ.

Η συνεισφορά σε φόρους και οι θέσεις εργασίας

Όσον αφορά τη συνεισφορά της Lidl Κύπρου στα κρατικά έσοδα σε φόρους, η άμεση συνεισφορά ανέρχεται στα €6 εκατ., η έμμεση στα €11 εκατ. και η επαγόμενη στα €5 εκατ.

lidlapotypomaforoi

Σημαντική είναι επίσης η συνεισφορά της εταιρείας στην απασχόληση, με τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με τη μελέτη Socioeconomic Impact Report, η Lidl υποστηρίζει 2.010 συνολικές θέσεις εργασίας στην Κύπρο, οι οποίες αντιστοιχούν στο 0,48% της συνολικής απασχόλησης της χώρας.

lidlapotypomatheseis

Ανάμεσά τους, 691 άμεσες θέσεις εργασίας, 962 έμμεσες θέσεις και 357 επαγόμενες θέσεις εργασίας.

Υπολογίζεται επίσης ότι το εισόδημα από τις συνολικές θέσεις εργασίας υποστηρίζει 5.226 ανθρώπους, ενώ από κάθε άμεση θέση εργασίας της Lidl Κύπρου υποστηρίζονται 1,9 επιπλέον θέσεις εργασίας στην κυπριακή οικονομία.

Στηρίζει τους Κύπριους προμηθευτές

Η Lidl Κύπρου ενισχύει την ανάπτυξη της απασχόλησης και των κλάδων της οικονομίας της Κύπρου, στηρίζοντας και προωθώντας προϊόντα από Κύπριους προμηθευτές.

Όπως αναφέρεται, η προώθηση των κυπριακών προϊόντων πραγματοποιείται όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, μέσω του εκτεταμένου δικτύου καταστημάτων της Lidl και σε άλλες χώρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εξαγωγών κυπριακών προϊόντων για το 2022, οι απευθείας εξαγωγές σε χαλλούμι από Κύπριους προμηθευτές στις 26 χώρες του δικτύου της Lidl ανήλθαν στα €19 εκατ. (κύκλος εργασιών).

Οι στρατηγικοί πυλώνες βιωσιμότητας και υπευθυνότητας

Αναπόσπαστο μέρος της συνολικής εταιρικής στρατηγικής της Lidl Κύπρου αποτελεί η Εταιρική Υπευθυνότητα, με το σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της να διέπεται από τις αρχές της βιωσιμότητας και της υπευθυνότητας.

Αναγνωρίζοντας την ευθύνη που της αναλογεί σε όλη την αλυσίδα αξίας, αναλαμβάνει δεσμεύσεις, σύμφωνες με τα ESG κριτήρια, οι οποίες ταυτόχρονα συμβάλλουν και στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

lidlapotypomapylonesependyseis

Σε αυτό το πλαίσιο οι στόχοι και οι ενέργειες της Lidl Κύπρου εμπίπτουν σε έξι στρατηγικούς πυλώνες, κάτω από το τρίπτυχο «Καλό για τον πλανήτη», «Καλό για τους ανθρώπους», «Καλό για σένα».

Οι έξι στρατηγικοί πυλώνες σχετίζονται με τον σεβασμό της βιοποικιλότητας, το δίκαιο επιχειρείν, την προάσπιση της υγείας, τη συμμετοχή σε διάλογο, τη διατήρηση των πόρων και την προστασία του κλίματος.

Με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν από τη Lidl Κύπρου, η αξία προσφοράς των προϊόντων ανέρχεται στα €40.000, οι επενδύσεις για κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις φτάνουν τα €504.000, ενώ οι συνολικές επενδύσεις για δωρεές, χορηγίες και δαπάνες σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις εκτιμώνται στα €544.000.

Η δέσμευση σε αριθμούς
Για συγκεκριμένους στόχους που σχετίζονται με τη χρήση του πλαστικού, τη μείωση των εκπομπών αερίων και την περαιτέρω προώθησης της ανακύκλωσης έχει δεσμευτεί η Lidl Κύπρου.

Μειωμένες κατά 80% θα πρέπει να είναι μέχρι το 2030 οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, που προκύπτουν από την επιχειρησιακή λειτουργία της Lidl, σε σύγκριση με το 2019, σε όλες τις χώρες. Την ίδια ώρα, η μέση περιεκτικότητα ανακυκλωμένου πλαστικού στις συσκευασίες προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας θα πρέπει να διαμορφωθεί στο 25% μέχρι το 2025, ενώ ισχυρή είναι η δέσμευση για 20% λιγότερο πλαστικό έως το 2025.

Εξάλλου, η εταιρεία έχει δεσμεύσει τους προμηθευτές της, οι οποίοι ευθύνονται για το 75% των εκπομπών που σχετίζονται με τα προϊόντα, να θέσουν έως το 2026 δικούς τους κλιματικούς στόχους βασισμένους στη μεθοδολογία της πρωτοβουλίας «Science Based Targets», ενώ το 100% των συσκευασιών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας αναμένεται να καταστεί ανακυκλώσιμο στο μέγιστο δυνατό βαθμό έως το 2025.

Δειτε Επισης

Μία lady για ένα SIR-H BENTLEY Cyprus μετέφερε τον Sir Tom Jones στην Κύπρο
Fiat: 125 χρόνια ιταλικής φινέτσας, καινοτομίας και… «Dolce Vita»
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή: Σε ποια προϊόντα αυξήθηκαν οι τιμές και σε ποια μειώθηκαν
UBS: Οι δασμοί Τραμπ θα μπορούσαν να μειώσουν την κινεζική ανάπτυξη κατά 50% (γράφημα)
Συντονιστική Επιτροπή Αγελαδοτρόφων: Το χαλλούμι ΠΟΠ φρέναρε τον ρυθμό ανάπτυξης των εξαγωγών
CP Herbalist: Προχωρά με νέο εργοστάσιο στη Λεμεσό-Επένδυση που φέρνει επέκταση (photos)
Φόβοι αναζωπύρωσης πληθωρισμού από το υψηλό κόστος στην παγκόσμια ναυτιλία
Επιβραδύνονται οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη
Χαλλούμι: €210.000 για αναβάθμιση συστημάτων αποστολής στοιχείων διακίνησης νωπού γάλακτος
Στο μικροσκόπιο της ΕΠΑ η εξαγορά των Υπεραγορών Παπαντωνίου από την Σκλαβενίτης