Α. Νεοκλέους: Τι θα οδηγήσει σε αναπόφευκτη άνοδο των τιμών στις τηλεπικοινωνίες στην Κύπρο

Για τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, το πιο βασικό στοίχημα παραμένει η ταχύτητα με την οποία ανταποκρίνονται στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες επικοινωνίας των πολιτών, των δημόσιων υπηρεσιών και των επιχειρήσεων όλων των μεγεθών, αναφέρει ο CEO του οργανισμού, Αντρέας Νεοκλέους,

Σε συνέντευξή του στο InBusinessNews, στο πλαίσιο του «IN Business Forecasting 2024», o κ. Νεοκλέους σημειώνει πως δεδομένων και των δραματικών γεωπολιτικών εξελίξεων, η ανάγκη για αυξημένη κυβερνοασφάλεια μεγαλώνει εκθετικά την απαιτούμενη ροή των επενδύσεων και την κρισιμότητά τους για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας και της αξιοπιστίας των τηλεπικοινωνιακών υποδομών.

Στο πλαίσιο αυτό, υποδεικνύει πως πρόσφατα έχει καταγραφεί, ίσως για πρώτη φορά στις τηλεπικοινωνίες, μια τάση αύξησης των τιμών στην πλειοψηφία των χωρών της Ευρώπης, κάτι που στην Κύπρο μέχρι τώρα, όπως σημειώνει, καταφέραμε να αποφύγουμε.

«Όμως», προειδοποιεί, «αν συνεχίσουν οι απαιτήσεις για αυξημένες επενδυτικές ανάγκες σε νέες τεχνολογίες, νέους πόρους και νέες υπηρεσίες, η άνοδος των τιμών των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις θα είναι αναπόφευκτη».

Αναφερόμενος στην Cyta και τα σχέδια της για το 2024, ο Αντρέας Νεοκλέους υπογραμμίζει πως μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την επέκταση του Cyta Fiber σε μεγάλες αγροτικές κοινότητες, τη βελτίωση της κάλυψης του δικτύου κινητής στους εσωτερικούς χώρους με εφαρμογή νέων τεχνολογιών, τη μετεξέλιξη της Cytavision σε μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα, περαιτέρω επεκτάσεις στη διασύνδεση της Κύπρου με τον υπόλοιπο κόσμο και τη δημιουργία ενός πράσινου, υπερσύγχρονου κέντρου δεδομένων.

«Η οικονομία μας είναι ευπαθής»

Ποιες εκτιμάτε πως είναι οι μεγαλύτερες και πιο δύσκολες προκλήσεις τις οποίες θα κληθεί να αντιμετωπίσει η κυπριακή οικονομία;

Ζούμε στην εποχή του «permacrisis», όπου η μία κρίση διαδέχεται την άλλη. Η Κύπρος βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι: Από τη μια πρέπει να κατευθύνει την οικονομική της ανάπτυξη σε μια περιβαλλοντικά συνειδητή κατεύθυνση και από την άλλη πρέπει να χτίσει ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα.

Έχει, λοιπόν, μπροστά της ένα μείγμα προκλήσεων, ιδιαίτερα εκρηκτικό. Μια ολοκληρωμένη στρατηγική που να αντιμετωπίζει εξίσου οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές είναι συνταγή μακροπρόθεσμης σταθερότητας. Αυτό, πολύ απλά, θα μπορούσε να σημαίνει υπερσύγχρονες υποδομές παντού, ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες και βέβαια, πράσινη ενέργεια.

Ταυτόχρονα, έχουμε και μακροοικονομικές προκλήσεις. Η οικονομία μας είναι ευπαθής, κυρίως λόγω της αδυναμίας εισροής εσόδων από παραγωγικές επενδύσεις και της μεγάλης εξάρτησης της χώρας από τις εισαγωγές πετρελαίου.

Αν βάλουμε στην εξίσωση και την επιτακτική ανάγκη για ενίσχυση του ΓΕΣΥ, σε συνδυασμό με τις ελλιπείς δεξιότητες υψηλής εξειδίκευσης και τον ψηφιακό αναλφαβητισμό του εργατικού δυναμικού, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε στα χέρια μας μια ωρολογιακή βόμβα.

Η πορεία συγκράτησης των δημόσιων οικονομικών και αντιμετώπισης του υψηλού χρέους των νοικοκυριών, επιβάλλεται και σε μεγάλο βαθμό γίνεται ήδη. Αυτό που δεν γίνεται και χρειάζεται να γίνει σήμερα και όχι αύριο, είναι η συστηματική διόρθωση της αναποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης.

Θα λέγατε πως λαμβανομένων υπόψη και των τελευταίων αναβαθμίσεων, η οικονομία βρίσκεται πλέον για τα καλά σε αναπτυξιακή πορεία;

Εξαρτάται με ποιες χώρες τη συγκρίνουμε και που θέλουμε να πάμε. Άλλωστε, τα δείγματα ανάπτυξης αφορούν στους τραπεζικούς δείκτες και στη μείωση του δημόσιου χρέους. Για όποιον διαβάζει πίσω από τις γραμμές, ακόμα κι αν συγκρίνονται ευνοϊκά με την Ευρώπη, σε αυτή τη συγκυρία οι οικονομικοί δείκτες δεν λένε και πολλά. Γιατί η οικονομική ανάπτυξη δεν θέλει μόνο ταχύτητα αλλά και κατεύθυνση.

Η ευημερία, ναι μεν χρειάζεται την οικονομική ανάπτυξη, αλλά την ίδια στιγμή θα πρέπει να παρέχει στο κοινωνικό σύνολο εύκολη πρόσβαση σε ένα φάσμα απαραίτητων αγαθών, όπως οι ουσιαστικές δημόσιες υπηρεσίες, η ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, η σύγχρονη εκπαίδευση και η ψυχαγωγία.

Η Πολιτεία, ορθά, λέει πως η απάντηση στις προκλήσεις βρίσκεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σε συνδυασμό με στρατηγικές επενδύσεις στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και στον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, όπως ο τουρισμός.

Όμως, οι πολλές φορές άστοχη επιλογή των έργων για τα οποία λαμβάνουμε χρηματοδότηση, καθώς και οι σταθεροί ρυθμοί χελώνας που διατηρούμε στην υλοποίηση των σχετικών έργων, αφήνουν την Κύπρο καθηλωμένη στον πάτο της Ευρώπης.

Οι εξελίξεις μας έχουν ξεπεράσει και οι αυτοματοποιημένες υπηρεσίες που θα διευκολύνουν τον πολίτη, κόλλησαν σε μια μόνιμη φάση προγραμματισμού.

Ανάγκη για αυξημένη κυβερνοασφάλεια

Ποια εκτιμάτε πως θα είναι η πορεία του τομέα στον οποίο δραστηριοποιήστε το 2024;

Οι διαρκείς κρίσεις απαιτούν προσαρμοστικότητα και αναγνώριση των ευκαιριών που δημιουργούνται, την ίδια ώρα που οι παραδοσιακές συνήθειες και η καθημερινότητα αλλάζουν. Ο αντίκτυπος αυτών των αλλαγών είναι η χαμηλή πιστότητα πελατών και η αδυναμία των επιχειρήσεων να διατηρήσουν τη συνάφειά τους με τις εξελίξεις και με τους πελάτες τους.

Για τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, το πιο βασικό στοίχημα παραμένει η ταχύτητα με την οποία ανταποκρινόμαστε στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες επικοινωνίας των πολιτών, των δημόσιων υπηρεσιών και των επιχειρήσεων όλων των μεγεθών.

Την ίδια στιγμή, η ικανότητα των εταιρειών τηλεπικοινωνιών να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες επενδύσεις γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη. Δεδομένων και των δραματικών γεωπολιτικών εξελίξεων, η ανάγκη για αυξημένη κυβερνοασφάλεια μεγαλώνει εκθετικά την απαιτούμενη ροή των επενδύσεων και την κρισιμότητά τους για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας και της αξιοπιστίας των τηλεπικοινωνιακών υποδομών.

Πρόσφατα έχουμε δει, ίσως για πρώτη φορά στις τηλεπικοινωνίες, μια τάση αύξησης των τιμών στην πλειοψηφία των χωρών της Ευρώπης, κάτι που στην Κύπρο μέχρι τώρα καταφέραμε να αποφύγουμε.

Όμως, αν συνεχίσουν οι απαιτήσεις για αυξημένες επενδυτικές ανάγκες σε νέες τεχνολογίες, νέους πόρους και νέες υπηρεσίες, η άνοδος των τιμών των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις θα είναι αναπόφευκτη.

Χτίζουμε τα θεμέλια για το αύριο

Ποια είναι τα πλάνα/στρατηγική του οργανισμού σας για το 2024; Να αναμένουμε νέα προϊόντα/υπηρεσίες/αναπτύξεις και περαιτέρω εδραίωσή σας στην αγορά; Θα είναι χρονιά ανάπτυξης/επέκτασης ή διατήρησης της υφιστάμενης θέσης σας στην αγορά; Μπορείτε να μας αποκαλύψετε συγκεκριμένα κάποια από τα σχέδια σας;

Υπάρχουν δύο κύριοι τρόποι να κατεβείς στο γήπεδο: Είτε παίζεις άμυνα για να περιορίσεις τις απώλειες, είτε βγαίνεις στην επίθεση για να δημιουργήσεις ευκαιρίες ανάπτυξης.

Στη Cyta κοιτάμε συνεχώς μπροστά και σταθερά ακολουθούμε τη δεύτερη οδό. Συνεχίζοντας τη θετική πορεία των τελευταίων χρόνων, χτίζουμε τα θεμέλια για το αύριο, με αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία, δυναμισμό και εξωστρέφεια.

Αυτό περιλαμβάνει εισαγωγή νέων υπηρεσιών που συνδέουν, με ομαλό και ενιαίο τρόπο, τον φυσικό κόσμο με τον ψηφιακό.

Όπως έχουμε συνηθίσει τους πελάτες μας, εισάγουμε δοκιμασμένη τεχνολογία για καινοτόμες υπηρεσίες που ξεπερνούν τα παραδοσιακά όρια της απλής συνδεσιμότητας και αναλαμβάνουν την ευθύνη της ολοκληρωμένης εμπειρίας του πελάτη. Μιας 360ο εμπειρίας που μπορεί να απολαμβάνει όπου κι αν βρίσκεται, απλά εύκολα και με ασφάλεια.

Ανάμεσα σε άλλα, τα σχέδιά μας για το 2024 περιλαμβάνουν την επέκταση του Cyta Fiber σε μεγάλες αγροτικές κοινότητες, τη βελτίωση της κάλυψης του δικτύου κινητής στους εσωτερικούς χώρους με εφαρμογή νέων τεχνολογιών, τη μετεξέλιξη της Cytavision σε μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα, περαιτέρω επεκτάσεις στη διασύνδεση της Κύπρου με τον υπόλοιπο κόσμο και τη δημιουργία ενός πράσινου, υπερσύγχρονου κέντρου δεδομένων.

Να εφαρμόζουμε ώριμες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης

Ο παράγοντας τεχνολογία, όπως για παράδειγμα η τεχνητή νοημοσύνη, ποιο ρόλο διαδραματίζει και ποιες αλλαγές αναμένεται να επιφέρει στον τομέα σας;

Οι τηλεπικοινωνίες είναι τεχνολογία. Όση περισσότερη τεχνολογία αφομοιώνουμε και ενσωματώνουμε στις λειτουργίες και τις υπηρεσίες μας, τόσο πιο καινοτόμοι και ανταγωνιστικοί γινόμαστε. Για τη Cyta, το στοίχημα είναι να ενσωματώνει τις τεχνολογικές εξελίξεις γρήγορα, διατηρώντας την seamless εξυπηρέτησή του πελάτη στο επίκεντρο, εξασφαλίζοντας έτσι την αφοσίωση και τη δέσμευσή του.

Η τεχνητή νοημοσύνη, όπως κάθε αλλαγή, φέρνει μαζί της σημαντικά οφέλη αλλά και προκλήσεις. Η συγκεκριμένη τεχνολογία φέρνει και αυξημένο κοινωνικό προβληματισμό. Άποψή μου είναι ότι στις τηλεπικοινωνίες τουλάχιστον, πρέπει να εφαρμόζουμε ώριμες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, που έχουν αποδειχθεί σε άλλες αγορές και έχουν ξεκάθαρο όφελος για όλους τους εμπλεκόμενους.

Σε καμία περίπτωση δεν συμφωνώ να βάζουμε τεχνητή νοημοσύνη ανεξέλεγκτα στα δίκτυα και τις υπηρεσίες μας, απλά επειδή μας το υπαγορεύουν οι τάσεις. Χρειάζεται να παραμείνουμε εστιασμένοι στην στρατηγική μας:

Βελτιώνουμε την καθημερινότητά του πελάτη μας και ευκολύνουμε τη ζωή του. Αν η τεχνητή νοημοσύνη επιτυγχάνει αυτούς τους στόχους, τότε όχι μόνο εμείς, αλλά και ο ίδιος ο πελάτης θα εκτιμήσει την αξία της.

Δειτε Επισης

Κ. Κουμής: Η αφετηρία του δημοσιεύματος της Daily Express-«Οφείλουμε να είμαστε όλοι προσεκτικοί για τον τουρισμό»
Έρχεται Κύπρο με παράρτημα το Μετσόβειο Πολυτεχνείο-Συνάντηση Χριστοδουλίδη με τις πρυτανικές Αρχές
Βάζει φρένο στην άναρχη ανάπτυξη ο Ιωάννου-Η απόφαση του Υπουργικού για πεντάστερο στην Αγία Νάπα
Δάνειο από ΕΤΕπ ύψους μέχρι 108 εκατ. εύρω για 703 φοιτητικές εστίες σε Λεμεσό και Πάφο-Βάζει άλλα 53 εκατ. το κράτος
Το πράσινο κτίριο του ΚΕΒΕ... Τα βήματα μετατροπής και ο στόχος εξασφάλισης της πράσινης πιστοποίησης(pics)
Δήμος Παναγιώτου (Limassol Greens): Οι προοπτικές της Κύπρου ως επενδυτικού κέντρου και ο ρόλος του τομέα των κατασκευών
Σε περίοδο αλλαγών, ενισχύσεων και βελτιώσεων η Atterbury-Πυρετώδεις προετοιμασίες για Mall of Cyprus και Mall of Limassol
Η κατάσταση των ΜΕΔ στο τραπεζικό σύστημα της χώρας-Στα πόσα εκατ. τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια
Καβγάς στα «απόνερα» της διακοπής της σύμβασης για το λιμάνι και την μαρίνα-Στα άκρα Kition και κυβέρνηση
Φουλ επίθεση η Kition... Παράνομος τερματισμός της σύμβασης, πλήρης ανεπάρκεια διαχείρισης της κατάστασης