Οι εταιρείες της Κύπρου στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον και το στίγμα πορείας από τους CEOs

Με τον πληθωρισμό κατά πρώτο λόγο, τους γεωπολιτικούς κινδύνους και τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο κατά δεύτερο και την μακροοικονομική αστάθεια κατά τρίτο να αποτελούν τις βασικότερες απειλές που διαβλέπουν σε χρονικό ορίζοντα ενός έτους από σήμερα, οι επιχειρηματικοί ηγέτες στην Κύπρο καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε μια διαδικασία διαρκούς μετεξέλιξης και που η προσαρμογή των εταιρειών τους στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται φαντάζει κάτι περισσότερο από μονόδρομος.

Τις μεγάλες προκλήσεις, τις ενέργειες προσαρμογής, το στίγμα πορείας και το πώς εκλαμβάνουν του «αύριο» του επιχειρείν και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των εταιρειών τους στο νέο αυτό συνεχώς εξελισσόμενο επιχειρηματικό πεδίο, αποτυπώνουν ευκρινώς μέσα από τις απαντήσεις τους οι 102 επιχειρηματικοί ηγέτες που συμμετείχαν στην 13η ετήσια έρευνα της PwC για τους CEOs στην Κύπρο.

Τεχνολογικές εξελίξεις, κλιματική αλλαγή, κυβερνητικές ρυθμίσεις και άλλες επιταχυνόμενες παγκόσμιες μέγα-τάσεις, είναι, όπως προκύπτει από την έρευνα, τα βασικά συστατικά εκείνα που επαναδιαμορφώνοντας το όλο σκηνικό, δημιουργούν νέα δεδομένα και αναγκάζουν τους CEOs να προσαρμοστούν σε αυτά.

Στο πλαίσιο αυτό, και προκειμένου οι CEOs να αντιμετωπίσουν την πίεση που αναμένουν να βιώσουν μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, έχουν ήδη-όπως αναφέρουν- προβεί σε ενέργειες προς την κατεύθυνση αλλαγής του επιχειρηματικού τους μοντέλου και κατ’ επέκταση του τρόπου με τον οποίο οι εταιρείες τους δημιουργούν, προσφέρουν και λαμβάνουν αξία τα τελευταία πέντε χρόνια.

Ειδικότερα, οι τεχνολογικές εξελίξεις με 66%, οι αλλαγές στις προτιμήσεις των πελατών με 53% και οι κυβερνητικές ρυθμίσεις με 43%, είναι το βασικό τρίπτυχο το οποίο έχει οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές στην εταιρεία τους, με περισσότερους από τους μισούς (53%) CEOs, αλλά λιγότερους συγκριτικά με πέρσι(58%), να πιστεύουν ότι η εταιρεία τους θα είναι οικονομικά βιώσιμη για περισσότερα από δέκα χρόνια εάν διατηρήσουν το τρέχον μοντέλο λειτουργίας τους.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4

Προεξάρχοντας παράγοντας στις κινήσεις προσαρμογής των εταιρειών στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον δεν είναι άλλος από αυτόν της τεχνολογίας, με ένα 55% των CEOs στην Κύπρο να αναφέρει ακριβώς πως η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών από την επιχείρησή τους, ώστε να ενισχυθούν οι δυνατότητές της, επηρέασαν σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας τα τελευταία πέντε χρόνια.

Ακολουθούν η ανάπτυξη νέων προϊόντων/υπηρεσιών με 40% και η δημιουργία νέων στρατηγικών συνεργασιών με 42%.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2

Την ίδια ώρα, και όσον αφορά τους παράγοντες οι οποίοι θεωρούν πως θα οδηγήσουν στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο η εταιρεία τους δημιουργεί, προσφέρει και λαμβάνει αξία, στα επόμενα τρία χρόνια, οι τεχνολογικές εξελίξεις με 67% και οι προτιμήσεις των πελατών με 62%, είναι οι δύο παράγοντες που από τους CEOs στην Κύπρο ιεραρχούνται ως οι βασικότεροι παράμετροι που θα επηρεάσουν σημαντικά τις εταιρείες στην αλλαγή του επιχειρηματικού τους μοντέλου. Την τριάδα συμπληρώνει ο παράγοντας «κυβερνητικές αποφάσεις»(49%).

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3

Μέσα σε αυτό το σκηνικό και με περισσότερους από τέσσερις στους δέκα CEOs στην Κύπρο(43%) να δηλώνουν αισιόδοξοι για την οικονομική ανάπτυξη στη χώρα, σε αντίθεση με το αντίστοιχο περσινό ποσοστό που ήταν μόλις 33%, στο ίδιο μοτίβο αισιοδοξίας κινούνται και οι απαντήσεις στην ερώτηση για την πρόβλεψη των CEOs αναφορικά με την αύξηση των εσόδων της δικής τους εταιρείας για τους επόμενους 12 μήνες.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7

Το 41% των CEOs στην Κύπρο είναι πολύ αισιόδοξο για τις προοπτικές αύξησης των εσόδων της δικής τους εταιρείας, καταγράφοντας μια μικρή αύξηση σε σχέση με πέρυσι, που ήταν 38%, ενώ σε ορίζοντα τριετίας, τα ποσοστά αισιοδοξίας των CEOs της Κύπρου για τις προοπτικές αύξησης των εσόδων της δικής τους εταιρείας, κυμαίνονται στο 37% για τους πολύ αισιόδοξους, ενώ βρίσκονται στο 58% για τους συγκρατημένα αισιόδοξους.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα συμμετέχοντες στην έρευνα(45%) εξέφρασαν πρόθεση αύξησης του ανθρώπινου δυναμικού τους. Ταυτόχρονα, σχεδόν οι μισοί(49%) δεν προσανατολίζονται να προβούν σε αλλαγές του.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12

Ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει, είναι και οι απαντήσεις στην ερώτηση «ποιες τρεις χώρες/περιοχές, εξαιρουμένης της χώρας στην οποία εδρεύετε, θεωρείτε πιο σημαντικές για τις προοπτικές της εταιρείας σας για αύξηση εσόδων κατά τους επόμενους 12 μήνες;», με τους CEOs στην Κύπρο να επιλέγουν για ακόμη μια φορά την Ελλάδα με 37%, το Ηνωμένο Βασίλειο με 29% και στη συνέχεια το Ισραήλ με 18%.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13

Πέρυσι η τριάδα των χωρών αποτελούνταν από την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Γερμανία.

Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας

  • Ο πληθωρισμός κυριαρχεί στις ανησυχίες των CEOs με 23%. Ακολουθούν οι γεωπολιτικές συγκρούσεις και οι κυβερνοεπιθέσεις με το ίδιο ποσοστό 21% και η μακροοικονομική αστάθεια με 18%.
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 14
  • Το 53% των CEOs πιστεύει ότι η εταιρεία τους θα είναι οικονομικά βιώσιμη για περισσότερα από δέκα χρόνια, εάν διατηρήσουν το τρέχον μοντέλο λειτουργίας τους.
  • Οι τεχνολογικές αλλαγές με 66% και οι αλλαγές στις προτιμήσεις των πελατών με 53% έχουν αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες δημιουργούν, προσφέρουν και λαμβάνουν αξία, τα τελευταία πέντε χρόνια και πρωτοστατούν και για τα επόμενα τρία χρόνια.
  • Το ρυθμιστικό περιβάλλον, εκτιμάται από το 34% των CEOs στην Κύπρο, πως εμποδίζει την εταιρεία τους να αλλάξει τον τρόπο που δημιουργεί, προσφέρει και λαμβάνει αξία.
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 20
  • To 68% των CEOs πιστεύει ότι οι συναντήσεις που αφορούν στις στρατηγικές αποφάσεις είναι και οι πιο αποδοτικές επενδύσεις χρόνου.
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 21
  • Αν και οι CEOs δεν συμφωνούν ότι η Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ήδη εισέλθει στις εταιρείες τους, εντούτοις το 57% πιστεύει ότι θα βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων τους κατά τους επόμενους 12 μήνες. Το 69% πιστεύει ότι τα επόμενα τρία χρόνια η ΤΝ θα αυξήσει τον ανταγωνισμό και θα αλλάξει τον τρόπο δημιουργίας και προσφοράς αξίας των εταιρειών τους.
  • Το 57% των CEOs έχει ήδη ξεκινήσει να βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση της εταιρείας τους, ως απάντηση στην κλιματική αλλαγή.
  • Το 41% είναι πολύ αισιόδοξο για τις προοπτικές αύξησης των εσόδων των εταιρειών τους στους επόμενους 12 μήνες.

Δειτε Επισης

Νέα πρόεδρος του Συμβουλίου «Φωνή» η Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα
ΤΕΠΑΚ: Τον Στρατηγικό Προγραμματισμό Ανάπτυξης παρουσίασε ο Πρύτανης-Οι έξι πυλώνες
Η Ελληνική Τράπεζα μαζί με το Priceless Planet Coalition της Mastercard® γιόρτασαν την Παγκόσμια Ημέρα Γης
Νέα διάλεξη της διαδικτυακής δράσης «Μίλα μου Ιστορικά» του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου
Ολοκληρώθηκε το «Meet & Greet» μέσω του McDonald’sApp-Οι νικητές γνώρισαν τον Χρήστο Μάστορα
Τρεις εταιρείες στον Εναέριο Λεμεσού διοργανώνουν αιμοδοσία «Ανοιχτή σε Όλους»
«Makers Fair 2024»: Ανοικτό κάλεσμα σε δημιουργούς να συμμετάσχουν
Το μέλλον της λογιστικής: Τι προβλέπουν Deloitte, PwC και KPMG Κύπρου
ΕΤΕΚ: Προτεραιότητα η προαγωγή της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία-Εκστρατεία ευαισθητοποίησης
Nicholas Zoe Foundation: Ενισχύει με $100.000 ερευνητικό έργο για θεραπεία ογκολογικών παθήσεων παιδιών