Χρίστος Β. Βασιλείου: Ξανά σε περίοδο ανασχηματισμού ο τομέας των επαγγελματικών υπηρεσιών

Ο τομέας των επαγγελματικών υπηρεσιών βρίσκεται ξανά σε μια περίοδο ανασχηματισμού και προσπάθειας διείσδυσης σε νέες αγορές και χρηματοοικονομικά προϊόντα, μέσα σε μια προσπάθεια βελτίωσης της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό, αναφέρει ο CEO της KPMG Limited, Χρίστος Β. Βασιλείου.

Σε συνέντευξή του στο InBusinessNews, στο πλαίσιο του «IN Business Forecasting 2024», ο κ. Βασιλείου τονίζει πως ο τομέας των επαγγελματικών υπηρεσιών αποδείχθηκε ανθεκτικός και ευέλικτος στη πάροδο του χρόνου, καθότι αναπροσαρμόστηκε όταν έπρεπε στις ανάγκες της αγοράς, καθώς και στα κατά καιρούς οικονομικά μοντέλα της χώρας μας.

Αναφερόμενος ειδικότερα στην KPMG Κύπρου, ο κ. Βασιλείου επισημαίνει πως μπορεί οι κυρώσεις να οδήγησαν σε τερματισμό των υπηρεσιών της σε αρκετές περιπτώσεις, όμως η εταιρεία εξετάζει νέες χώρες προς προσέλκυση επενδύσεων από την Ευρώπη, τις Αραβικές Χώρες, την Ασία και τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Χρίστο Β. Βασιλείου, οι συνέπειες της επιβολής κυρώσεων στη Ρωσία αναμένονται να συνεχίσουν να επηρεάζουν αρνητικά τα εισοδήματα της εταιρείας κατά το 2024, ωστόσο, έχει αναπτύξει υπηρεσίες σε τομείς όπως η τεχνολογία και η τεχνολογική αναμόρφωση οργανισμών, το ESG, οι υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας και οι υπηρεσίες στα συλλογικά επενδυτικά ταμεία, που αναμένονται να της δώσουν σημαντική ώθηση μέσα στο 2024.

«Γενικά το 2024 αναμένεται να είναι μια θετική χρονιά για τη KPMG», επισημάνει.

Σε ό,τι αφορά την κυπριακή οικονομία, ο CEO της KPMG Κύπρου τονίζει πως η χώρα μας πρέπει να προχωρήσει στις αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας, για να παραμείνει ένα ελκυστικό επενδυτικό κέντρο παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με χαμηλό διοικητικό κόστος και να ενισχύσει την ποιότητα ζωής των πολιτών και όσων επιλέγουν να μετεγκατασταθούν στην Κύπρο.

«Η κυπριακή οικονομία μπορεί να έχει δείξει ανθεκτικότητα σε διάφορες προκλήσεις, όμως η διατήρηση αυτής της ανθεκτικότητας και η δυνατότητα προσαρμογής σε νέες συνθήκες παραμένουν κρίσιμες», διαμηνύει.

Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το οικονομικό περιβάλλον το 2024, υπό το πρίσμα των πληθωριστικών πιέσεων, των υψηλών επιτοκίων και των απρόβλεπτα συνεχώς μεταβαλλόμενων γεωπολιτικών εξελίξεων;

Παρόλες τις προκλήσεις και τη μεταβλητότητα που παρουσιάζεται στο διεθνές οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον, και τα προβλήματα στην εγχώρια αγορά, αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια η κυπριακή οικονομία καταγράφει σημαντικά θετικά στατιστικά στοιχεία, είτε αυτά αφορούν το δημοσιονομικό πλεόνασμα είτε το δημόσιο χρέος.

Ωστόσο, το πρώτο εξάμηνο του νέου έτους είναι σημαντικό, εφόσον αναμένεται να δούμε τον συνολικό αντίκτυπο από τη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής και των κυρώσεων που επιβλήθηκαν λόγω του Ουκρανικού καθώς και αυτό του πολέμου στο Ισραήλ.

Η ενίσχυση της αβεβαιότητας σε συνδυασμό με τις διάφορες στρατιωτικές συρράξεις και τα συνεπακόλουθά τους οδηγούν σε οικονομική επιβράδυνση, κάτι που άλλωστε φαίνεται να βιώνουν χώρες του πυρήνα της Ευρωζώνης, η διατήρηση του πληθωρισμού και της ακρίβειας σε σχετικά υψηλά επίπεδα, σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος δανεισμού, και η αύξηση των ανελαστικών δαπανών μέσα από τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους είναι προκλήσεις που καλείται η κυπριακή οικονομία να αντιμετωπίσει.

Θετικό στοιχείο αποτελεί η μετεγκατάσταση επιχειρήσεων ή μέρους τους από το εξωτερικό με σημαντικό αριθμό υπαλλήλων και θετικό αντίκτυπο οριζόντια στην οικονομία. Τομείς που διαχρονικά στηρίζουν το ΑΕΠ της χώρας όπως ο τουρισμός και τα ακίνητα αναμένεται να αντιμετωπίσουν σημαντικές προκλήσεις λαμβάνοντας υπόψη τις συγκρούσεις στο γειτονικό Ισραήλ και το γεγονός ότι από τη συγκεκριμένη χώρα τα τελευταία χρόνια προέρχεται μεγάλος αριθμός τουριστών.

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί ευκαιρία για την προώθηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων, κυρίως αυτών που αφορούν την πράσινη μετάβαση και τον τεχνολογικό μετασχηματισμό. Λαμβάνοντας υπόψη το πώς βοήθησε τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Το ζητούμενο παραμένει ο σωστός προγραμματισμός.

Το γεγονός ότι η εγχώρια οικονομία αναμένεται να ανακάμψει κατά 2,6% και 3,1% για τα έτη 2024 και 2025 αντίστοιχα είναι ενθαρρυντικό, αλλά οι προβλέψεις αυτές είναι συνδυασμένες με μια σειρά προβληματισμών όπως αναφέρεται πιο πάνω.

Συνεπώς υπάρχει αβεβαιότητα και ανάγκη για προσεκτική παρακολούθηση των εξελίξεων και προσαρμογή στις νέες συνθήκες.

Κυπριακή οικονομία, δυσκολίες και προκλήσεις

Ποιες εκτιμάτε πως είναι οι μεγαλύτερες και πιο δύσκολες προκλήσεις, τις οποίες θα κληθεί να αντιμετωπίσει η κυπριακή οικονομία;

Ο πληθωρισμός παραμένει ένα ζήτημα υψηλής σημασίας, καθώς επηρεάζει τον τρόπο ζωής των πολιτών και την αγοραστική τους δύναμη. Η αύξηση των τιμών αποτελεί πρόκληση για την οικονομία, καθώς επηρεάζει την ικανότητα αγοράς των καταναλωτών και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Τα υψηλά επιτόκια αποτελούν εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη, ιδίως σε τομείς όπως η αγορά ακινήτων και οι επενδύσεις, καθώς αυξάνουν το κόστος δανεισμού για επιχειρήσεις και καταναλωτές. Φαίνεται από τις δηλώσεις των διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών ότι το επόμενο έτος αναμένεται μερική αποκλιμάκωση.

Οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες δημιουργούν ανησυχίες στους επενδυτές που βρίσκονται σε θέση αναμονής στο παρόν στάδιο.

Η κυπριακή οικονομία πρέπει να προχωρήσει στις αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας για να παραμείνει ένα ελκυστικό επενδυτικό κέντρο παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με χαμηλό διοικητικό κόστος και να ενισχύσει την ποιότητα ζωής των πολιτών και όσων επιλέγουν να μετεγκατασταθούν στην Κύπρο.

Η συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και η συνεχή παρακολούθηση των αλλαγών σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο είναι αδήριτη ανάγκη.

Θα λέγατε πως λαμβανομένων υπόψη και των τελευταίων αναβαθμίσεων, η κυπριακή οικονομία, βρίσκεται πλέον για τα καλά σε αναπτυξιακή πορεία;

Η διατήρηση των θετικών ρυθμών ανάπτυξης, που υιοθετείται και στις εκτιμήσεις του κρατικού προϋπολογισμού καταγράφεται στα θετικά στοιχεία , αλλά η απρόβλεπτη φύση των γεωπολιτικών γεγονότων και η δυνατότητα εμφάνισης αναπάντεχων παραγόντων, όπως ένας πόλεμος, μας υπενθυμίζει πόσο γρήγορα μπορούν να ανατραπούν όλα και το πόσο σημαντικό είναι να δημιουργήσουμε μια συμπαγή και ανθεκτική οικονομία.

Η κυπριακή οικονομία μπορεί να έχει δείξει ανθεκτικότητα σε διάφορες προκλήσεις, όμως η διατήρηση αυτής της ανθεκτικότητας και η δυνατότητα προσαρμογής σε νέες συνθήκες παραμένουν κρίσιμες.

Οι τελευταίες αναβαθμίσεις της Κύπρου στέλνουν ένα θετικό μήνυμα για τη χώρα αλλά και στο επενδυτικό κοινό. Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τη οικονομία μας. Η πρόσφατη ψήφιση των νομοσχεδίων για τις εκποιήσεις αποτελεί θετικό σημάδι για τη περεταίρω αναβάθμιση της οικονομίας καθώς μειώνεται η αβεβαιότητα στην αγορά αλλά και στον τραπεζικό τομέα. Πρόκληση παραμένει η πρακτική εφαρμογή τους.

Η στήριξη της οικονομίας μέσω στοχευμένων μέτρων από την κυβέρνηση και η εστίαση στη διαρθρωτική μεταρρύθμιση αποτελούν σημαντικά βήματα για τη διατήρηση της ανάπτυξης, καθώς η δημοσιονομική πειθαρχία και η εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν προτεραιότητες για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Ο τομέας των επαγγελματικών υπηρεσιών

Ποια εκτιμάτε θα είναι η πορεία του τομέα που δραστηριοποιήστε το 2024;

Ο τομέας των επαγγελματικών υπηρεσιών δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση μέσα από ένα δύσκολο διεθνές οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον. Σημειώνεται ότι ο τομέας κλήθηκε να αναδιαρθρωθεί αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια και το έπραξε με επιτυχία.

Βρίσκεται ξανά σε μια περίοδο ανασχηματισμού και προσπάθειας διείσδυσης σε νέες αγορές και χρηματοοικονομικά προϊόντα μέσα σε μια προσπάθεια βελτίωσης της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό.

Η πορεία των επαγγελματικών υπηρεσιών στην Κύπρο είναι υπό την επίδραση ποικίλων παραγόντων που διαμορφώνουν το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Παράγοντες όπως η οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη, η γεωπολιτική αστάθεια παγκοσμίως, οι συνεχείς ρυθμίσεις και νομικές αλλαγές, καθώς και η έντονη προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας με την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI), επηρεάζουν σημαντικά την εξέλιξη του τομέα.

Η πρόβλεψη της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας κατά 2,6% το 2024 αποτελεί θετικό πρόσημο για τον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών. Αυτή η αύξηση συνήθως συνδέεται με αυξημένη ζήτηση για ελεγκτικές, συμβουλευτικές αλλά και φορολογικές υπηρεσίες,

Η εξέλιξη του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων καθιστούν τις ελεγκτικές υπηρεσίες ακόμα πιο σημαντικές καθώς αυξάνεται η αξία που προσδίδεται στο τομέα. Η αξιολόγηση των εταιρειών από επενδυτές, τράπεζες και προμηθευτές περνά μέσα από τον ποιοτικό έλεγχο.

Αναδεικνύονται επίσης νέες υπηρεσίες που συνδέονται με τη τεχνολογία, το ESG, τη κυβερνοασφάλεια πάνω στις οποίες ως οργανισμός αναπτύξαμε και προσφέρουμε πλέον στη αγορά.

Ανάγκη παροχής νέων υπηρεσιών

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες τάσεις και αλλαγές του τομέα που αναμένετε το 2024;

Όπως όλοι οι τομείς της οικονομίας, έτσι και ο δικός μας εξελίσσεται και αναπροσαρμόζεται στις απαιτήσεις της αγοράς και τις ανάγκες των πελατών μας. Οι ανάγκες της αγοράς καθορίζουν και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Οι αλλαγές που παρατηρήσαμε στο τομέα μας έχουν να κάνουν με τον τρόπο παροχής πατροπαράδοτων υπηρεσιών αλλά και στις νέες υπηρεσίες που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα εισαγωγής νέων νομοθεσιών και προτύπων αλλά και επιπρόσθετες ανάγκες που δημιουργούνται.

Η εισαγωγή της τεχνολογίας στο τομέα μας τον έχει κάνει ακόμα πιο αποτελεσματικό. Επίσης όλα εκείνα τα εργαλεία που εφαρμόστηκαν και που μας επιτρέπουν τη τηλεργασία, μας επιτρέπουν να “συναντιόμαστε” χωρίς ιδιαίτερες προετοιμασίες και ειδοποιήσεις.

Το 2024 αναμένεται να είναι μια περίοδος τεχνολογικών αναταραχών. Η εμφάνιση της τεχνητής νοημοσύνης (AI), η αύξηση των απειλών από απάτες και κυβερνοασφάλεια, οι απαιτήσεις για ESG, δημιουργούν τη ανάγκη παροχής νέων υπηρεσιών, οι οποίες δεν υπήρχαν στο προσκήνιο στο παρελθόν.

Οι προκλήσεις και οι προτεραιότητες για το 2024

Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που σήμερα ταλανίζουν τον τομέα σας και η επίλυση των οποίων κρίνεται από εσάς ως προτεραιότητα ενόψει της νέας χρονιάς;

Όπως αναφέρεται πιο πάνω, ο τομέας μας εξελίσσεται ραγδαία, εξέλιξη η οποία συνάδει με τις δυνάμεις της αγοράς και του μετασχηματισμού του οικονομικού μοντέλου της χώρας.

Η μεταμόρφωση του οικονομικού μοντέλου της χώρας που προϋποθέτει τη δημιουργία βάσης στη Κύπρο με στόχο τις επενδύσεις στη Κύπρο αντί τις επενδύσεις μέσω της Κύπρου δημιουργεί περισσότερες απαιτήσεις στο τομέα μας.

Η τεχνογνωσία που απαιτείται για την εξυπηρέτηση των πελατών μας σήμερα είναι κατά πολύ περισσότερη από αυτή που απαιτείτο κάποια χρόνια πριν. Γι’ αυτό το λόγο όλοι μας χρειαζόμαστε να επενδύσουμε στη γνώση και τη εξειδίκευση για να μπορούμε να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί.

Επίσης ακόμα μια πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι αυτή του αυξημένου κόστους συμμόρφωσης με τις νομοθεσίες που πρέπει να πληρούνται όσον αφορά τη καταπολέμηση μαύρου χρήματος και τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας για τους υποψήφιους πελάτες μας.

Ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόστους συμμόρφωσης που αυξήθηκε ραγδαία τα τελευταία χρόνια δεν μπορεί να μετακυληστεί στους πελάτες, με αποτέλεσμα να το επωμίζεται ο τομέας.

Η γραφειοκρατία που επικρατεί στο πλαίσιο των δημόσιων φορέων αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην απρόσκοπτη λειτουργία του δημόσιου μηχανισμού. Οι μακροχρόνιες και περίπλοκες διαδικασίες επιβραδύνουν την εκτέλεση εργασιών και αυξάνουν το κόστος και τον χρόνο που απαιτείται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων.

Η επίλυση αυτών των ζητημάτων θα συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αξιοπιστίας και της ανταγωνιστικότητας του τομέα των ελεγκτικών υπηρεσιών στην Κύπρο.

Να καταστεί πιο ευέλικτος και ο δημόσιος τομέας

Αν είχατε τη δυνατότητα να ζητήσετε τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων ή διαμόρφωση πολιτικών για στήριξη/ενίσχυση του τομέα σας από την κυβέρνηση, ποια θα ήταν αυτά;

Όπως αναφέρεται πιο πάνω ο τομέας μας αποδείχτηκε ανθεκτικός και ευέλικτος στη πάροδο του χρόνου.

Αναπροσαρμόστηκε όταν έπρεπε στις ανάγκες της αγοράς καθώς και στα κατά καιρούς οικονομικά μοντέλα της χώρας μας. Θεωρώ ότι θα πρέπει και ο δημόσιος τομέας να ακολουθήσει και να καταστεί πιο ευέλικτος για να μπορεί να έρθει πιο κοντά στις ταχύτητες του ιδιωτικού τομέα. Και αυτό μπορεί να γίνει εφαρμόζοντας τη ψηφιακή μετάβαση.

Το κοινό καθώς και οι επιχειρήσεις θα πρέπει πλέον να μπορούν να διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές τους με το κράτος μέσω του διαδικτύου αντί να αναλώνουν το χρόνο τους στα κρατικά γραφεία. Η απλοποίηση των φορολογικών μας νομοθεσιών μέσω της φορολογικής μεταρρύθμισης που αναμένεται, θα διευκολύνει το οικονομικό περιβάλλον και τις επενδύσεις στο τόπο.

Η ψηφιοποίηση του δικαστικού συστήματος αναμένεται να βοηθήσει και να προσδώσει περισσότερη εμπιστοσύνη στους επενδυτές.

Τα παραπάνω μέτρα θα συμβάλουν στην ενίσχυση του τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών στην Κύπρο και θα βελτιώσουν την παροχή υπηρεσιών. Ωστόσο, η επιτυχής υλοποίησή τους απαιτεί συνεργασία μεταξύ διαφόρων φορέων.

Αναμένεται θετική χρονιά για την KPMG Κύπρου το 2024

Ποια είναι τα πλάνα της KPMG Κύπρου για το 2024;

Η KPMG Κύπρου καταγράφει μια ιστορία πέραν των 75 ετών και μέσα από το χρόνο κατάφερε να αναπτυχθεί, να μεγαλώσει και να γίνει ένας από τους βασικούς συντελεστές του τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών.

Έχουμε καταφέρει να αναπτύξουμε υπηρεσίες που εκτιμήθηκαν από τους πελάτες μας, και που προσθέτουν αξία τόσο σ’ αυτούς, όσο και στην οικονομία του τόπου μας γενικότερα, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η οικονομία από εξωτερικά γεγονότα όπως ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος και η επιβολή των κυρώσεων, ο πόλεμος στο Ισραήλ και η οικονομική επιβράδυνση που φαίνεται να προκαλεί η σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής και του ψηλού πληθωρισμού.

Η ανάπτυξη των εργασιών μας και η διεύρυνση των προσφερόμενων υπηρεσιών μας αποτελεί πάντα μια από τις μεγαλύτερες μας προτεραιότητες. Προσπαθούμε πάντα να πρωτοπορούμε σε όσα προσφέρουμε στους πελάτες μας και να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες τους, διατηρώντας πάντοτε το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, απόδοσης και συνέπειας που μας χαρακτηρίζει.

Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας σ ’αυτή την προσπάθεια είναι πάντα το προσωπικό μας, που αποτελεί την κινητήριο δύναμη σε οποιεσδήποτε πρωτοβουλίες προσπαθούμε να αναπτύξουμε.

Θα συνεχίζουμε να κοιτάζουμε και μέσα και προς το εξωτερικό. Μέσα από την ιστορία μας στηρίξαμε τις κυπριακές επιχειρήσεις και μεγαλώσαμε μαζί με αυτές. Θα συνεχίσουμε με ακριβώς την ίδια φιλοσοφία ενώ μέσα από το στρατηγικό μας σχεδιασμό θα συνεχίσουμε να προωθούμε την Κύπρο στο εξωτερικό ως ένα αξιόπιστο επενδυτικό προορισμό.

Μπορεί οι κυρώσεις να έχουν οδηγήσει σε τερματισμό των υπηρεσιών μας, σε αρκετές περιπτώσεις όμως εξετάζουμε νέες χώρες προς προσέλκυση επενδύσεων από την Ευρώπη, τις Αραβικές Χώρες, την Ασία και τις ΗΠΑ.

Οι συνέπειες της επιβολής κυρώσεων στη Ρωσία αναμένονται να συνεχίσουν να επηρεάζουν αρνητικά τα εισοδήματά μας κατά το 2024. Έχουμε όμως αναπτύξει υπηρεσίες σε τομείς όπως η τεχνολογία και η τεχνολογική αναμόρφωση οργανισμών, το ESG, οι υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας, οι υπηρεσίες στα συλλογικά επενδυτικά ταμεία που αναμένονται να μας δώσουν σημαντική ώθηση μέσα στο 2024.

Γενικά το 2024 αναμένεται να είναι μια θετική χρονιά για τη KPMG.

Τέλος, πολύ σημαντικό για εμάς, είναι να μπορούμε πάντα μέσα από τις δράσεις μας, κάτω από το πλαίσιο της Εταιρικής και Κοινωνικής μας ευθύνης, να προσφέρουμε στην κοινωνία μας, επιστρέφοντας πίσω ένα μέρος από τα όσα η κοινωνία μας προσφέρει.

Τεχνητή νοημοσύνη, αποτελεσματικότητα, ασφάλεια δεδομένων

Ο παράγοντας τεχνολογία, όπως για παράδειγμα η τεχνητή νοημοσύνη, ποιο ρόλο διαδραματίζει και ποιες αλλαγές αναμένεται να επιφέρει στον τομέα σας;

Η τεχνολογία αποτελεί τη μεγαλύτερη επανάσταση της εποχής μας. Μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, οι εταιρείες μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των εργασιών τους εξοικονομώντας χρόνο και πόρους.

Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών μειώνει την επαναληπτική εργασία και επιτρέπει στους οργανισμούς και στους εργαζόμενους να επικεντρωθούν σε πιο πολύπλοκες και στρατηγικές πτυχές της εργασίας τους. Επιτρέπει τη ανάλυση τεράστιων όγκων δεδομένων και αυξάνει τη ακρίβεια των πληροφοριών.

Ωστόσο, αυτές οι τεχνολογίες φέρνουν επίσης στο προσκήνιο ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων. Η ανάγκη για προσεκτική διαχείριση των δεδομένων και διαφάνεια στην εφαρμογή των αλγορίθμων AI είναι ζωτικής σημασίας για να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι και προβλήματα.

Είναι προς όφελος των εταιρειών να επενδύσουν σε αυτές τις τεχνολογίες, αλλά ταυτόχρονα να προσέξουν τη συμμόρφωση με οδηγίες και κανονισμούς για να διασφαλιστεί η ηθική και ασφαλή χρήση της τεχνολογίας.

Η ανάπτυξη ενός πλαισίου που συνδυάζει την τεχνολογία με την ανθρώπινη εποπτεία αποτελεί βασικό στοιχείο για μια ισορροπημένη και αποτελεσματική εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα των υπηρεσιών.

Δειτε Επισης

Οι οικονομικές επιπτώσεις της εισβολής και ο σημαντικός ρόλος της ΚΤΚ για την ανοικοδόμηση από τα ερείπια
Στο τεύχος Ιουλίου του περιοδικού GOLD: The 12th Invest Cyprus International Investment Awards
Bege: Ο νέος γαστρονομικός προορισμός του St Raphael Resort & Marina
«Να μην χρειαστεί να διακόψουμε την σύμβαση...»Ψάχνουν φως στο τούνελ του δρόμου Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς
Το σκληρό μέτρο που αποφεύγεται και πώς θα παρακολουθούνται οι μισθοί στην οικοδομική βιομηχανία
Ε.Ε.: Χαλλούμι ΠΟΠ και αύξηση εμπορίου μέσω Πράσινης Γραμμής στις προσπάθειες προετοιμασίας της επανένωσης
Ικανοποίηση συντεχνιών για συμφωνία πλαίσιο και αυξήσεις στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα
Τι προνοεί η μεσολαβητική πρόταση Παναγιώτου για την οικοδομική βιομηχανία-Αναμένει απαντήσεις μέχρι την Τετάρτη
Δεν πιάνουν τα αεροδρόμια της Κύπρου τα... κενά αέρος λόγω Microsoft-Πιθανές καθυστερήσεις αφίξεων
Στα χέρια των κοινωνικών εταίρων η μεσολαβητική πρόταση Παναγιώτου για την οικοδομική βιομηχανία