Πέτρος Πέτρου: Δυσμενέστερες προοπτικές ανάπτυξης, θετικό πρόσημο για την αγορά ακινήτων

Την εκτίμηση ότι η κυπριακή οικονομία και η αγορά κατά το 2024 ενδέχεται να οδηγηθούν σε δυσμενέστερες προοπτικές ανάπτυξης, εκτός και εάν διαφοροποιηθεί η κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει τον τελευταίο χρόνο, εκφράζει ο CEO της Oikos Group, Πέτρος Πέτρου.

Σε συνέντευξή του στο InBusinessNews, στο πλαίσιο του «IN Business Forecasting 2024», ο κ. Πέτρου επισημαίνει ωστόσο ότι ο τομέας των κατασκευών και του real estate, έχει αποδείξει έμπρακτα ότι αποτελεί την ασφαλέστερη και καλύτερη επένδυση, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων.

Και στο πλαίσιο αυτό, εμφανίζεται πεπεισμένος πως θα υπάρξει θετικό πρόσημο για την αγορά των ακινήτων, η οποία, όπως υποδεικνύει, παρουσιάζει ήδη σημαντική ανάκαμψη.

Όπως τονίζει ο CEO της Oikos Group, σε ό,τι αφορά τον τομέα των ακινήτων πρέπει να θεωρείται ως ιδιάζουσας σημασίας η δημιουργία ακόμη περισσότερων επενδυτικών κινήτρων, που να έχουν, ρεαλιστικά και ουσιαστικά, αντίκρισμα.

«Η επιπλέον τόνωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να εντατικοποιηθεί εντός του 2024, ούτως ώστε να στηριχθεί ακόμη περισσότερο ο τομέας των ακινήτων, η αγορά και κατ’ επέκταση η εγχώρια οικονομία», υπογραμμίζει.

Αναφερόμενος στην Oikos Group, ο Πέτρος Πέτρου αναφέρει πως σύντομα θα ανακοινωθούν τα μελλοντικά σχέδια, το οποία είναι πανομοιότυπης φύσεως έργα όπως αυτά που σχεδιάζει ο όμιλος τα τελευταία χρόνια και που θα περιλαμβάνουν αρκετές καινοτομίες, αναβαθμίζοντας το προϊόν της χώρας μας.

Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το οικονομικό περιβάλλον το 2024, υπό το πρίσμα των πληθωριστικών πιέσεων, των υψηλών επιτοκίων και των απρόβλεπτα συνεχώς μεταβαλλόμενων γεωπολιτικών εξελίξεων;

Εκτιμούμε ότι η κυπριακή οικονομία και η αγορά κατά το 2024 ενδέχεται να οδηγηθεί σε δυσμενέστερες προοπτικές ανάπτυξης, εκτός και εάν διαφοροποιηθεί η κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει τον τελευταίο χρόνο.

Η κρίση στην Ουκρανία, ο πόλεμος στο γειτονικό μας Ισραήλ, προκαλεί χαμηλότερες εξαγωγές υπηρεσιών από τις αναμενόμενες, και ασθενέστερου ρυθμού μεγέθυνσης στην Ε.Ε. λόγω και της υψηλής εξάρτησης της Ε.Ε. από τη ρωσική ενέργεια.

Η κρίση έχει παρατείνει τις ανοδικές πιέσεις στις διεθνείς τιμές εμπορευμάτων, ενέργειας, τροφίμων και αυτό μας οδηγεί σε παρατεταμένη περίοδο υψηλού πληθωρισμού, με αρνητικές επιπτώσεις στην αγοραστική δύναμη και την πραγματική δραστηριότητα.

Κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν και από την σύσφιξη των χρηματοοικονομικών συνθηκών (προς αντιμετώπιση του υψηλού πληθωρισμού), επηρεάζοντας δυσμενώς το κόστος δανεισμού του κράτους, των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

Καλύτερες προοπτικές από τις προβλεπόμενες θα μπορούσαν να προκύψουν λόγω ισχυρότερης εξωτερικής ζήτησης από την αναμενόμενη, ιδίως λόγω αυξημένου τουριστικού κύματος στην Κύπρο από αγορές εκτός της ρωσικής.

Παρόλα αυτά, ο τομέας των κατασκευών και του real estate, έχει αποδείξει έμπρακτα ότι αποτελεί την ασφαλέστερη και καλύτερη επένδυση, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων. Εκτιμούμε ότι θα υπάρξει θετικό πρόσημο για την αγορά των ακινήτων, η οποία παρουσιάζει ήδη σημαντική ανάκαμψη εντός του 2023.

Οι μεγαλύτερες και πιο δύσκολες προκλήσεις

Ποιες εκτιμάτε πως είναι οι μεγαλύτερες και πιο δύσκολες προκλήσεις τις οποίες θα κληθεί να αντιμετωπίσει η κυπριακή οικονομία;

Η πλέον πιο σημαντική πρόκληση θα είναι η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Ο κίνδυνος της περαιτέρω αύξησης του πληθωρισμού, αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε διάβρωση του πραγματικού εισοδήματος των πολιτών, με αρνητικές επιπτώσεις στην κατανάλωση, την κυκλική οικονομία.

Δυστυχώς ένεκα των διάφορων προκλήσεων, η επιπλέον αναπόφευκτη ανάληψη επιπρόσθετων κοινωνικών μέτρων στήριξης του πληθυσμού από το κράτος λόγω των συνεχόμενων πληθωριστικών πιέσεων, ίσως προκαλέσουν αποσταθεροποίηση στα οικονομικά του κράτους.

Επίσης, οι τυχόν επιπτώσεις από την αύξηση των μεταναστευτικών ροών και η δυσκολία στο να προσελκύσουμε νέες επενδύσεις ένεκα των αρνητικών δημοσιευμάτων, αποτελούν μεγάλες προκλήσεις.

Θα λέγατε πως λαμβανομένων υπόψη και των τελευταίων αναβαθμίσεων, βρίσκεται πλέον για τα καλά σε αναπτυξιακή πορεία;

Πιστεύω ότι δεν βρισκόμαστε σε αναπτυξιακή πορεία ως χώρα και οι λόγοι έχουν παρατεθεί πιο πάνω.

Τα ακίνητα ως η ασφαλέστερη επένδυση

Ποια εκτιμάτε θα είναι η πορεία του τομέα που δραστηριοποιήστε το 2024;

Δεν μπορούμε με σιγουριά να προβλέψουμε την πορεία που θα ακολουθήσει ο τομέας που δραστηριοποιούμαστε ως εταιρεία. Παρουσιάζεται μικρή ανάκαμψη στην εγχώρια αγορά ακινήτων και των κατασκευών.

Παρόλα αυτά κατ’ εμάς, την πιο ασφαλή επένδυση ακόμη και στους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε αποτελούν τα ακίνητα.

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες τάσεις/αλλαγές του τομέα που αναμένετε το 2024;

Σε ό,τι αφορά τον τομέα των ακινήτων πρέπει να θεωρείται ιδιάζουσας σημασίας η δημιουργία ακόμη περισσότερων επενδυτικών κινήτρων, που να έχουν-ρεαλιστικά και ουσιαστικά- αντίκρισμα. Ήδη, έχει ανακοινωθεί αριθμός κινήτρων για την προσέλκυση και την κάθοδο εταιρειών στην Κύπρο, και θα πρέπει να παραχωρηθούν και άλλα κίνητρα που να ωφελούν ολόκληρη την χώρα μας.

Η επιπλέον τόνωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να εντατικοποιηθεί εντός του 2024, ούτως ώστε να στηριχθεί ακόμη περισσότερο ο τομέας των ακινήτων, η αγορά και κατ’ επέκταση η εγχώρια οικονομία.

Τα σημαντικότερα προβλήματα για τον τομέα

Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που σήμερα ταλανίζουν τον τομέα σας και η επίλυση των οποίων κρίνεται από εσάς ως προτεραιότητα ενόψει της νέας χρονιάς;

Η Κύπρος οφείλει να δρα ως χρηματοοικονομικό κέντρο και να δώσει συνέχεια στις άμεσες κινήσεις για ενίσχυση του τομέα των υπηρεσιών και συνεπώς του τομέα των κατασκευών.

Τα προβλήματα διαχρονικά υφίστανται και είναι συνοπτικά τα εξής:

  1. Αρκετές νομοθεσίες χρονολογούνται από τις αρχές του περασμένου αιώνα, οι περισσότερες εκ των οποίων αποτελούν αντιγραφή άλλων χωρών που τις αναβάθμισαν διαχρονικά.
  2. Γραφειοκρατία σχεδόν σε όλους τους φορείς του δημοσίου. Η δημόσια υπηρεσία αποτελεί ένα από τα βασικότερα αγκάθια για την εύρυθμη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού.
  3. Σταθεροποίηση και εκσυγχρονισμός του τραπεζικού τομέα.
  4. Αναφορές σε αύξηση φορολογίας και αύξηση τελών, που προκαλούν αστάθεια και αβεβαιότητα στους επενδυτές.

Τα πλάνα για την Oikos Group και η τεχνολογία

Ποια είναι τα πλάνα/στρατηγική του οργανισμού σας για το 2024;

Σύντομα θα ανακοινώσουμε τα μελλοντικά μας σχέδια τα οποία είναι πανομοιότυπης φύσεως έργα όπως αυτά που σχεδιάζει ο όμιλος μας τα τελευταία χρόνια, που θα περιλαμβάνουν αρκετές καινοτομίες και θα αναβαθμίσουν το προϊόν της χώρας μας.

Το όραμά μας, είναι το Periyiali Resort να γίνει ο καλύτερος, οικιστικός και τουριστικός προορισμός της Μεσογείου και να παραμένει αναλλοίωτος. Αποτελεί προτεραιότητα για εμάς.

Οι στόχοι μας είναι πλήρως ευθυγραμμισμένοι και εναρμονισμένοι με το όραμά μας. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με σθένος και συνέπεια για την ολοκλήρωση αυτού του εγχειρήματος.

Ο παράγοντας τεχνολογία, όπως για παράδειγμα η τεχνητή νοημοσύνη, ποιο ρόλο διαδραματίζεται και ποιες αλλαγές αναμένεται να επιφέρει στον τομέα σας;

Πιστεύουμε ότι η τεχνολογία αποτελεί τον βασικό παράγοντα διαφοροποίησης των διάφορων επιχειρήσεων, καθότι η χώρα θα στραφεί στη στήριξη του τομέα αυτού για αύξηση των δραστηριοτήτων εταιρειών τεχνολογίας στην Κύπρο.

Οι εταιρείες θα προχωρήσουν σε σημαντικές επενδύσεις για να πετύχουν μελλοντική ανάπτυξη. Οι αλλαγές, τα νέα τεχνολογικά μέσα θα αλλάξουν τον τρόπο λειτουργείας του κατασκευαστικού τομέα.

Δειτε Επισης

Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Βιώσιμο μέχρι 2080, βούληση για εξορθολογισμό της επενδυτικής πολιτικής
Με τη συμβολή της Cyta, επέκταση δικτύων υπερυψηλής χωρητικότητας σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές
125 χρόνια ζωής-Στο…σπίτι της Τρ. Κύπρου το παρελθόν συνάντησε το παρόν και έδωσε ραντεβού με το μέλλον(pics)
Στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και με κυπριακή σημαία το θρυλικό Boeing 727 της Ολυμπιακής Αεροπορίας
INEX: Χτίζοντας για το μέλλον... H φιλοσοφία, τα πλάνα και τα μεγάλα projects του ομίλου
ΗΠΑ: Δύο εγγεγραμμένες στην Κύπρο εταιρείες στις νέες κυρώσεις κατά Λευκορωσίας
AstroBank: €39,4 εκατ. κέρδη για το 2023-Στο 23,7% ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας
ΟΕΒ, Τράπεζα Κύπρου και Deloitte στο Λονδίνο-Παρουσίαση επαγγελματικών ευκαιριών για επαναπατρισμό Κύπριων
Tree Hotel: Τι θα περιλαμβάνει το ξενοδοχείο στις Πλάτρες-Οι περιβαλλοντικοί όροι
Γ. Παπαναστασίου στο InBusinessNews: Σαφής η θέση μας για Great Sea Interconnector-«Όσο πιο σύντομα...»