Πηγή κερδοφορίας τα ενοίκια για Mall of Cyprus και Mall of Engomi

Αυξημένα είναι τα έσοδα από ενοίκια για δύο εμπορικά κέντρα της Λευκωσίας, τα οποία συνεχίζουν σε θετικό πρόσημο από το 2022 και έπειτα.

Όπως ανακοίνωσαν στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις τους για το πρώτο εξάμηνο του 2023 τόσο το Mall of Cyprus όσο και το Mall of Engomi, ιδιοκτησίας της Atterbury, τα συνολικά τους έσοδα έχουν αυξηθεί σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022.

Κύρια πηγή εσόδων για τα δύο malls παραμένουν οι εισπράξεις από ενοίκια, παρόλο που το mall των Λατσιών ανακοίνωσε μείωση κερδών, ενώ το mall της Έγκωμης αύξησε τις ζημιές του.

Mall of Cyprus
Τα €7,35 εκατ. αγγίζουν τα συνολικά εισοδήματα από ενοίκια για το Mall of Cyprus μέσα σε μόλις έξι μήνες, καταγράφοντας αύξηση €537.206 ή σε ποσοστό 7,8% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Εφόσον προστεθούν οι χρεώσεις υπηρεσιών, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και άλλες ανακτήσεις ύψους €2,26 εκατ. (€2,12 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2022), τότε τα συνολικά έσοδα από συμβόλαια με ενοικιαστές φτάνουν τα €9,61 εκατ. για το πρώτο εξάμηνο του 2023 έναντι €8,93 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας άνοδο €682.004 ή σε ποσοστό 7,6%.

MALL OF CYPRUS

Όσον αφορά τα κίνητρα/εκπτώσεις που παραχώρησε το mall σε καταστηματάρχες για σκοπούς μεταφοράς τους σε άλλες τοποθεσίες εντός του εμπορικού κέντρου, το ποσό αυξήθηκε στα €51.170 συγκριτικά με €46.189 το πρώτο εξάμηνο της περσινής χρονιάς.

Διευκρινίζεται ότι τα κίνητρα μετεγκατάστασης αφορούν κίνητρα που έχει χορηγήσει το εμπορικό κέντρο σε ενοικιαστές, ως αποτέλεσμα του πρόσφατου έργου επέκτασης.

Σχετικά με έσοδα από τη μίσθωση γης, τα οποία αφορούν αποκλειστικά τα έσοδα που εισπράττει η ιδιοκτήτρια εταιρεία λόγω ενοικίων από την IKEA, υπήρξε μικρή αύξηση την πρώτη εξαμηνία του 2023 στα €364.503 σε σχέση με €337.037 την πρώτη εξαμηνία του 2022.

Σημειώνεται επίσης ότι όσον αφορά τις εκπτώσεις που παραχωρήθηκαν στους tenants ένεκα της πανδημίας, το ποσό υποχώρησε στα €157.367 το πρώτο εξάμηνο του 2023, δηλαδή στα μισά από τα €314.202 το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022.

Mall of Engomi
Τα συνολικά έσοδα από ενοικιάσεις στο Mall of Engomi αυξήθηκαν κατά €241.779 ή σε ποσοστό 18,9% φτάνοντας το €1,52 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2023 σε σχέση με €1,28 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2022.

Για τις επιπτώσεις της πανδημίας δεν παραχωρήθηκε οποιαδήποτε έκπτωση στους ενοικιαστές το πρώτο εξάμηνο του 2023 από €12.500 που είχαν δοθεί το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022.

mallofengominews4

Τα κίνητρα/εκπτώσεις που παραχώρησε το mall της Έγκωμης σε καταστηματάρχες με στόχο την ενίσχυσή τους ένεκα της διακοπής της κανονικής λειτουργίας των επιχειρήσεών τους για σκοπούς μετεγκατάστασης ανήλθαν στα €72.940 την πρώτη εξαμηνία του 2023 σε σύγκριση με €44.631 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τόσο το 2022 όσο και φέτος η εταιρεία παραχώρησε κίνητρα για κεφαλαιακές βελτιώσεις σε ορισμένους βασικούς ενοικιαστές. Οι παραχωρούμενες εκπτώσεις αποσβένονται σε κέρδος ή ζημιά κατά τη διάρκεια της υπολειπόμενης διάρκειας κάθε αντίστοιχης μεμονωμένης άδειας/συμφωνίας μίσθωσης.

Αν προστεθούν οι χρεώσεις υπηρεσιών, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και άλλες ανακτήσεις ύψους €424.398 (από €515.403 το πρώτο εξάμηνο του 2022)., τότε τα συνολικά έσοδα από συμβόλαια με ενοικιαστές αγγίζουν το €1,95 εκατ. από €1,77 εκατ. την πρώτη εξαμηνία του 2022.

Δειτε Επισης

H CMC για την προβλήτα στο Βασιλικό: Τερματίσαμε από τον Μάρτιο την σύμβαση με την κοινοπραξία υπεργολάβων
Γ. Παπαναστασίου: Οι τρεις πυλώνες που θα αποφέρουν σοβαρή μείωση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος
Καθησυχάζει για τερματικό ο Παπαναστασίου...«Δεν μπορεί να μην υπάρξει συμφωνία γύρω από αυτό το έργο»
Πανίκκος Βάκκου: Μετεξέλιξη του τομέα της κεφαλαιαγοράς τα επόμενα έτη, πολλά τα πλεονεκτήματα της Κύπρου
Οι οικονομικές επιπτώσεις της εισβολής και ο σημαντικός ρόλος της ΚΤΚ για την ανοικοδόμηση από τα ερείπια
Στο τεύχος Ιουλίου του περιοδικού GOLD: The 12th Invest Cyprus International Investment Awards
Bege: Ο νέος γαστρονομικός προορισμός του St Raphael Resort & Marina
«Να μην χρειαστεί να διακόψουμε την σύμβαση...»Ψάχνουν φως στο τούνελ του δρόμου Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς
Το σκληρό μέτρο που αποφεύγεται και πώς θα παρακολουθούνται οι μισθοί στην οικοδομική βιομηχανία
Μία lady για ένα SIR-H BENTLEY Cyprus μετέφερε τον Sir Tom Jones στην Κύπρο