Χορηγία Κατηγορίας Εμπόριο

Μειωμένα κέρδη για Mall of Cyprus, ζημιές για Mall of Engomi

Αυξημένα έσοδα για το πρώτο εξάμηνο του 2023 ανακοίνωσαν τα εμπορικά κέντρα, Mall of Cyprus και Mall of Engomi, στα οποία ιδιοκτήτρια είναι η Atterbury.

Με βάση τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις τους, το mall των Λατσιών μείωσε την κερδοφορία του και το mall της Έγκωμης αύξησε οριακά τις ζημιές του.

Μείωση κερδοφορίας για Mall of Cyprus
Σε ανακοίνωση των δύο εταιρειών στο ΧΑΚ για τα εξαμηνιαία αποτελέσματα, τονίζεται ότι τα έσοδα του Mall of Cyprus για την πρώτη εξαμηνία του 2023 ανήλθαν στα €10 εκατ. από €8,93 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Την ίδια ώρα, το λειτουργικό κέρδος της εταιρείας την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2023 ήταν €6,3 εκατ. σε σύγκριση με €5,65 εκατ. την ίδια περίοδο του 2022.

Το καθαρό κέρδος μετά τη φορολογία του Mall of Cyprus διαμορφώθηκε στα €3,69 εκατ. σε σχέση με €4,87 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Στις 30 Ιουνίου 2023 τα συνολικά assets της εταιρείας ανήλθαν στα €228.509.221 έναντι €230.065.684 στις 31 Δεκεμβρίου 2022 και τα νέα περιουσιακά στοιχεία ήταν €120.750.340 έναντι €121.264.758 στο τέλος της περασμένης χρονιάς.

Αύξηση ζημιών για Mall of Engomi
Τα έσοδα του Mall of Engomi αυξήθηκαν στις 30 Ιουνίου 2023 στο €1,95 εκατ. σε σύγκριση με €1,80 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2022.

Το λειτουργικό κέρδος της εταιρείας ανήλθε το πρώτο εξάμηνο του 2023 στα €415.903 έναντι €801.649 το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Οι ζημιές μετά τη φορολογία του Mall of Engomi υπολογίζονται για την πρώτη εξαμηνία του έτους στα €317.268 από ζημιές €260.399 την πρώτη εξαμηνία της περσινής χρονιάς.

Στις 30 Ιουνίου 2023 τα συνολικά assets της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα €43.426.686 σε σχέση με €44.307.073 τον Δεκέμβριο του 2022 και τα νέα καθαρά περιουσιακά στοιχεία ήταν €13.582.077 από €13.899.345 στο τέλος του 2022.

Δειτε Επισης

Προϋπολογισμός 2024: Πρόσθετες πιστώσεις, μειώσεις και μεταφορές προτεινόμενων πιστώσεων
Συστάσεις και εισηγήσεις Δημοσιονομικού Συμβουλίου στην Κυβέρνηση-Οι κίνδυνοι και η ανησυχία
Ο οδικός χάρτης της ΕΥΚ για ένα υπεράκτιο ενεργειακό οικοσύστημα στην Κύπρο
Ask Wire: Πωλήσεις κατοικιών €119 εκατ. και γης €46 εκατ. στη Λευκωσία
Εγκρίθηκε το νομοσχέδιο για αστικό αναδασμό-Δημιουργείται γη έτοιμη για ανάπτυξη
Ώθηση στη δυναμική του τομέα της τεχνολογίας με το νέο πλαίσιο για πολιτογραφήσεις
Άθως Δίκαιος: Η μεγαλύτερη πρόκληση, το όραμα και η σύγχρονη αρχιτεκτονική
Έδωσε από τη Λευκωσία το στίγμα πορείας της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ ο πρόεδρος της Bundesbank
Οι καταθέσεις και τα δάνεια επιχειρήσεων και νοικοκυριών-Τι λένε οι αριθμοί
ΕΚΚ: Διοικητικές κυρώσεις €6 εκ. τα τελευταία τρία χρόνια-Στόχος η πλήρης συμμόρφωση των εποπτευόμενων