Χορηγία Κατηγορίας Ανάπτυξη Γης - Κατασκευές

Τα πολεοδομικά κίνητρα και οι ρυθμίσεις για βιώσιμες οικοδομές στην εντός των τειχών Λευκωσία

Στην αναζωογόνηση της εντός των τειχών Λευκωσίας αποσκοπεί το Υπουργείο Εσωτερικών και συνάμα εφαρμόζει μια σειρά από σχέδια και ρυθμίσεις, τα οποία αλληλοσυμπληρώνονται με στόχο τη σφαιρική προσέγγιση και την ουσιαστική παρέμβαση της πόλης.

Ανάμεσα σε άλλα σχέδια που εξήγγειλε, μέσω του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και της Διεύθυνσης Πολιτικής, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Στεγαστικής Πολιτικής και Ανθρώπινου Δυναμικού, εφαρμόζει επίσης Σχέδιο για Πολεοδομικά Κίνητρα και Ρυθμίσεις, ώστε οι οικοδομές να παραμείνουν βιώσιμες.

Συγκεκριμένα, τα κίνητρα και οι ρυθμίσεις αφορούν την αρχιτεκτονική κληρονομιά, τις διατηρητέες οικοδομές, τα «γερασμένα κτίρια», καθώς και τους χώρους στάθμευσης.

Αναλυτικά τα πολεοδομικά κίνητρα και οι ρυθμίσεις:

Κίνητρα και ρυθμίσεις που αφορούν την αρχιτεκτονική κληρονομιά και τις Διατηρητέες Οικοδομές για την εντός των τειχών Λευκωσία με ισχύ μέχρι το τέλος του 2026:

1) Αύξηση του μέγιστου χαρισμένου συντελεστή για Διατηρητέες Οικοδομές από 50% σε 70%.

2) Αύξηση κατά 0,40:1 του ανώτατου επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης για όλες τις διατηρητέες οικοδομές, προς μεταφορά σε περιοχές δέκτες.

3) Αναθεώρηση ρυθμιστικού πλαισίου για επίσπευση διαδικασίας αδειοδότησης Διατηρητέων Οικοδομών.

Αναθεωρημένο σχέδιο επιχορήγησης δαπανών συντήρησης και διάσωσης Διατηρητέων Οικοδομών το οποίο ισχύει σε ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας:

1) Αύξηση μέγιστου αναγνωρισμένου κόστους συντήρησης/αποκατάστασης διατηρητέας οικοδομής.

Για συντήρηση/αποκατάσταση οικοδομών:

  • με εμβαδόν μέχρι 300 τ.μ. (από 120 τ.μ.) – €1400/τ.μ. (από €1.200/τ.μ.)
  • με εμβαδόν 301-1000 τ.μ. – €1.300/τ.μ. (από €1.100/τ.μ.)
  • με εμβαδόν > 1.001 τ.μ. – €1.000/τ.μ. (από €700/τμ)

2) Αύξηση ποσού απευθείας χορηγίας που δίνεται από το Κράτος στον ιδιοκτήτη για την ολοκληρωμένη συντήρηση της διατηρητέας του οικοδομής από €90.000 σε €100.000.

3) Προσθήκη ενδιάμεσης παροχής κινήτρων για συντήρηση κελύφους διατηρητέας οικοδομής μετά την παρέλευση 10 ετών από προηγούμενη περίοδο επιχορήγησης και η οποία αφορά την κάλυψη των 2/3 κόστους εργασιών συντήρησης κελύφους. Ανώτατο ποσό επιχορήγησης €20.000.

4) Αύξηση μέγιστου ποσού επιχορήγησης εργασιών στήριξης η οποία αφορά την κάλυψη των 2/3 κόστους εργασιών άμεσων επεμβάσεων. Ανώτατο ποσό επιχορήγησης € 20.000 (από €5.000).

Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός του σχεδίου ανέρχεται στα €4,5 εκατ.

Κίνητρα και ρυθμίσεις που αφορούν τα «γερασμένα κτίρια» για την εντός των τειχών Λευκωσία:

1) Μεταφορά συντελεστή δόμησης από αξιόλογες, μη χαρακτηρισμένες, οικοδομές σε περίπτωση συνολικής επιδιόρθωσηςς/ αποκατάστασης/ ανακαίνισής τους.

2) Διατήρηση του συντελεστή δόμησης σε περίπτωση κατεδάφισης γερασμένων κτηρίων και ανακατασκευής τους.

3) Μηχανισμός αξιολόγησης κτηρίων από ειδική Τετραμελή Επιτροπή (Δήμος Λευκωσίας,Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Τμήμα Αρχαιοτήτων, Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητηρίο Κύπρου).

Γενικές πολεοδομικές ρυθμίσεις για την εντός των τειχών Λευκωσία:

1) Αύξηση του ποσοστού κάλυψης των οικοδομών μέχρι 10% για εξυπηρέτηση των σύγχρονων αναγκών.

2) Ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις σε περιπτώσεις επαναχρησιμοποίησης, ως πλαίσιο για πολεοδομική αδειοδότηση για:

(α) φοιτητικές εστίες (δωμάτια),

(β) δημιουργικές επιχειρήσεις, και

(γ) προσιτή επαγγελματική στέγη.

3) Δημιουργία μηχανισμού ταχείας αδειοδότησης, στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, για τα έργα που εμπίπτουν στο Σχέδιο Φοιτητικών Εστιών.

Ρυθμίσεις για χώρους στάθμευσης για την εντός των τειχών Λευκωσία:

1) Εξαίρεση απαίτησης για υπόδειξη χώρων στάθμευσης για νέες επιτρεπόμενες αναπτύξεις σε περίπτωση αποκατάστασης και επαναχρησιμοποίησης οικοδομών.

2) Μείωση απαιτήσεων για χώρους στάθμευσης για νέες οικοδομές (μείωση μέχρι και 60%), και εξαίρεση της απαίτησης υπόδειξης χώρων στάθμευσης για νέες οικοδομές, σε πεζοδρομημένες περιοχές.

3) Μείωση του τιμήματος εξαγοράς χώρων στάθμευσης κατά 70%.

Δειτε Επισης

Ask Wire: Πωλήσεις κατοικιών €119 εκατ. και γης €46 εκατ. στη Λευκωσία
Εγκρίθηκε το νομοσχέδιο για αστικό αναδασμό-Δημιουργείται γη έτοιμη για ανάπτυξη
RIA COURT 67: Στα σκαριά το νέο έργο του ομίλου Πανίκκος Λειβαδιώτης
Δέκα κατοικίες στη Λευκωσία στους πλειστηριασμούς Δεκεμβρίου
Built to Rent: Concept που μπορεί να αποτελέσει και για την Κύπρο εργαλείο προσέλκυσης επενδύσεων
Κ. Κωνσταντή: Το στεγαστικό δεν λύνεται εν μία νυκτί-Σωστά τα μέτρα, θα κριθούν στην πράξη
Νέο Κυπριακό Μουσείο: Δείτε πώς προχωρούν οι κατασκευαστικές εργασίες (pics)
Προνομιακά εμπορικά κτήρια στην Αραδίππου με προοπτικές απόδοσης πέραν του 7%
AstroBank: Προς πώληση οικιστικά και άλλα τεμάχια
Μαρίνα Αγίας Νάπας: Εξαντλούνται τα διαθέσιμα διαμερίσματα στον ανατολικό πύργο