Ελληνική: Με χρέη προέδρου Δ.Σ. μέχρι τον διορισμό Π. Χριστοδούλου ο Χρ. Θεμιστοκλέους

Η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι σε συνέχεια της 49ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας συνήλθε και εξέλεξε:

1.Τον Χρίστο Θεμιστοκλέους ως αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας, ο οποίος θα εκτελεί και χρέη προέδρου του Δ.Σ. Ο κ. Χρ. Θεμιστοκλέους θα εκτελεί χρέη προέδρου μέχρις ότου ληφθεί η σχετική συναίνεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας/Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον Πέτρο Χριστοδούλου, ο οποίος έχει εκλεγεί ως διοικητικός σύμβουλος στην ΕΓΣ, και ο Π. Χριστοδούλου διορισθεί ως πρόεδρος του Δ.Σ. της τράπεζας.

2.Τον κ. John Gregory Iossifidis ως Ανώτερο Ανεξάρτητο Σύμβουλο.

Στην ετήσια γενική συνέλευση παρευρέθηκαν είτε αυτοπρόσωπος είτε με πληρεξούσιους αντιπροσώπους 24 μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν 377.466.505 μετοχές, δηλαδή 91,44% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.

Διαβάστε εδώ: Ελληνική: Πολλαπλασίασε πελατειακή βάση, εκτόξευσε τα μερίδια αγοράς

Στο πλαίσιο της ετήσιας γενικής συνέλευσης επαναδιορίστηκε ως διοικητικός σύμβουλος ο Χριστόδουλος Χατζησταυρής, με 369.768.419 μετοχές υπέρ και 7.622.754 μετοχές εναντίον.

Ως διοικητικός σύμβουλος διορίστηκε ο Πέτρος Χριστοδούλου, με 229.799.492 μετοχές υπέρ και 147.658.766 μετοχές εναντίον. Η εκλογή του Πέτρου Χριστοδούλου στο Δ.Σ. υπόκειται στην έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου.

Διαβάστε εδώ: Ο Πέτρος Χριστοδούλου μη εκτελεστικός πρόεδρος της Ελληνικής Τράπεζας

Ο Δρ. Ευριπίδης Α. Πολυκάρπου παραιτήθηκε από το αξίωμα του διοικητικού σύμβουλου και προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας στην ετήσια γενική συνέλευση.

Διαβάστε εδώ: Ελληνική: Παραιτείται για να διευκολύνει την εκλογή Πέτρου Χριστοδούλου ο Ευριπίδης Πολυκάρπου

Το who is who του Χρίστου Θεμιστοκλέους

Ο Χρίστος Θεμιστοκλέους γεννήθηκε το 1957. Είναι κάτοχος πτυχιακού διπλώματος στα Οικονομικά (Λογιστική & Χρηματοοικονομικά) από το London School of Economics and Political Science. Είναι Μέλος (Fellow) του Institute of Chartered Accountants in England and Wales και Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

Αφυπηρέτησε ως συνέταιρος της PwC Κύπρου το Σεπτέμβριο του 2017, μετά από τριανταεξάχρονη καριέρα (1981-2017) ως Λογιστής και Ελεγκτής. Έχει εκτεταμένη ελεγκτική εμπειρία τοπικών και διεθνών εταιρειών στη ξενοδοχειακή, κατασκευαστική & αναπτυξιακή, μεταποιητική και λιανική βιομηχανία. Στην PwC Κύπρου, ήταν Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για δέκα χρόνια (2002-2006 και 2012-2016), o Επικεφαλής Λειτουργικών Εργασιών, συμπεριλαμβανομένων της Διαχείρισης Ακινήτων (2012-2016), o Επικεφαλής Ποιότητας & Κινδύνων (2012-2016), Συνέταιρος Υπεύθυνος για Ανεξαρτησία (2005-2016) και Δεοντολογία & Επιχειρηματική Συμπεριφορά (2012-2016).

Είναι μη-εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο αριθμού διεθνών εταιρειών. Διετέλεσε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας από τις 6 Μαρτίου 2020 μέχρι τις 23 Ιουνίου 2021.

Διορίστηκε Προσωρινός Διοικητικός Σύμβουλος της Ελληνικής Τράπεζας την 1η Ιουλίου 2021 και ο διορισμός τερματίστηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2022. Την ίδια μέρα, διορίστηκε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας. Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Το who is who του Πέτρου Χριστοδούλου

Ο Πέτρος Χριστοδούλου ξεκίνησε την επενδυτική τραπεζική του καριέρα το 1985 στην Credit Suisse First Boston στις χρηματαγορές διαπραγμάτευσης και τίτλων κυμαινόμενου επιτοκίου του Λονδίνου, πριν ενταχθεί στην Goldman Sachs το 1987 για να ηγηθεί της ομάδας της για τη χρηματαγορά διαπραγμάτευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν μετακομίσει στον Καναδά για διαπραγμάτευση περιφερειακών κρατικών ομολόγων. Το 1989 εντάχθηκε στην J.P. Morgan στο Λονδίνο, κατέχοντας διάφορους ανώτερους ρόλους μέχρι που έγινε Διευθύνων Σύμβουλος το 1993, υπεύθυνος για τη διαπραγμάτευση Ευρωπαϊκών παραγώγων.

Από το 1998 έως το 2010 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Διαθεσίμων, Παγκόσμιων Αγορών και Προσωπικής Τραπεζικής Ομίλου στον Όμιλο τη Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ). Το 2010 έγινε Γενικός Διευθυντής /Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, υπεύθυνος για την οικειοθελή αναδιάρθρωση €206 δις του ελληνικού δημόσιου χρέους που κατείχε ο ιδιωτικός τομέας, μέχρι το 2012 όταν επανήλθε στον Όμιλο της ΕΤΕ ως Αναπληρωτής Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής /Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έως το 2014, σε μια κρίσιμη περίοδο που η τράπεζα έπρεπε να αναδιαρθρωθεί, να διαθέσει περιουσιακά στοιχεία και να αντλήσει κεφάλαια.

Την ίδια περίοδο (2012-2014), ήταν μη εκτελεστικό μέλος του Συμβουλίου της Hellenic Exchanges Α.Ε. Στη συνέχεια ηγήθηκε της Capital Product Partners LP (Nasdaq CPLP), μιας διεθνούς ναυτιλιακής εταιρείας, ως Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής και Ανώτατος Οικονομικός Διευθυντής μέχρι το 2015.

Είναι Principal της Callisto Capital Advisors η οποία συμβουλεύει Ελληνικές και διεθνείς εταιρείες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και διεθνείς θεσμικούς επενδυτές σε θέματα επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών. Είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Guardian Capital Group Ltd (Τορόντο, Καναδάς, TSX: GCG.A), της Aegean Baltic Bank A.Ε. (Αθήνα,Ελλάδα), της Danaos Corporation (NYSE: DAC) και της Μινέττα Ασφαλιστικής A.Ε.

Ο κ. Π. Χριστοδούλου γεννήθηκε το 1960. Είναι κάτοχος Πτυχίου Εμπορικών από την Ανώτατη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, επίσημα πλέον γνωστή ως Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα, και Μεταπτυχιακού Τίτλου MBA από το Πανεπιστήμιο Columbia στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ.

Το who is who του Χριστόδουλου Χατζησταυρή

Ο Χριστόδουλος Χατζησταυρής γεννήθηκε το 1981. Αποφοίτησε από το Α’ Λύκειο Κύκκου στη Λευκωσία και σπούδασε Μαθηματικές Επιστήμες με Χρηματοοικονομικά και Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του City στο Λονδίνο. Είναι Εγκεκριμένος Λογιστής – Μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales.

Εργάστηκε στο διεθνή οίκο ελεγκτών / οικονομικών συμβούλων PricewaterhouseCoopers από το 2004 μέχρι το 2008 και ακολούθως στην Υπηρεσία Στρατηγικής, Συγχωνεύσεων & Εξαγορών Ομίλου της Τράπεζας Κύπρου. Από το 2014 εργάζεται στη Wargaming Group Ltd όπου τώρα υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση του Γραφείου του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή και ως Διευθυντής Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου.

Εργάστηκε στο διεθνή οίκο ελεγκτών / οικονομικών συμβούλων PricewaterhouseCoopers από το 2004 μέχρι το 2008 και ακολούθως στην Υπηρεσία Στρατηγικής, Συγχωνεύσεων & Εξαγορών Ομίλου της Τράπεζας Κύπρου. Από το 2014 εργάζεται στη Wargaming Group Ltd όπου τώρα υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση του Γραφείου του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή και ως Διευθυντής Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου.

Από το Μάϊο του 2014 μέχρι τον Αύγουστο του 2019 διετέλεσε Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας. Είναι Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής Λίμιτεδ, της Hellenic Life Insurance Company Ltd και της HB Insurance Holding Ltd.

Διορίστηκε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας στις 26 Ιανουαρίου 2023. Είναι Μέλος των Επιτροπών Διορισμών / Εσωτερικής Διακυβέρνησης και Μετασχηματισμού του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Δειτε Επισης

Στις 29 Ιουνίου το 56ο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΤΥΚ-Η ατζέντα
Στις 29 Ιουνίου το 56ο τακτικό παγκύπριο συνέδριο της ΕΤΥΚ-Τα θέματα στη ημερήσια διάταξη
Παίρνουν σάρκα και οστά οι τάσεις για μείωση δανειστικών επιτοκίων
Πάει για νέο μοντέλο διοίκησης ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου-Οι κατασταστικές αλλαγές στη γενική συνέλευση
Moody’s: Αναβάθμισε την Eurobank από σε Ba1 από Ba2-Ιδιαίτερη μνεία στην εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας
Ενδιαφέρον EFG για ενδυνάμωση παρουσίας στην Κύπρο, βελτιώνεται συνεχώς η εικόνα της χώρας μας
Μειωμένη ζήτηση για δάνεια από νοικοκυριά και επιχειρήσεις λόγω υψηλών επιτοκίων
ΚΕΔΙΠΕΣ: Πώς προχωρούν «Ενοίκιο έναντι Δόσης» και εκστρατεία εξόφλησης ΜΕΧ με εξασφάλιση πρώτη κατοικία
Αποκέντρωση στην Κεντρική... Ο στόχος και το πλάνο Χρ. Πατσαλίδη για μετασχηματισμό της τράπεζας
Δοικητής: Πάνε πολύ καλά οι τράπεζες αλλά... δεν βγήκαμε από το δάσος-Τα επιτόκια και η στρέβλωση