Ελληνική: Πολλαπλασίασε πελατειακή βάση, εκτόξευσε τα μερίδια αγοράς

Η Ελληνική Τράπεζα παρουσίασε για το 2022 καλά οικονομικά αποτελέσματα με κέρδη 24 εκατ. ευρώ (έναντι ζημιών 12 εκατ. ευρώ για το 2021), επιβεβαιώνοντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον μετασχηματισμό προς μια τράπεζα με επίκεντρο τον πελάτη και την τεχνολογία, ενώ οι σταθερές επιδόσεις συνεχίστηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2023, καταδεικνύοντας ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο, τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) του ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Oliver Gatzke σε ομιλία του στην 49η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας.

«Το ενθαρρυντικό 1ο τρίμηνο του 2023 επιβεβαιώνει ότι το 2023 θα είναι ένα πολύ ικανοποιητικό έτος όσον αφορά τις οικονομικές επιδόσεις και την εκπλήρωση των σκοπών και των στόχων της Τράπεζας», υπογράμμισε ο κ. Gatzke, σημειώνοντας ότι η κεφαλαιακή θέση της Ελληνικής Τράπεζας παραμένει ισχυρή με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 25% στις 31 Μαρτίου 2023, ενώ «εξακολουθούμε να διατηρούμε άφθονη ρευστότητα».

Είπε ακόμη ότι η Ελληνική Τράπεζα ατενίζει το μέλλον με αυτοπεποίθηση και πρόσθεσε πως «σε ένα ασταθές οικονομικό περιβάλλον, συνεχίζουμε να αποδεικνύουμε τη δύναμη και την ανθεκτικότητα» της Τράπεζας, «επιτυγχάνοντας ισχυρές οικονομικές επιδόσεις».

Ο CEO της Ελληνικής Τράπεζας εξέφρασε την πεποίθηση ότι το εξελισσόμενο περιβάλλον επιτοκίων θα συνεχίσει να στηρίζει τις οικονομικές επιδόσεις της τράπεζας κατά τα επόμενα χρόνια και «αναμένουμε ότι τα κέρδη προ φόρων για το 2023 θα είναι υψηλότερα από 200 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των μεταβολών στα επιτόκια και των βελτιωμένων εσόδων, που θα προέλθουν από τις δραστηριότητες στον τομέα των ασφαλίσεων και των καρτών, και της βελτιωμένης δομής κόστους μετά το επιτυχημένο πρόγραμμα εθελοντικής πρόωρης εξόδου που ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2022.

Λαμβάνοντας υπόψη τις αναμενόμενες οικονομικές επιδόσεις της Τράπεζας και μετά την ολοκλήρωση του έργου Starlight, η Τράπεζα θα ζητήσει έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές για την έναρξη καταβολής μερίσματος για το οικονομικό έτος 2023 και μετά, πρόσθεσε.

Σε σχέση με το τριετές σχέδιο μετασχηματισμού της τράπεζας, ο κ. Gatzke είπε ότι αυτό «βρίσκεται σε καλό δρόμο» και πρόσθεσε πως στόχος είναι να βελτιώσουμε την εμπειρία των πελατών και να αυξήσουμε τα έσοδα και την αποδοτικότητα. 

Ανέφερε ότι τον Μάιο του 2023, το 47% των συναλλαγών πραγματοποιήθηκε μέσω Online Banking, το 43% μέσω ΑΤΜ και μόνο το 10% των συναλλαγών πραγματοποιήθηκε στα καταστήματα.

«Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι οι πελάτες της τράπεζας αγκαλιάζουν την αλλαγή και μας δίνουν τη δύναμη «για να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας και να επιτύχουμε τον φιλόδοξο οδικό χάρτη για τον εξορθολογισμό και την απλούστευση των διαδικασιών μας, τόσο σε σχέση με τους πελάτες όσο και στις λειτουργίες του back office», πρόσθεσε.

Αναφορικά με το ύψος των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων στην Κύπρο, ο κ. Gatzke τόνισε ότι, παρά τη μεταφορά των ΜΕΧ εκτός του κυπριακού τραπεζικού τομέα, «το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην Κύπρο παραμένει ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη» και ως εκ τούτου, είναι επιτακτική ανάγκη η χώρα να διαθέτει ένα σταθερό και λειτουργικό πλαίσιο αναγκαστικής εκτέλεσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος των στρατηγικών κακοπληρωτών και για να συνεχίσει η Κύπρος να προσελκύει άμεσες ξένες επενδύσεις.

Αναφερόμενος στην κυπριακή οικονομία, ο CEO της Ελληνικής Τράπεζας είπε ότι παρά τους εξωτερικούς κλυδωνισμούς, η κυπριακή οικονομία επέδειξε ανθεκτικότητα, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 5,6% κατά τη διάρκεια του 2022, προσθέτοντας ότι η ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί σε περίπου 2,5% το 2023, ρυθμός που εξακολουθεί να είναι υψηλότερος από τις περισσότερες οικονομίες της ΕΕ.

Η μετεξέλιξη της τράπεζας τα τελευταία οκτώ χρόνια

Εξάλλου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Ευριπίδης Πολυκάρπου τόνισε πως σκοπός παραμένει η υλοποίηση των στρατηγικών στόχων για μεγιστοποίηση της αξίας της Τράπεζας, τόσο για τους μετόχους, όσο και για τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τους πελάτες. Ο κ. Πολυκάρπου αναφέρθηκε στην μετεξέλιξη της Τράπεζας τα τελευταία 8 χρόνια καθώς από  μια «μικρού μεγέθους τράπεζα» μεταμορφώθηκε, αποκτώντας ηγετικό ρόλο στην κυπριακή αγορά.

«Τότε, ο αριθμός των πελατών μας ήταν περίπου 180 χιλιάδες, ενώ με την ενσωμάτωση του πρώην Συνεργατισμού το 2018 η πελατειακή μας βάση πολλαπλασιάστηκε, ξεπερνώντας τις 550.000», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι το μερίδιο αγοράς στις καταθέσεις ήταν 13,8% και στα δάνεια μόλις 7,1%, ενώ σήμερα, το μερίδιο αγοράς στις καταθέσεις νοικοκυριών ανέρχεται στο 38,5% και «το μερίδιο μας στα νέα δάνεια των νοικοκυριών στο 35%, καθιστώντας την Ελληνική Τράπεζα έναν από τους βασικότερους μοχλούς στήριξης της ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας». 

Επίσης, ο κ. Πολυκάρπου είπε ότι «αντιστρόφως ανάλογη ήταν η πορεία των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, του μεγαλύτερου προβλήματος που είχε να αντιμετωπίσει το κυπριακό τραπεζικό σύστημα σε ευρύτερη βάση» και πρόσθεσε πως το 2013 ο δείκτης ΜΕΔ στην Ελληνική Τράπεζα ξεπερνούσε το 56%, ενώ «σήμερα, με επίμονες προσπάθειες και οργανικές αλλά και μη οργανικές λύσεις το ποσοστό αυτό υποχώρησε μόλις στο 3,4%».

«Αναμένουμε ότι το 2023, θα είναι ακόμα μια καθοριστική χρονιά για την Τράπεζά μας», ανέφερε και πρόσθεσε πως το πρώτο τρίμηνο έγινε ένα δυναμικό ξεκίνημα με τα κέρδη να αγγίζουν τα €70 εκατ., ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους ανέρχονται στα €108,1 εκατ., αυξημένα κατά 74% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγο του διεθνούς περιβάλλοντος των υψηλότερων επιτοκίων.

«Με άφθονη ρευστότητα, συνεχίζουμε να αναζητούμε διαρκώς τρόπους υγιούς επέκτασης. Η αναπτυξιακή μας στρατηγική επικεντρώνεται στην ενίσχυση της πελατειακής μας βάσης και των εσόδων μας, ενώ το εξελισσόμενο επιτοκιακό περιβάλλον αυξάνει την κερδοφορία της Τράπεζας», υπογράμμισε.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στο πλάνο του μετασχηματισμού μας, είπε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Τράπεζας, προσθέτοντας ότι «στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη μέσω της ψηφιοποίησης, του εξορθολογισμού των διαδικασιών και της προσφοράς ανταγωνιστικών προϊόντων.

Ενισχύουμε, συνέχισε, το προφίλ του δανειακού μας χαρτοφυλακίου με υγιή επέκταση, δίνοντας έμφαση στο τρίπτυχο ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση)».

Συνέχιση θετικής πορείας το πρώτο τρίμηνο του 2023

Εξάλλου, παρουσιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 2022, ο Ανώτατος Οικονομικός Διευθυντής της τράπεζας Αντώνης Ρούβας ανέφερε ότι το πρώτο τρίμηνο του 2023 η θετική πορεία του Ομίλου συνεχίστηκε με την ολοκλήρωση του Starlight Project, η οποία μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο στον ισολογισμό της Τράπεζας και την πετυχημένη έκδοση νέου ομολόγου ύψους €200 εκατ. Μειωμένης Εξασφάλισης (Tier 2 Subordinated) στα πλαίσια του Προγράμματος EMTN.

Πρόσθεσε ότι η έκδοση υπερκαλύφθηκε σχεδόν 4,5 φορές προσελκύοντας το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον, με το 90% των επενδυτών να είναι διεθνείς θεσμικοί επενδυτές.

Δειτε Επισης

Αναθεώρησε τις προοπτικές της Κύπρου από σταθερές σε θετικές ο Moody's-Πώς το βλέπει το Υπ. Οικονομικών
Louis Nausicaa Beach: Νέο πρόσωπο και αέρας ανανέωσης στο ξενοδοχείο του Πρωταρά (pics/video)
Φάνος Λεβέντης: Οι φήμες για την Λαϊκή Γειτονιά και η κάθοδος ιδιοκτητών κέντρων αναψυχής στις δημοτικές
Εδώ θα κτυπά η καρδιά του EuroBasket-Η επένδυση στο «Σπύρος Κυπριανού» και η κληρονομιά που θα μείνει
CFA Society Cyprus: Η βαρύτητα της χρηματοοικονομικής πρόβλεψης στη διαδικασία των επενδύσεων
Μετά τη Demetra και η ΕΤΥΚ στο Διοικητικό Δικαστήριο για την εξαγορά της Ελληνικής από Eurobank
Ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο τα παράπονα στο Γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου το 2023
Οριακή άνοδος στα κόκκινα δάνεια τον Ιανουάριο λόγω εταιρικών ΜΕΧ
Ανησυχεί αλλά βλέπει φως στην άκρη του τούνελ για λιμάνι-μαρίνα Λάρνακας και τερματικό ο Κεραυνός
Εγκαίνια του ανανεωμένου Comarine Business Center στο λιμάνι Λάρνακας