Χορηγία Κατηγορίας Οικονομία

Σε μη κατοίκους το 93% του ακαθάριστου χρέους κυβέρνησης

Το 93% του ακαθάριστου χρέους της γενικής κυβέρνησης στην Κύπρο κατεχόταν από μη κατοίκους στο τέλος του 2022, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, το ακαθάριστο χρέος της γενικής κυβέρνησης σε κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε. διαφέρει σημαντικά όσον αφορά τη σύστασή του.

Μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, το μεγαλύτερο ποσοστό χρέους που κατείχαν μη κάτοικοι (τομέας του υπόλοιπου κόσμου) καταγράφηκε στο τέλος του 2022 στην Κύπρο (93%), ενώ ακολουθούσαν η Εσθονία (74%), η Λετονία (64%), η Αυστρία και η Λιθουανία (61% η κάθε χώρα).

Από την άλλη, το μερίδιο του χρέους της γενικής κυβέρνησης που κατείχε ο τομέας των εγκατεστημένων στη χώρα χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων ήταν μεγαλύτερο στη Δανία (75%), ενώ ακολουθούσαν η Σουηδία (74%), η Κροατία (67%), η Ιταλία (64%), η Τσεχία (63%) και η Μάλτα (60%).

Γενικά, στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, το ποσοστό του χρέους το οποίο κατείχαν οι μη χρηματοπιστωτικοί τομείς των κατοίκων (μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά) ήταν μικρότερο του 10%.

Οι εξαιρέσεις ήταν η Ουγγαρία και η Γερμανία (22% στην κάθε χώρα), η Μάλτα (18%), η Πορτογαλία (14%) και η Ιρλανδία και η Σουηδία (11% στην κάθε χώρα).

Όπως επίσης καταγράφεται στα στοιχεία, το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης των χωρών της ευρωζώνης εκφράζεται ως επί το πλείστον (με ποσοστό μεγαλύτερο του 99%) σε εγχώριο νόμισμα, όπως και στην πλειοψηφία των κρατών μελών (μεταξύ τους και της Κύπρου).

Το ποσοστό του ακαθάριστου χρέους της κεντρικής κυβέρνησης σε ξένο νόμισμα ξεπερνούσε το 50% σε τρεις χώρες της ΕΕ στο τέλος του 2022: την Κροατία (75%), τη Βουλγαρία (71%) και τη Ρουμανία (53%).

Το μεγαλύτερο μέρος του χρέους τους σε ξένο νόμισμα στο τέλος του 2022 ήταν εκφρασμένο σε ευρώ.

Σημειώνεται πως η Βουλγαρία και η Ρουμανία δεν ανήκουν στην ευρωζώνη, ενώ η Κροατία προσχώρησε στη ζώνη του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2023.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Δειτε Επισης

Προϋπολογισμός 2024: Πρόσθετες πιστώσεις, μειώσεις και μεταφορές προτεινόμενων πιστώσεων
Συστάσεις και εισηγήσεις Δημοσιονομικού Συμβουλίου στην Κυβέρνηση-Οι κίνδυνοι και η ανησυχία
Βελτιώθηκε τον Νοέμβριο το οικονομικό κλίμα
Μαρίνα Χατζημανώλη: Η Κύπρος προάγει ισότητα στη ναυτιλία
Επιδοτήσεις 60 εκ. ευρώ σε γεωργούς τον Δεκέμβριο μέσω των εκταρικών επιδοτήσεων
Μέχρι 1η Δεκεμβρίου οι αιτήσεις στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης
Στις 7 Δεκεμβρίου ανακοίνωση Ελεγκτικής για ωφελήματα ΠτΔ την περίοδο 2014-2018
Μεταρρυθμίσεις για να ενισχυθεί η ανάπτυξη-Ποιες οι αντιλήψεις των Κυπρίων
Αυτό είναι το προτεινόμενο νέο πλαίσιο για υπηκοότητα σε επαγγελματίες υψηλής ειδίκευσης
Καταβολή συντάξεων και επιδομάτων πριν από τα Χριστούγεννα