Χορηγία Κατηγορίας Οικονομία

Γεωργικός τομέας: Ερευνά και καινοτομεί η Κύπρος

Αξιοσημείωτες επιδόσεις όσον αφορά στην κρατική στήριξη στην έρευνα και την καινοτομία στον γεωργικό κλάδο καταγράφει η Κύπρος.

Υπολογίζεται ότι η κρατική μηχανή χρηματοδότησε το 2021 με €8,6 ανά κάτοικο τις δραστηριότητες για την έρευνα και την καινοτομία στη γεωργία σε σχέση με €6,5 ανά κάτοικο το 2016, την ώρα που το αντίστοιχο ποσό στα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. ανέρχεται στα €7,5 ανά κάτοικο για το 2021 έναντι €6 το 2016.

georgia1000stirixi

Αυξημένο εισόδημα
Την ίδια ώρα, εκτιμάται ότι το εισόδημα που προέκυψε ανά ετήσια μονάδα εργασίας στον γεωργικό τομέα της Κύπρου αυξήθηκε στα €23.497 το 2021 συγκριτικά με €19.246 το 2016. Στην Ε.Ε των 27, τα αντίστοιχα ποσά ήταν μόλις €17.260 το 2021 και €14.757 το 2016.

georgia1000eisodima

Σύμφωνα με την φετινή έκθεση παρακολούθησης της Eurostat για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το μερίδιο της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης που καταλαμβάνεται από την οργανική γεωργία (υφιστάμενες εκτάσεις βιολογικής καλλιέργειας και εκτάσεις που υπόκεινται σε μετατροπή) διαμορφώθηκε στο 6,27% το 2021 σε σύγκριση με 4,94% το 2016.

georgia1000organic


Διευκρινίζεται ότι η βιολογική/οργανική γεωργία είναι μια μέθοδος παραγωγής που δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και της άγριας ζωής και, όσον αφορά την κτηνοτροφία, σε ζητήματα καλής διαβίωσης των ζώων. Ουσιαστικά, αποφεύγει ή μειώνει σε μεγάλο βαθμό την χρήση συνθετικών χημικών εισροών όπως λιπάσματα, φυτοφάρμακα, πρόσθετα και ιατρικά προϊόντα.

Ψηλές εκπομπές
Ωστόσο, οι εκπομπές αμμωνίας από τη γεωργία στην Κύπρο είναι ιδιαίτερα ψηλές σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

georgia1000ekpompes

Υπολογίζεται ότι οι εκπομπές αμμωνίας (NH3) ως αποτέλεσμα της γεωργικής παραγωγής ανήλθαν στα 62,7 κιλά ανά εκτάριο το 2020 από 65,1 κιλά ανά εκτάριο το 2015. Ο μέσος όρος στα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. ήταν 19,3 κιλά ανά εκτάριο το 2020 και 20,1 κιλά ανά εκτάριο το 2015.

Τα δεδομένα για αυτόν τον δείκτη προέρχονται από τον κατάλογο της Ε.Ε. για την ατμοσφαιρική ρύπανση που καταρτίστηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος στο πλαίσιο της σύμβασης για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση μεγάλης εμβέλειας και συνάδουν πλήρως με τους εθνικούς καταλόγους ατμοσφαιρικής ρύπανσης που καταρτίστηκαν από τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Δειτε Επισης

Ο οδικός χάρτης της ΕΥΚ για ένα υπεράκτιο ενεργειακό οικοσύστημα στην Κύπρο
«Να ενισχύσουμε τις ήδη θετικές εμπορικές σχέσεις μεταξύ Κύπρου και Ιταλίας»
Ask Wire: Πωλήσεις κατοικιών €119 εκατ. και γης €46 εκατ. στη Λευκωσία
Εγκρίθηκε το νομοσχέδιο για αστικό αναδασμό-Δημιουργείται γη έτοιμη για ανάπτυξη
Βελτιώθηκε τον Νοέμβριο το οικονομικό κλίμα
Ώθηση στη δυναμική του τομέα της τεχνολογίας με το νέο πλαίσιο για πολιτογραφήσεις
Άθως Δίκαιος: Η μεγαλύτερη πρόκληση, το όραμα και η σύγχρονη αρχιτεκτονική
Μαρίνα Χατζημανώλη: Η Κύπρος προάγει ισότητα στη ναυτιλία
Επιδοτήσεις 60 εκ. ευρώ σε γεωργούς τον Δεκέμβριο μέσω των εκταρικών επιδοτήσεων
Έδωσε από τη Λευκωσία το στίγμα πορείας της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ ο πρόεδρος της Bundesbank