Γεωργικός τομέας: Ερευνά και καινοτομεί η Κύπρος

Αξιοσημείωτες επιδόσεις όσον αφορά στην κρατική στήριξη στην έρευνα και την καινοτομία στον γεωργικό κλάδο καταγράφει η Κύπρος.

Υπολογίζεται ότι η κρατική μηχανή χρηματοδότησε το 2021 με €8,6 ανά κάτοικο τις δραστηριότητες για την έρευνα και την καινοτομία στη γεωργία σε σχέση με €6,5 ανά κάτοικο το 2016, την ώρα που το αντίστοιχο ποσό στα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. ανέρχεται στα €7,5 ανά κάτοικο για το 2021 έναντι €6 το 2016.

georgia1000stirixi

Αυξημένο εισόδημα
Την ίδια ώρα, εκτιμάται ότι το εισόδημα που προέκυψε ανά ετήσια μονάδα εργασίας στον γεωργικό τομέα της Κύπρου αυξήθηκε στα €23.497 το 2021 συγκριτικά με €19.246 το 2016. Στην Ε.Ε των 27, τα αντίστοιχα ποσά ήταν μόλις €17.260 το 2021 και €14.757 το 2016.

georgia1000eisodima

Σύμφωνα με την φετινή έκθεση παρακολούθησης της Eurostat για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το μερίδιο της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης που καταλαμβάνεται από την οργανική γεωργία (υφιστάμενες εκτάσεις βιολογικής καλλιέργειας και εκτάσεις που υπόκεινται σε μετατροπή) διαμορφώθηκε στο 6,27% το 2021 σε σύγκριση με 4,94% το 2016.

georgia1000organic


Διευκρινίζεται ότι η βιολογική/οργανική γεωργία είναι μια μέθοδος παραγωγής που δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και της άγριας ζωής και, όσον αφορά την κτηνοτροφία, σε ζητήματα καλής διαβίωσης των ζώων. Ουσιαστικά, αποφεύγει ή μειώνει σε μεγάλο βαθμό την χρήση συνθετικών χημικών εισροών όπως λιπάσματα, φυτοφάρμακα, πρόσθετα και ιατρικά προϊόντα.

Ψηλές εκπομπές
Ωστόσο, οι εκπομπές αμμωνίας από τη γεωργία στην Κύπρο είναι ιδιαίτερα ψηλές σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

georgia1000ekpompes

Υπολογίζεται ότι οι εκπομπές αμμωνίας (NH3) ως αποτέλεσμα της γεωργικής παραγωγής ανήλθαν στα 62,7 κιλά ανά εκτάριο το 2020 από 65,1 κιλά ανά εκτάριο το 2015. Ο μέσος όρος στα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. ήταν 19,3 κιλά ανά εκτάριο το 2020 και 20,1 κιλά ανά εκτάριο το 2015.

Τα δεδομένα για αυτόν τον δείκτη προέρχονται από τον κατάλογο της Ε.Ε. για την ατμοσφαιρική ρύπανση που καταρτίστηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος στο πλαίσιο της σύμβασης για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση μεγάλης εμβέλειας και συνάδουν πλήρως με τους εθνικούς καταλόγους ατμοσφαιρικής ρύπανσης που καταρτίστηκαν από τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Δειτε Επισης

Οι οικονομικές επιπτώσεις της εισβολής και ο σημαντικός ρόλος της ΚΤΚ για την ανοικοδόμηση από τα ερείπια
Στο τεύχος Ιουλίου του περιοδικού GOLD: The 12th Invest Cyprus International Investment Awards
Bege: Ο νέος γαστρονομικός προορισμός του St Raphael Resort & Marina
«Να μην χρειαστεί να διακόψουμε την σύμβαση...»Ψάχνουν φως στο τούνελ του δρόμου Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς
Το σκληρό μέτρο που αποφεύγεται και πώς θα παρακολουθούνται οι μισθοί στην οικοδομική βιομηχανία
Ε.Ε.: Χαλλούμι ΠΟΠ και αύξηση εμπορίου μέσω Πράσινης Γραμμής στις προσπάθειες προετοιμασίας της επανένωσης
Ικανοποίηση συντεχνιών για συμφωνία πλαίσιο και αυξήσεις στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα
Τι προνοεί η μεσολαβητική πρόταση Παναγιώτου για την οικοδομική βιομηχανία-Αναμένει απαντήσεις μέχρι την Τετάρτη
Δεν πιάνουν τα αεροδρόμια της Κύπρου τα... κενά αέρος λόγω Microsoft-Πιθανές καθυστερήσεις αφίξεων
Στα χέρια των κοινωνικών εταίρων η μεσολαβητική πρόταση Παναγιώτου για την οικοδομική βιομηχανία