Μείωση 3,7% στο υπό διαχείριση ενεργητικό των Συλλογικών Επενδύσεων το 4ο τρίμηνο

Σταθερός παρέμεινε ο αριθμός των Εταιρειών Διαχείρισης Συλλογικών Επενδύσεων και Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ) κατά το 4ο τρίμηνο του 2022. Παράλληλα τα υπό διαχείριση κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα €9,5 δισ., καταγράφοντας μείωση 3,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σύμφωνα με το τριμηνιαίο στατιστικό δελτίο που εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) και παρουσιάζει τα πιο σημαντικά δεδομένα για τον τομέα των Συλλογικών Επενδύσεων στην Κύπρο, το 4ο τρίμηνο του 2022 η ΕΚΚ συνέχισε να έχει υπό την εποπτεία της συνολικά 333 Εταιρείες Διαχείρισης Συλλογικών Επενδύσεων και Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ).

Από αυτούς, οι 243 έχουν δραστηριότητες. Από το σύνολο των εταιρειών, οι 219 ήταν Εξωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ, 40 Εσωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ και 74 Εξωτερικοί Διαχειριστές Κεφαλαίων.

Ο συνολικός αριθμός των Εταιρειών Διαχείρισης περιλαμβάνει 45 ΔΟΕΕ, 59 ΔΟΕΕ – Κάτω των Ορίων, 4 Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και 6 Εταιρείες με διπλή άδεια (ΔΟΕΕ και Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ).

Με βάση τα στοιχεία του 4ου τριμήνου του 2022, το συνολικό Ενεργητικό Υπό Διαχείριση διαμορφώθηκε στα €9,5 δισ., καταγράφοντας μείωση 3,7% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2022, ενώ σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2021 η μείωση 17,7%. Η μείωση στην αξία των επενδύσεων οφείλεται σε εξαγορές, καθώς και σε υποτίμηση (devaluation of assets) ή και πώληση περιουσιακών στοιχείων. Όπως αναφέρεται, δεδομένων των συνθηκών που επικράτησαν τα τελευταία δύο έτη, ο τομέας των Συλλογικών Επενδύσεων δε θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος.

Η συνολική Καθαρή Αξία ενεργητικού ήταν €8,9 δισ. Περίπου το 64% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση, προερχόταν από ΔΟΕΕ, το 10% από ΔΟΕΕ-κάτω των ορίων, το 16% από ΔΟΕΕ και Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, το 9% από Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και μόλις το 1% από εποπτευόμενους ΟΣΕ, οι οποίοι είναι υπό τη διαχείριση μη Κυπριακών Εταιρειών Διαχείρισης.

Περίπου το 84,6% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση των ΟΣΕΚΑ επενδύθηκε σε Κινητές Αξίες και το 8,7% σε τραπεζικές καταθέσεις, ενώ 5,5% ήταν σε επενδύσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ.

Όσον αφορά τους OEΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, το 44,3% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση αφορούσε επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο, το 10,4% αφορούσε επενδύσεις σε μερίδια ΟΣΕ, το 10,1% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση έχει επενδυθεί σε Ακίνητα και το 9,8% σε Αντισταθμιστικό Κεφάλαιο. Συνολικά 207 ΟΣΕ έχουν δραστηριότητες.

Το 80% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση, κατέχεται από 186 κυπριακούς ΟΣΕ (13 ΟΣΕΚΑ, 56 ΟΕΕ, 52 ΟΕΕΠΑΠ και 65 ΚΟΕΕ). Από το σύνολο των 207 ΟΣΕ με δραστηριότητες, οι 163 επενδύουν στην Κύπρο μερικώς ή ολικώς με το ποσό της επένδυσης αυτής να αντιστοιχεί σε €2,2 δισ. ή 23,4% του συνολικού Ενεργητικού Υπό Διαχείριση.

Το 69,5% των επενδύσεων στην Κύπρο, αφορά επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο, ενώ οι επενδύσεις σε Ακίνητα αποτελούν το 13,1%. Από την κατηγοριοποίηση των επενδυτών των ΟΣΕΚΑ, διαπιστώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία είναι ιδιώτες επενδυτές (98,9%).

Όσον αφορά τους ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, 21,1% του συνόλου των επενδυτών είναι επαγγελματίες επενδυτές, 65,7% επαρκώς ενημερωμένοι επενδυτές και μόλις 13,2% ιδιώτες επενδυτές. Τέλος, όσον αφορά τις επενδύσεις των ΟΣΕ σε συγκεκριμένους τομείς κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2022, το Ενεργητικό Υπό Διαχείριση στον τομέα της Ενέργειας ανερχόταν στα €259,6 εκατ. (2,729% του συνολικού ΕΥΔ), στον τομέα του Fintech στα €60,1 εκατ. (0,632% του συνολικού ΕΥΔ), της Ναυτιλίας στα €116,7 εκατ. (1,227% του συνολικού ΕΥΔ), και στον τομέα των βιώσιμων επενδύσεων στα €64,4 εκατ. (0,677% του συνολικού ΕΥΔ).

Δειτε Επισης

ΣΥΠΡΟΔΑΤ: Μείωση ΜΕΔ με βιώσιμες αναδιαρθρώσεις και όχι εκποιήσεις
Τρ. Κύπρου: Επανεκλογή Αράπογλου στην προεδρία Δ.Σ., πράσινο από ΕΓΣ για το μέρισμα
Eκποιήσεις: Σήμα κινδύνου από τις τράπεζες για δικαίωμα προσφυγής σε δικαστήριο
Στέλλα Καμίτση: Πολύ ελκυστικά τα διεθνή trusts της Κύπρου
Αντάλλαξαν απόψεις επί κοινών θεμάτων ACEMPI και Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου
Γενικό Λογιστήριο: Διαγραφή €2,9 εκατ. μη εισπράξιμων δημοσίων χρημάτων
Σε συνεδρία Δ.Σ. και στις εκδηλώσεις για την 25η επέτειο της ΕΚΤ ο Κωνσταντίνος Ηροδότου
Ancoria Bank: Νέο καταθετικό προϊόν 24 μηνών με επιτόκιο 1,50% τον χρόνο
Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ θα πάρει θαρραλέες αποφάσεις για να υποχωρήσει ο πληθωρισμός
Σήμα κινδύνου από ΕΚΚ - Απατεώνες παριστάνουν στελέχη ή εκπροσώπους της