Κατώτερη των περιστάσεων και της Ε.Ε. η ανταγωνιστικότητα στην Κύπρο

Από τον μέσο όρο της Ε.Ε. απομακρύνθηκε το 2022 η ανταγωνιστικότητα στην Κύπρο, παραμένοντας χαμηλή στην κατάταξη της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας.

Την ώρα που στη νότια Ε.Ε., οι περιφέρειες στην Πορτογαλία, την Ισπανία και το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας βελτίωσαν τις επιδόσεις τους, αν και η τελευταία σε πολύ χαμηλά επίπεδα, εντούτοις οι περισσότερες περιφέρειες σε Ιταλία και Κύπρο απέχουν αρκετά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σύμφωνα με τον δείκτη EU Regional Competitiveness Index 2.0 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2022, η Κύπρος σκόραρε 86,3 (Ε.Ε των 27=100) και κατατάσσεται στην 155η θέση από συνολικά 234 περιφέρειες.

Στις εκδόσεις του δείκτη μεταξύ του 2016 και του 2022, η περιφερειακή ανταγωνιστικότητα βελτιώθηκε στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, ενώ οι επιδόσεις των μεταβατικών περιοχών ήταν μικτές. Οι πιο ανεπτυγμένες περιοχές συνεχίζουν να έχουν τις κορυφαίες επιδόσεις.

Τα σκορ στους 11 πυλώνες

Ο δείκτης RCI 2.0 αποτελείται από 3 υποδείκτες «βασικός», «αποτελεσματικότητα» και «καινοτομία» και από 11 πυλώνες που σχετίζονται με τις διάφορες πτυχές της ανταγωνιστικότητας: «θεσμοί», «μακροοικονομική σταθερότητα», «υποδομές», «υγεία», «βασική εκπαίδευση», «ανώτατη εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση», «αποτελεσματικότητα στην αγορά εργασίας», «μέγεθος αγοράς», «τεχνολογική ετοιμότητα», «επιχειρηματική πολυπλοκότητα» και «καινοτομία».

Στον βασικό δείκτη, το σκορ της Κύπρου είναι μόνο 75.2, στην αποτελεσματικότητα 90.3 και στην καινοτομία 90.9.

antagonistikotitaEU2023

Αν και η χαμηλότερη επίδοση της Κύπρου εντοπίζεται στη βασική εκπαίδευση (μόλις 27), ωστόσο η χώρα έχει υψηλότατες επιδόσεις στην αποτελεσματικότητα στην ανώτερη εκπαίδευση και διά βίου μάθηση (113.3).

Η υψηλότερη επίδοση από τους συνολικά 11 πυλώνες ανταγωνιστικότητας αφορά στην υγεία (116.5), ενώ 103.1 είναι η επίδοση για την επιχειρηματική πολυπλοκότητα.

Η αποτελεσματικότητα στην αγορά εργασίας και στην καινοτομία ανέρχεται στα 92.3, ενώ έπονται οι επιδόσεις στους θεσμούς (85.3), την μακροοικονομική σταθερότητα (80.2) και την τεχνολογική ετοιμότητα (80.1).

Στα τάρταρα βρίσκεται η επίδοση της Κύπρου όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα του μεγέθους της αγοράς (44.6), ενώ οι υποδομές αξιολογούνται με 62.4.

Τι ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη

Όλες οι περιφέρειες στα ανατολικά κράτη μέλη της Ε.Ε. βελτίωσαν τις επιδόσεις τους, ενώ οι επιδόσεις στις νότιες περιφέρειες, οι οποίες παρουσιάζουν επίσης σχετικά χαμηλά επίπεδα ανταγωνιστικότητας, ήταν μικτές.

Μεταξύ των εκδόσεων του 2019 και του 2022, οι περισσότερες ανατολικές περιφέρειες της ΕΕ συνέχισαν να πλησιάζουν τον μέσο όρο της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των κρατών της Βαλτικής, της Κροατίας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας και της Σλοβενίας. Ωστόσο, τμήματα της Τσεχίας, της Ρουμανίας, της Σλοβακίας και της Βουλγαρίας απομακρύνθηκαν περισσότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Οι περιφέρειες στις πρωτεύουσες των ευρωπαϊκών κρατών μελών είναι σχεδόν πάντα οι πιο ανταγωνιστικές, αλλά το χάσμα είναι μικρότερο στα πιο ανταγωνιστικά κράτη μέλη.

Οι περιφέρειες των πρωτευουσών είναι οι πιο ανταγωνιστικές εκτός από τη Γερμανία, την Ιταλία και τις Κάτω Χώρες. Το χάσμα με τις άλλες περιφέρειες μπορεί να είναι μεγάλο και είναι ιδιαίτερα υψηλό στη Γαλλία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία.

Δειτε Επισης

H CMC για την προβλήτα στο Βασιλικό: Τερματίσαμε από τον Μάρτιο την σύμβαση με την κοινοπραξία υπεργολάβων
Γ. Παπαναστασίου: Οι τρεις πυλώνες που θα αποφέρουν σοβαρή μείωση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος
Καθησυχάζει για τερματικό ο Παπαναστασίου...«Δεν μπορεί να μην υπάρξει συμφωνία γύρω από αυτό το έργο»
Πανίκκος Βάκκου: Μετεξέλιξη του τομέα της κεφαλαιαγοράς τα επόμενα έτη, πολλά τα πλεονεκτήματα της Κύπρου
Οι οικονομικές επιπτώσεις της εισβολής και ο σημαντικός ρόλος της ΚΤΚ για την ανοικοδόμηση από τα ερείπια
Στο τεύχος Ιουλίου του περιοδικού GOLD: The 12th Invest Cyprus International Investment Awards
Bege: Ο νέος γαστρονομικός προορισμός του St Raphael Resort & Marina
«Να μην χρειαστεί να διακόψουμε την σύμβαση...»Ψάχνουν φως στο τούνελ του δρόμου Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς
Το σκληρό μέτρο που αποφεύγεται και πώς θα παρακολουθούνται οι μισθοί στην οικοδομική βιομηχανία
Ε.Ε.: Χαλλούμι ΠΟΠ και αύξηση εμπορίου μέσω Πράσινης Γραμμής στις προσπάθειες προετοιμασίας της επανένωσης