Χορηγία Κατηγορίας Οικονομία

Transfer pricing: Το τροποποιητικό νομοσχέδιο και οι εισηγήσεις του ΚΕΒΕ στον Κεραυνό

Σε διαβούλευση βρίσκεται το τροποποιητικό νομοσχέδιο που ετοίμασε το Υπουργείο Οικονομικών και αφορά στην τροποποίηση των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 μέχρι το 2022, έπειτα από την περίπου προ ενός έτους εισαγωγή προνοιών στη νομοθεσία που υποχρεώνουν τις εταιρείες-βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που τίθενται-να διενεργούν μελέτη για τις τιμές μεταφοράς (transfer pricing) και να διατηρούν φάκελο τεκμηρίωσης για τις ενδοομιλικές τους συναλλαγές.

Πρόκειται για υποχρέωση που επιβαρύνει τις εταιρείες και δη τις κυπριακές με πρόσθετο κόστος, το οποίο από τον επιχειρηματικό κόσμο χαρακτηρίζεται ως αχρείαστο και αδικαιολόγητο, μιας και όπως υποδεικνύεται αρμοδίως δεν τίθεται θέμα οποιαδήποτε φορολογικής απώλειας για το κράτος από τη στιγμή που είναι και οι δύο επικερδείς, φορολογούνται στην Κύπρο και συνεπώς, είτε η μία είτε η άλλη θα δείξει τα κέρδη.

Χαρακτηριστική υπήρξε η προ ημερών δήλωση του προέδρου του ΚΕΒΕ Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη στο InBusinessNews, ο οποίος έκανε με νόημα λόγο για «εφεύρεση που έγινε προς δημιουργία ενός business εκ του μη όντως και εκεί που δεν χρειάζεται», καλώντας το υπ. Οικονομικών να αλλάξει τον νόμο με τέτοιο τρόπο και σε τέτοιο βαθμό, ώστε η πλειονότητα των κυπριακών επιχειρήσεων να εξαιρούνται από αυτή την υποχρέωση.

Διαβάστε εδώ: Χρ. Αγκαστινιώτης: Αχρείαστο κόστος για τις κυπριακές επιχειρήσεις η μελέτη για το transfer pricing

Το τροποποιητικό νομοσχέδιο

Ενόψει των πιο πάνω, το υπουργείο Οικονομικών ετοίμασε τροποποιητικό νομοσχέδιο, το οποίο-όπως έχει προαναφερθεί- δόθηκε για διαβούλευση στους εμπλεκόμενους φορείς.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού Νόμου, έτσι ώστε να αυξηθεί το όριο (από €750.000 σε €5.000.000) για χρηματοδοτικές συναλλαγές, όπου απαλλάσσονται της υποχρέωσης τήρησης Κυπριακού Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ελεγχόμενων Συναλλαγών.

Ουσιαστικά, αυτό που προβλέπεται είναι η τροποποίηση του άρθρου 33 του βασικού νόμου, ως εξής:

3.Το άρθρο 33 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (α) του εδαφίου (9) της ακόλουθής επιφύλαξης:

«Νοείται ότι σε περίπτωση χρηματοδοτικών συναλλαγών το υπό αναφορά όριο δεν υπερβαίνει ή δεν θα υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια (€5.000.000), ανά φορολογικό έτος».

Οι θέσεις του ΚΕΒΕ

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης, το ΚΕΒΕ απέστειλε προς τον υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό επιστολή με τις θέσεις-εισηγήσεις του.

Στην επιστολή ημερομηνίας 27/09/2023, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης, και η οποία κοινοποιείται στον Γενικό Διευθυντή του υπουργείου Οικονομικών Γιώργο Παντελή και στον Έφορο Φορολογίας Σωτήρη Μαρκίδη, το ΚΕΒΕ επαναλαμβάνει την άποψή του ότι στις πλείστες των περιπτώσεων οι κυπριακές επιχειρήσεις θα επιβαρύνονται με ακόμη ένα αδικαιολόγητο και αχρείαστο κόστος μερικών χιλιάδων ευρώ για μία αχρείαστη μελέτη.

Συναφώς, πρόταση του ΚΕΒΕ αποτελεί όπως εξαιρεθούν εντελώς όλες οι καθαρά κυπριακές συναλλαγές, καθώς, όπως επισημαίνει, δεν υπάρχει σκοπός για μετακίνηση κέρδους εκτός Κύπρου ή αν δεν μπορεί να γίνει επί μονίμου βάσεως, να εξαιρεθούν τουλάχιστον μέχρι το 2025, χρονιά που σύμφωνα με την πρόταση για Ευρωπαϊκή Οδηγία ημερ. 13/9/2023 θα πρέπει τα κράτη μέλη να μεταφέρουν στην εθνική τους νομοθεσία την Ευρ. Οδηγία επί του θέματος.

Εναλλακτικά, το ΚΕΒΕ εισηγείται να αυξηθεί το όριο των €750.000 στα €12.000.000 για όλες τις κατηγορίες όταν οι συναλλαγές είναι μεταξύ κυπριακών εταιρειών.

Επιπρόσθετα, το ΚΕΒΕ προτείνει όπως η χρονική περίοδος επικαιροποίησης στις περιπτώσεις που ετοιμάζεται φάκελος τεκμηρίωσης να καθοριστεί στα τρία χρόνια, αντί στον ένα που ισχύει τώρα, ενώ εκφράζει τη συμφωνία του και χαρακτηρίζει ως επιβαλλόμενο το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης διάταξης ημερομηνίας έναρξης ισχύος 1/1/2022, νοουμένου ότι δεν δημιουργεί θέματα αντισυνταγματικότητας.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε πιο κάτω αυτούσια την επιστολή με τις θέσεις του ΚΕΒΕ προς τον υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό:

Αναφερόμαστε εκ νέου στο νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο για την αύξηση του ορίου (από €750.000 σε €5 εκ.) των χρηματοδοτικών συναλλαγών, όπου απαλλάσσονται της υποχρέωσης τήρησης Κυπριακού Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ελεγχόμενων Συναλλαγών.

Το ΚΕΒΕ επαναλαμβάνει την άποψή του ότι στις πλείστες των περιπτώσεων οι κυπριακές επιχειρήσεις που είναι ήδη καταπονημένες με την αύξηση των εξόδων των μεταφορικών, της ενέργειας και των καυσίμων, θα επιβαρύνονται με ακόμη ένα αδικαιολόγητο και αχρείαστο κόστος μερικών χιλιάδων ευρώ για μία αχρείαστη μελέτη, που δεν πρόκειται να βοηθήσει για εντοπισμό οποιασδήποτε φορολογικής απώλειας για το κράτος.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω το ΚΕΒΕ υποβάλλει τα πιο κάτω σχόλια/εισηγήσεις για την τροποποίηση του Νομοσχεδίου:

1.Να εξαιρεθούν εντελώς όλες οι καθαρά κυπριακές συναλλαγές, καθώς δεν υπάρχει σκοπός για μετακίνηση κέρδους εκτός Κύπρου ή αν δεν μπορεί να γίνει επί μονίμου βάσεως, να εξαιρεθούν τουλάχιστον μέχρι το 2025, χρονιά που σύμφωνα με την πρόταση για Ευρωπαϊκή Οδηγία ημερ. 13/9/2023 θα πρέπει τα κράτη μέλη να μεταφέρουν στην εθνική τους νομοθεσία την Ευρ. Οδηγία επί του θέματος.

ή

2.Να αυξηθεί το όριο των €750.000 στα €12.000.000 για όλες τις κατηγορίες όταν οι συναλλαγές είναι μεταξύ κυπριακών εταιρειών.

3.Η χρονική περίοδος επικαιροποίησης στις περιπτώσεις που ετοιμάζεται φάκελος τεκμηρίωσης να καθοριστεί στα τρία χρόνια αντί στον ένα που ισχύει τώρα.

4.Συμφωνούμε και επιβάλλεται το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης διάταξης ημερομηνίας έναρξης ισχύος 1/1/2022 νοουμένου ότι δεν δημιουργεί θέματα αντισυνταγματικότητας.

Είμαστε στη διάθεση σας για συζήτηση του όλου θέματος και ανταλλαγή απόψεων στο πλαίσιο συνάντησης αντιπροσωπείας του ΚΕΒΕ μαζί σας.

Δειτε Επισης

Χωρίς κανένα έλεγχο οι ΑΞΕ στην Κύπρο-Οι διαπιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου
Παρουσιάζει το πρόγραμμα της Κυβέρνησης για το 2024 ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης
Οι συντεχνίες αξιολογούν τα δεδομένα για θέμα χαμηλόμισθων-Καθορίζουν συνάντηση
Έπιασαν δουλειά οι Αμερικανοί εμπειρογνώμονες-Βλέπουν αρμόδιες αρχές και αρμόδιους φορείς
Προκήρυξη για πρόγραμμα στήριξης αμπελοοινικού τομέα
Τα νέα γραφεία της EY Κύπρου-Σημείο αναφοράς για το μέλλον της εργασίας (pics)
Μηνύματα στη Βουλή από το Προεδρικό για τις εκποιήσεις- «Ευελπιστούμε ότι…»
Λιγότερες, αλλά με μεγαλύτερη αξία οι άδειες οικοδομής το πρώτο ενιάμηνο
Ενδιαφέρον από επενδυτικά ταμεία κρατών της περιοχής για τον Euroasia
Πολλαπλά οφέλη για τη γεωργία από την εγκατάσταση αγροφωτοβολταϊκών