Οι μεγαλομέτοχοι των εισηγμένων εταιρειών της Κύπρου

Μικρές ή μεγάλες ανακατατάξεις καταγράφηκαν το τρίτο τρίμηνο του 2023 στις συνθέσεις των μετοχικών κεφαλαίων των εισηγμένων εταιρειών της Κύπρου.

Από τις καταστάσεις διασποράς μετοχικού κεφαλαίου που ανακοίνωσαν οι ίδιες οι εταιρείες για την τρίτη τριμηνία του 2023, προκύπτουν οι μέτοχοι πέραν του 5% σε περίπου 35 εισηγμένες στο ΧΑΚ εταιρείες.

Διευκρινίζεται ότι οι καταστάσεις αφορούν τους μεγαλομετόχους των εν λόγω εταιρειών, με ημερομηνία αναφοράς την 30η Σεπτεμβρίου 2023.

 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

Lamesa Investments Limited: 9,27%

CarVal Investors: 9,07%

Senvest Management LLC: 8,86%

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD): 5,02%

Διασπορά στο ευρύ κοινό: 67,44%

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Eurobank Α.Ε.: 29.20%

Demetra Holdings Plc: 21,33%

Poppy S.A.R.L.: 17,30%

Wargaming Group Limited: 7,19%

Άλλοι: 24,83%

 • LOUIS PLC

Clin Company Ltd (η άμεση συμμετοχή περιλαμβάνεται στη δήλωση του Προέδρου του Δ.Σ., Κωστάκη Λοΐζου που κατέχει 66,968%)

Διασπορά στο ευρύ κοινό: 29,228%

 • ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου: 26%

Heidelbergcement AG (μέσω Compagnie Financiere Et De Participations & Italmed Cement Company Ltd): 25,97%

The Cyprus Cement Public Company Ltd: 25,30%

Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης: 5,33%

Διασπορά στο ευρύ κοινό: 17,1548%

 • DEMETRA HOLDINGS PLC

Logicom Sevices Ltd (Οι κατεχόμενες μετοχές συνυπολογίζονται στο ποσοστό που κατέχεται από τον Βαρνάβα Ειρήναρχο): 29,62%

Διασπορά στο ευρύ κοινό: 70,38%

 • LOGICOM PUBLIC LIMITED

Βαρνάβας Ειρήναρχος (Αντιπρόεδρος ΔΣ): 51,548%

Demetra Holdings PLC: 10,280%

Διασπορά στο ευρύ κοινό: 35,050%

 • CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

N. K. SHACOLAS (HOLDINGS) LTD: 87,03%

Διασπορά στο ευρύ κοινό: 12,957%

 • ERMES DEPARTMENT STORES PLC

Cyprus Trading Corporation Plc: 66,99%

Debenhams Retail PLC: 10%

Διασπορά στο ευρύ κοινό: 21,65%

 • WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC

Cyprus Trading Corporation Plc: 78,30%

Διασπορά στο ευρύ κοινό: 21,59%

 • KEO PLC

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου: 40,4465%

Κεντρικό Εκκλησιαστικό Ταμείο: 28,8620%

Διασπορά στο ευρύ κοινό: 30,2496%

 • PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD

Ντίνος Λευκαρίτης (CEO): 44%

Μάριος Λευκαρίτης (Μέλος ΔΣ): 6,0457%

Κωστάκης Λευκαρίτης (Πρόεδρος ΔΣ): 5,8050%

Ηλιάνα Θεοφάνους: 5,0286%

Διασπορά στο ευρύ κοινό: 31,5946%

 • ALKIS HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD

Άλκης Χ. Χατζηκυριάκος (Πρόεδρος ΔΣ): 75,06%

C.G. Panasfaleia Holdings Ltd: 5,84%

Διασπορά στο ευρύ κοινό: 18,52%

 • ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Κωνσταντίνος Μιτσίδης (Πρόεδρος ΔΣ): 19,62%

Αλέξανδρος Λυσάνδρου (Μέλος ΔΣ): 19,49%

Χρυσόστομος Π. Μιτσίδης: 18,27%

Χρυσόστομος Σ. Μιτσίδης: 6,63%

Γιώργος Χρ. Μιτσίδης: 6,50%

Στέλιος Χρ. Μιτσίδης: 6,50%

Διασπορά στο ευρύ κοινό: 20,69%

 • BLUE ISLAND PLC

​​Σταύρος Κρεμμός (Πρόεδρος ΔΣ): 29,34%

Γεώργιος Ζαλούμης (Μέλος ΔΣ): 20,72%

Suphire Securities & Financial Services Ltd: 24,43%

UBS AG - Client Omnibus account for non Cyprus Residents: 5,01%

Διασπορά στο ευρύ κοινό: 14,50%

 • ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Κυπριακή Δημοκρατία: 51,07%

CLR Private Equity Ltd: 18,95%

Μινέρβα Ασφαλιστική: 5,16%

Διασπορά στο ευρύ κοινό: 24,78%

 • LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD

Παντελής Λεπτός (Πρόεδρος ΔΣ): 34,22%

Γιώργος Μ. Λεπτός (Μέλος ΔΣ): 34,26%

Διασπορά στο ευρύ κοινό: 30,34%

 • LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED

Αρετή Ιωνίδου (συνδεδεμένο πρόσωπο με Θεοφάνη Ιωνίδη, Μέλος ΔΣ): 12,996%

Θέκλα Κυριακίδου (συνδεδεμένο πρόσωπο με Στέφανη Φοίβη Μιχαηλίδου, Μέλος ΔΣ): 14,470%

Demetra Holdings PLC: 16,009%

Δημήτριος Λόρδος, Ροδούλα και Αριάνα Λόρδου (συνδεδεμένο πρόσωπο με Αριάνα Λόρδου Αναστασιάδου, Μέλος ΔΣ): 17,317%

Constantinos G. Lordos Sons & Co Limited: 16,732%

Διασπορά στο ευρύ κοινό: 22,48%

 • CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD

Ανδρέας Κωνσταντίνου (Πρόεδρος ΔΣ): 86,87%

Διασπορά στο ευρύ κοινό: 12,84%

 • TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD

Γιαννάκης Κελεπέσιης (Πρόεδρος ΔΣ): 24,48%

Κωνσταντίνος Κάκκουρας (Μέλος ΔΣ): 19,36%

Γιώργος Πίπης (Μέλος ΔΣ): 9,24%

Νεοκλής Αλεξάνδρου (Μέλος ΔΣ): 7,18%

Παναγιώτης Παπανικολάου (Μέλος ΔΣ): 7,18%

Διασπορά στο ευρύ κοινό: 29,01%

 • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Ιδιοκτήτρια Ξενοδοχείου «Ρόδον»)

Universal Life Insurance Public: 17,30%

Aπεήτειον Ίδρυμα: 15,98%

Αντώνης Πισσαρίδης (Πρόεδρος ΔΣ): 11,79%

Νίκος Χατζηιωσήφ (Μέλος ΔΣ): 9,32%

Cyventure Capital Public Company Ltd: 8,97%

Μάριος Χοιρομερίδης: 7,11%

Διασπορά στο ευρύ κοινό: 29,30%

 • SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

Έλενα Χατζηθεοδοσίου (Μέλος ΔΣ): 80,25%

Διασπορά στο ευρύ κοινό: 19,69%

 • CLARIDGE PUBLIC LIMITED

Lanitis E.C. Holdings Limited: 44,1230%

Δήμητρα Φανή Δαυίδ: 18,9407%

Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης: 7,2500%

Διασπορά στο ευρύ κοινό: 28,4603%

 • NETINFO PLC

Βάσσος Αριστοδήμου (Πρόεδρος ΔΣ): 30,37%

Πολύκαρπος Χατζηκυριάκος: 13,29%

Sublevo Ltd: 9,36%

Demetra Holdings: 5,73%

Cygnator Fund Raif V.C.I.C. Ltd - Compartment 20200B2: 5,57%

Διασπορά στο ευρύ κοινό: 30,76%

 • LORDOS UNITED PUBLIC LTD

Κωστάκης Στυλιανού: 24,0228%

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου: 11,9597%

Tassos Lordos Holdings Ltd: (Φώτος Τ. Λόρδος) 9,9999%

ΜΟΝΕΔΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΤΔ: (Αριστείδης Μιχαήλ Αριστείδου) 21,1625%
Shinewheel Ltd: 6,431%

Διασπορά στο ευρύ κοινό: 14,9285%

 • ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

Κυριάκος Μ. Τυλλής & Σία Λτδ: 40,98%

Κυριάκος Τυλλής (Γενικός Διευθυντής): 18,80%

Χαράλαμπος Παναγιώτου: 9,74%

Ηλίας Μαυρομμάτης: 9,74%

Διασπορά στο ευρύ κοινό: 20,10%

 • ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Μάριος Κουτσοκούμνης (Πρόεδρος ΔΣ): 50,794%

Διαχείριση περιουσίας Κωστάκη Κουτσοκούμνη: 21,913%

Κυπριανός Κ. Κουτσοκούμνης: 8,128%

Διασπορά στο ευρύ κοινό: 17,842%

 • ATLANTIC INSURANCE

Αιμίλιος Πυρίσιης (Πρόεδρος ΔΣ): 34,64%

Ανδρέας Φραγκουλλής (Μέλος ΔΣ): 21,20%

Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.: 10%

Astrobank Public Company Limited: 10%

Μαρία Μαραθοβουνιώτου: 5,98%

Διασπορά στο ευρύ κοινό: 17,16%

 • ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Γιώργος Λεπτός (Πρόεδρος ΔΣ): 37,49%

Παντελής Λεπτός (Μέλος ΔΣ): 37,50%

Διασπορά στο ευρύ κοινό: 24,05%

 • LCP HOLDINGS LTD

The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd: 67,457%

Διασπορά στο ευρύ κοινό: 32,542%

 • CPI HOLDINGS LTD

Χριστοφής Χριστοδούλου: 23,8550%
Simeonov Darin Ivanov: 23,8549%

Solakov Chavdar: 23,8523%
Global Capital Securities and Financial Services Ltd - Omnibus Account: 6,7957%

A.L. Prochoice Secretarial Services Ltd: 6,6579%

Διασπορά στο ευρύ κοινό: 14,9842%

 • ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LIMITED

Ρολάνδος Λοΐζου (Πρόεδρος Δ.Σ.): 83,40%

Frou Frou Investments: 8,90%

Διασπορά στο ευρύ κοινό: 7,60%

 • ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

Favolian Limited: 26,91%

Νέαρχος Πετρίδης (Γενικός Διευθυντής): 40,23%

Διασπορά στο ευρύ κοινό: 24,06%

 • CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD

Global Capital Ltd: 29,1520%

Optagius Ltd: 7,5615%

Διασπορά στο ευρύ κοινό: 62,7886%

 • PHILOKTIMATIKI PUBLIC LTD

EuroInvestment & Finance Public Ltd: 51,63%

Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.: 6,39%

Διασπορά στο ευρύ κοινό: 41,98%

Δειτε Επισης

Με ευρωπαϊκά ταμεία, κρατικά κονδύλια και ιδιωτικά κεφάλαια, επενδύσεις πέραν των €3 δισ. για την πράσινη μετάβαση
Οι σκέψεις του Υπ. Οικονομικών... Προς έξοδο στις αγορές μετά τις αναβαθμίσεις, στόχος ένα δεκαετές ομόλογο
Μάκης Κεραυνός: Υπεύθυνη αντιμετώπιση ανάπτυξης, απασχόλησης και δημόσιων οικονομικών
Υπουργείο Οικονομικών: Αντιμετώπιση των δημοσιονομικών ανισορροπιών, ενίσχυση των κυπριακών τραπεζών
Ν. Χριστοδουλίδης: Πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και ξένες επενδύσεις απαραίτητα συστατικά για διατήρηση της ανάπτυξης
Standard and Poor's: Δημοσιονομικά που υπερτερούν, ενισχυμένο το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου
Οι 1.573 θέσεις πρώτου διορισμού στο δημόσιο που πάνε με απόφαση Υπουργικού για αποπαγοποίηση στην Βουλή
Με γεμάτο πρόγραμμα στο Λουξεμβούργο ο Κεραυνός-Πού θα συμμετέχει και τα θέματα που θα συζητηθούν
Άγγιξε σχεδόν τα €600 εκ. το δημοσιονομικό πλεόνασμα το πρώτο τρίμηνο
Ξεπέρασε τις 75.000 η απασχόληση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα