Αθηνά Σιηπιλλή Τσίγκη: Συναρπαστικός ο ρόλος του Wealth Manager

Ο ρόλος του σύγχρονου Wealth Manager είναι ποικιλόμορφος και πολύ απαιτητικός, με τα δύο αυτά συστατικά να τον καθιστούν για την ίδια συναρπαστικό, όπως αναφέρει σε συνέντευξή της στο InBusinessNews η Αθηνά Σιηπιλλή Τσίγκη, Διευθύντρια Διεύθυνσης Διαχείρισης Περιουσίας (Director Wealth Services) στο Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου.

Έχοντας αναλάβει καθήκοντα από την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους, η Αθηνά Σιηπιλλή Τσίγκη οριοθετεί ως προτεραιότητα-μέσα από τη δημιουργία ποιοτικών σχέσεων και την κατανόηση των επενδυτικών τους αναγκών-, τους πελάτες και την ασφαλή καθοδήγησή τους σε ένα αβέβαιο, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, επενδυτικό κόσμο. «Αυτό», τονίζει, «μας επιτρέπει να προσφέρουμε βιώσιμες επενδυτικές λύσεις με επαγγελματισμό, αξιοπιστία και διαφάνεια».

Διαβάστε ακόμα: 

DG Jones: Η διεθνής εταιρεία κατασκευών που κάνει έδρα την Κύπρο

Στηρίξτε το σημαντικό έργο του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

Το νέο sushi spot που ήρθε στη Λευκωσία

Υποδεικνύοντας περαιτέρω πως η έντονη αβεβαιότητα που έχει δημιουργηθεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο αυξανόμενος πληθωρισμός και οι πιθανές αντιδράσεις κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών επηρεάζουν τη διεθνή οικονομία, η κ. Σιηπιλλή Τσίγκη χαρακτηρίζει ως τη σημαντικότερη πρόκληση του σήμερα τον αντίκτυπο των πιο πάνω στην απόδοση των αγορών και επενδύσεων.

Η κ. Σιηπιλλή Τσίγκη εκφράζει την πεποίθηση ότι η διαχείριση περιουσίας έχει περάσει από ένα reactive mindset σε ένα proactive και growth mindset, για να υπογραμμίσει πως η ευελιξία, η προσαρμοστικότητα, η συνεχής μάθηση και εξέλιξη, είναι τα σημαντικότερα συστατικά της νοοτροπίας της ομάδας της οποίας ηγείται ως επικεφαλής.

Πότε αναλάβατε τα συγκεκριμένα καθήκοντα, τι σημαίνουν για σας και ποιος θεωρείτε πως είναι ο ρόλος του σύγχρονου Wealth Manager;

Ανέλαβα καθήκοντα την 1η Ιουλίου 2022, ως Διευθύντρια Διεύθυνσης Διαχείρισης Περιουσίας (Director Wealth Services) στο Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου.

Προτεραιότητά μας είναι οι πελάτες μας και η ασφαλής καθοδήγησή τους σε ένα αβέβαιο επενδυτικό κόσμο, η δημιουργία ποιοτικών σχέσεων μαζί τους και η πλήρης κατανόηση των επενδυτικών τους αναγκών. Αυτό, μας επιτρέπει να προσφέρουμε βιώσιμες επενδυτικές λύσεις με επαγγελματισμό, αξιοπιστία και διαφάνεια.

Οι εξειδικευμένες και έμπειρες ομάδες Wealth Management στους τομείς Affluent Banking, Private Banking, Institutional Wealth Management & Custody και Wealth Lending, παρέχουν μια πλήρη γκάμα  επενδυτικών υπηρεσιών και προϊόντων για τις σύγχρονες ανάγκες των πελατών μας. Προσφέρουμε ολοκληρωμένες επενδυτικές υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, υπηρεσίες εκτέλεσης επενδυτικών συναλλαγών, υπηρεσίες διακριτής διαχείρισης, ευέλικτες χρηματοδοτικές υπηρεσίες  και καθολικές υπηρεσίες θεματοφυλακής.

Επιπλέον, η ομάδα της θυγατρικής επενδυτικής εταιρείας του Συγκροτήματος CISCO, η οποία εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Αρ. Άδειας ΚΕΠΕΥ 003/03), προσφέρει μια ευρεία γκάμα χρηματιστηριακών υπηρεσιών και προϊόντων, καθώς και υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής. Η CISCO είναι ο αρχαιότερος και ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους επενδυτικών υπηρεσιών στην Κύπρο. Οι υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές προσφέρονται μέσω της εποπτευόμενης της θυγατρικής, ΒΟC Asset Management. 

Ο ρόλος του Wealth Manager

Ο ρόλος του σύγχρονου Wealth Manager είναι αδιαμφισβήτητα ποικιλόμορφος και πολύ απαιτητικός. Τα δύο αυτά συστατικά κάνουν για μένα τον ρόλο συναρπαστικό.

Καλούμαστε να είμαστε ένα βήμα μπροστά, ώστε να προβλέπουμε τις ραγδαίες αλλαγές των αγορών, να προσαρμοζόμαστε στην ψηφιακή τεχνολογία και την υβριδική εργασία, να κατανοούμε τις ανάγκες των πελατών όλων των ηλικιών και να συμμορφωνόμαστε πλήρως με τις αυξανόμενες απαιτήσεις του νομικού και κανονιστικού πλαισίου.

Οι σημαντικότερες προκλήσεις

Ποιες θα οριοθετούσατε ως τις σημαντικότερες προκλήσεις που έχετε να αντιμετωπίσετε αυτήν την περίοδο;

Η έντονη αβεβαιότητα που έχει δημιουργηθεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία, που πιθανόν να είναι μακροχρόνιος, ο αυξανόμενος πληθωρισμός και οι πιθανές αντιδράσεις κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών  επηρεάζουν τη διεθνή οικονομία.

Κατ’ επέκταση, η σημαντικότερη πρόκληση του σήμερα είναι ο αντίκτυπος των πιο πάνω στην απόδοση των αγορών και επενδύσεων. Ο πληθωρισμός είναι το κύριο θέμα που επηρεάζει τις αγορές. Ως εκ τούτου η αύξηση των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες θεωρείται επιβεβλημένη, ώστε να μειωθεί ο πληθωρισμός. Παράλληλα, όμως, δημιουργούνται και  επενδυτικές επιλογές, νέες ευκαιρίες αλλά και μεγάλες προκλήσεις.

Επιπλέον, η στροφή προς την αειφόρο ανάπτυξη, με την υλοποίηση του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Γνωστοποιήσεων Αειφορίας (SFDR), υποχρεώνει την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και παραγόντων διακυβέρνησης (ESG) στην επενδυτική διαδικασία.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Τράπεζα Κύπρου και τη Διεύθυνση Wealth. Επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες που συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών μας και  εξελίσσουν και ισχυροποιούν την εμπειρία για τον πελάτη  μας, σεβόμενοι πάντοτε τις ανάγκες των πελατών μας όλων των γενιών.

Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικές, είναι και οι προκλήσεις που δημιουργούνται από τις αλλαγές στο νομικό πλαίσιο τις οποίες ακολουθούμε πιστά, με πλήρη διαφάνεια προς τους πελάτες μας και προς τις εποπτικές αρχές.

Ξεκάθαρη στρατηγική

Τι είδους στρατηγικές και νοοτροπία απαιτούνται  στο πλαίσιο του νέου σας ρόλου;

Η στρατηγική μας είναι ξεκάθαρη. Αναγνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει μια προσέγγιση «one size fits all» που να ταιριάζει σε όλους τους πελάτες μας, καθώς και ότι το οικονομικό περιβάλλον είναι εξαιρετικά δυναμικό. Έτσι, στοχεύουμε στην εξατομικευμένη εμπειρία προστιθέμενης αξίας με βάση το προφίλ του κάθε πελάτη μας ξεχωριστά. Εξυπηρετούμε τους πελάτες μας μέσω της χρήσης αναβαθμισμένων ψηφιακών εργαλείων και με πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις του νομικού και κανονιστικού πλαισίου. Η στρατηγική μας προσέγγιση εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς Wealth Services.

Νέος στρατηγικός μας πυλώνας είναι και η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών Affluent Banking. Ο τομέας έχει δημιουργηθεί πρόσφατα για να καλύψει τις τραπεζικές, επενδυτικές και ασφαλιστικές ανάγκες των πελατών της Τράπεζας μέσω εξειδικευμένης ομάδας συμβούλων. Η ομάδα  αναλύει σε συνεργασία με τον πελάτη τα οικονομικά του δεδομένα καθώς και τα δεδομένα της οικογένειας του. Οι πελάτες Affluent Banking θα απολαμβάνουν συγκεκριμένα προνόμια μέσα από το δίκτυο των συνεργατών της Τράπεζας.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να αναφερθώ στις διαχρονικές βραβεύσεις της Τράπεζας Κύπρου σε διάφορους τομείς των υπηρεσιών Wealth που αποτελούν έμπρακτη απόδειξη μιας επιτυχημένης  και μακροπρόθεσμής στρατηγικής. Ενδεικτικά αναφέρω τη φετινή βράβευση ως η «Καλύτερη Τράπεζα στο Private Banking & Wealth Management» στην Κύπρο από το διεθνές περιοδικό «Euromoney».

Όσον αφορά στη νοοτροπία που απαιτείται  στο πλαίσιο του νέου μου ρόλου, θεωρώ ότι η διαχείριση περιουσίας έχει περάσει από ένα reactive mindset σε ένα proactive και growth mindset. Η ευελιξία, η προσαρμοστικότητα, η συνεχής μάθηση και εξέλιξη είναι τα σημαντικότερα συστατικά της νοοτροπίας της  ομάδας μας.

Πώς βοηθάτε τους πελάτες σας με τον οικονομικό προγραμματισμό και τον καθορισμό στόχων, ειδικά σε μία εποχή όπως η σημερινή, όπου η αβεβαιότητα είναι έντονη;

Ο κάθε πελάτης είναι διαφορετικός, συνεπώς το προφίλ χαρτογραφείται για τις ατομικές οικονομικές ανάγκες του πελάτη, τις ιδιαιτερότητες του και τον επενδυτικό του ορίζοντα. Το οικονομικό προφίλ κάθε πελάτη, των αναγκών της οικογένειας της/του είναι που καθορίζει τις μετέπειτα επενδυτικές επιλογές που θα προτείνουμε, ώστε οι επιλογές αυτές να ανταποκρίνονται πλήρως με τις προσωπικές απαιτήσεις του πελάτη.

Στους πελάτες μας παρέχουμε κατάλληλες και εκτενείς πληροφορίες με διαφάνεια και επαγγελματισμό,  έτσι ώστε αναλόγως των δεδομένων τους να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις όσον αφορά την υπηρεσία και τα προϊόντα που θα επιλέξουν. Είμαστε πλήρως εναρμονισμένοι με την Οδηγία MiFID II για την προστασία των επενδυτών.

Στο σημερινό αβέβαιο περιβάλλον, η εξειδικευμένη μας ομάδα παρακολουθεί και αναλύει τις εξελίξεις των αγορών real-time καθημερινά.

Πώς μπορείτε να δημιουργήσετε εμπιστοσύνη με τους πελάτες και να προωθήσετε μακροπρόθεσμες σχέσεις;

Εργαζόμαστε hand in hand με τους πελάτες μας, στρατηγικά, επαγγελματικά και για το μέλλον.

Η παροχή κατάλληλων λύσεων χωρίς συμβιβασμούς στα συμφέροντα των πελατών μας είναι το θεμέλιο της επαγγελματικής μας ηθικής. Η διατήρηση της εμπιστευτικότητας και της απόλυτης εχεμύθειας καθώς και η επίτευξη όλων όσα αναλαμβάνουμε στο ακέραιο δημιουργούν τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας, μια σχέση ανθρώπινη, μια σχέση ζωής.

Ο κάθε πελάτης χρειάζεται ένα σύμβουλο ο οποίος/α θα τον νοιάζεται και θα βαδίζει μαζί του τόσο σε δύσκολους καιρούς αλλά και σε καιρούς επενδυτικών ευκαιριών. Η σχέση χτίζεται με συνετές συμβουλές σε βάθος χρόνου και όχι με ευκαιριακές επιλογές.    

Πελάτες κάθε ηλικίας

Ποια είναι τα δημογραφικά στοιχεία των πελατών του Wealth Management;

Το χαρτοφυλάκιο Wealth Management αποτελείται από πελάτες όλων των ηλικιών με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε γενιάς, καθώς και τα ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη.

Το χαρτοφυλάκιο των πελατών μας χαρακτηρίζεται από διασπορά σε θέμα ηλικιών, τύπου επενδυτών όσο και προέλευσης. Η επιτυχία στη διασπορά προέρχεται από τη μακρά ιστορία της Τράπεζας Κύπρου η οποία έχει συνδέσει το όνομά της με την ιστορία πολλών επιχειρήσεων και επαγγελματικών επιτυχιών των Κυπρίων. Προς όφελος των πελατών της κάθε ηλικίας και της κοινωνίας ευρύτερα, η Τράπεζα Κύπρου προχώρησε προοδευτικά σε σημαντικές επενδύσεις για την ψηφιακή της μετεξέλιξη.

Είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε πλήρως στις ανάγκες Wealth Management όλων των γενεών (Boomers, Gen X κ.λπ.) μέσω των παραδοσιακών και όχι μόνο καναλιών ενώ παράλληλα  μέσω τεχνολογικής εξέλιξης και ψηφιακών καναλιών για τους tech-savvy πελάτες μας (Millennials κ.λπ.) υιοθετούμε νέες προσεγγίσεις και εργαλεία που βασίζονται σε καινοτόμες τεχνολογίες. Κοιτάζοντας μπροστά, κτίζουμε σήμερα και για τις ανάγκες wealth management του επενδυτή του αύριο (Gen Z).

Ο ρόλος της τεχνολογίας

Ποιος είναι ο ρόλος της τεχνολογίας στο σημερινό περιβάλλον παροχής υπηρεσιών Wealth Management;

Η τεχνολογία είναι το α και το ω στο σημερινό περιβάλλον παροχής υπηρεσιών Wealth Management. Πρόσθετα, η μετεξέλιξη wealth-tech αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επενδυτική αγορά  όπως επίσης και η σωστή κατάρτιση των άρτια εκπαιδευμένων στελεχών μας.

Οι ψηφιακές πλατφόρμες και υπηρεσίες επιτρέπουν στους επενδυτές να αποκτήσουν εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες  τους.  Επίσης, η εξέλιξη τεχνολογιών και εργαλείων ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) είναι πλέον γεγονός.

Αδιαμφισβήτητα οι ομάδες επαγγελματιών/εμπειρογνωμόνων της Διεύθυνσης Wealth Services της Τράπεζας Κύπρου είναι το μεγαλύτερο μας πλεονέκτημα και με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογικών εργαλείων θα συνεχίσουν να ανεβάζουν την Τράπεζά μας τόσο σε ποιότητα αλλά και σε αποδόσεις. 

Στην Τράπεζα Κύπρου, παρακολουθούμε όλες τις τεχνολογικές αλλαγές και εξελίξεις στην αγορά Wealth Management και δρούμε με γνώμονα τα συμφέροντα των πελατών μας, προσφέροντάς τους βιώσιμες και λειτουργικές λύσεις.

  • Το who is who της Αθηνάς

Η Αθηνά Σιηπιλλή Τσίγκη κατέχει τη θέση της Διευθύντριας Διεύθυνσης Διαχείρισης Περιουσίας στο Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου από τον Ιούλιο του 2022.

Εντάχθηκε στο δυναμικό της Τράπεζας Κύπρου τον Σεπτέμβριο του 2021 και εργάστηκε μέχρι τον Ιούνιο του 2022 στη Διεύθυνση Συμμόρφωσης.

Πριν από την ένταξή της στην Τράπεζα Κύπρου, από τον Ιούνιο του 2014 μέχρι τον Αύγουστο του 2021, υπηρέτησε ως Ανώτερη Διευθύντρια Διαχείρισης Κινδύνων Ομίλου και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της CNP Cyprus Insurance Holdings Ltd, ενώ από τον Ιούλιο του 2009 μέχρι τον Ιούνιο του 2014, υπηρέτησε ως Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και Διευθύντρια Συμμόρφωσης, στον ίδιο Όμιλο. 

Προηγουμένως εργάστηκε στην KPMG Κύπρου, από τον Φεβρουάριο του 2007 μέχρι τον Ιούλιο του 2009, προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες από τη θέση Manager εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης. 

Άρχισε την καριέρα της στην Moore Stephens Chartered Accountants Λονδίνου ως εξωτερικός ελεγκτής από τον Σεπτέμβριο του 2000 μέχρι τον Μάρτιο του 2003, ενώ τον Απρίλιο του 2004 επέστρεψε στην Κύπρο και εργάστηκε στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης του Mega TV Channel.

Η Αθηνά είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor of Science Economics & Accountancy joint honours του City, University of London. Είναι Fellow member του Association of Chartered Certified Accountants (FCCA), είναι Certified Internal Auditor (CIA) καθώς και Certified Information Systems Auditor (CISA).

Δειτε Επισης

Τράπεζα Κύπρου: Εφαρμόζει πρώτη τις άμεσες μεταφορές χρημάτων σε πραγματικό χρόνο
Μαχλούφ (ΕΚΤ): Δεν βιαζόμαστε για μια νέα μείωση στα επιτόκια
Στη συνεδρία της ΕΚΤ τον Σεπτέμβριο η προσοχή επενδυτών και αποταμιευτών για μείωση επιτοκίων
Ν. Ποταμάρης: Επιτακτική ανάγκη η επαγγελματική ανάπτυξη στον πολύπλοκο κόσμο των επενδύσεων
Βιλερουά-ΕΚΤ: Εύλογες οι προσδοκίες για μείωση επιτοκίων
Κριστίν Λαγκάρντ: Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη διαδρομή στα επιτόκια
Οι κάρτες VISA της Τράπεζας Κύπρου ταξιδεύουν 4 τυχερούς στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Ετοιμάζεται να βάλει το αποτύπωμα της στην Ελληνική η Eurobank-Εις Σεπτέμβριο τα σπουδαία
ΕΚΤ: Παύση στις μειώσεις των επιτοκίων μέχρι τον Σεπτέμβριο
Από δωρεάν μεταφορές χρημάτων μέχρι δάνειο όλα appλά από το κινητό