Θ. Καζάκος: Οι κυρώσεις κατά Ρωσίας καθοριστικές για τη ναυτιλία

O τομέας της ναυτιλίας έχει όλες τις προϋποθέσεις ακόμη και εν μέσω δύσκολων περιόδων, να αναπτυχθεί περαιτέρω προσελκύοντας νέες βιώσιμες επενδύσεις και δημιουργώντας ταυτοχρόνως νέες θέσεις εργασίας εάν της δοθεί η ανάλογη ώθηση, τονίζει ο Γενικός Διευθυντής του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου Θωμάς Α. Καζάκος, υποδεικνύοντας πως πρόκειται για ένα τομέα που αποτελεί κινητήρια δύναμη όχι μόνο για την εγχωρία οικονομία, αλλά και την ευρωπαϊκή. 

Σε συνέντευξή του στο InBusinessNews, στο πλαίσιο του «IN Business Forecasting 2023», ο κ. Καζάκος επισημαίνει πως για να παραμείνει η κυπριακή ναυτιλία βιώσιμη και ανταγωνιστική επιβάλλεται εγρήγορση, ευελιξία και στοχευμένη στήριξη σε ανθεκτικούς τομείς, στους οποίους παρουσιάζονται συγκριτικά πλεονεκτήματα και μπορούν να δώσουν ώθηση στην ευρύτερη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Κύπρου.

Σε σχέση με την πορεία της ναυτιλίας το 2023, ο Γενικός Διευθυντής του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου υπογραμμίζει ότι σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν και επερχόμενες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Διαβάστε ακόμα: 

«Ήδη», τονίζει, «ο ναυτιλιακός τομέας ταλανίζεται, επομένως απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην υποστεί περαιτέρω πλήγμα και να υπάρξουν περισσότερες αρνητικές επιπτώσεις σε κράτη-μέλη αντί στη Ρωσία».

Πώς αναμένετε να κινηθεί η κυπριακή οικονομία και η αγορά κατά το 2023;

Η κυπριακή οικονομία σημείωσε αξιοσημείωτη βελτίωση και ρυθμούς ανάπτυξης το 2022 σε σχέση με τα προβλήματα που προκάλεσε η πανδημία τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς το κράτος στήριξε από την αρχή της πανδημίας, το σύνολο της κοινωνίας και της οικονομίας.

Αν και οι προβλέψεις για το 2023 στην αρχή του έτους 2022, έδειχναν ότι θα ακολουθήσει την ίδια περίπου πορεία με το 2022, βλέπουμε ότι οι κραδασμοί του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία και ιδιαίτερα οι διεθνείς κυρώσεις κατά της Ρωσίας ως μοχλός πίεσης για να σταματήσει τις εχθροπραξίες, προκαλούν πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις στις οικονομικές δραστηριότητες, υψηλό πληθωρισμό, ενεργειακή κρίση και διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Εάν κατά το 2023, υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου, σίγουρα θα προκαλέσει κι άλλες αναταραχές στην κυπριακή οικονομία και ταυτόχρονα την οικονομική δραστηριότητα στη ζώνη του ευρώ αλλά και παγκοσμίως, με κίνδυνο για δυσμενέστερες προοπτικές από αυτές που επικρατούν. Επομένως, οι οποίες προβλέψεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα, καθώς η αστάθεια στις γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίσουν και την πορεία της οικονομίας το 2023.

Ενεργός και προσοδοφόρος κλάδος 

Ποιες είναι οι προβλέψεις σας για τον δικό σας τομέα για το 2023; Πιστεύετε ότι το 2023 θα κινηθεί με θετικό πρόσημο, αρνητικό πρόσημο ή το ίδιο με το 2022;

Αρχικά να αναφέρουμε ότι η κυπριακή ναυτιλία συνέχισε να αποτελεί κατά το 2022 ένα από τους πραγματικά ενεργούς και προσοδοφόρους κλάδους της οικονομίας. Με την συνεισφορά της να υπολογίζεται στο 7% του ΑΕΠ (γύρω στο €1.2 δις), παραμένει η μακροβιέστερη πηγή εισροής συναλλάγματος από το εξωτερικό, ειδικά μάλιστα, εάν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι δεν πάσχει καθόλου από θέματα-προβλήματα αξιοπιστίας και εικόνας και συνεχίζει να δραστηριοποιείται επιτυχώς σε παγκόσμια βάση, χωρίς ουσιαστική κρατική επένδυση σε αυτή.

Ως εκ τούτου, ο τομέας της ναυτιλίας έχει όλες τις προϋποθέσεις ακόμη και εν μέσω δύσκολων περιόδων, να αναπτυχθεί περαιτέρω προσελκύοντάς νέες βιώσιμες επενδύσεις και δημιουργώντας ταυτοχρόνως νέες θέσεις εργασίας εάν της δοθεί η ανάλογη ώθηση.

Καθώς η συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, με τις τιμές της ενέργειας και του γενικού πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα που συνεχίζουν να επιβαρύνουν την αγοραστική δύναμη, αναμένεται να υπάρξει περαιτέρω μείωση της ζήτησης τους ερχόμενους μήνες. Σύμφωνα με προβλέψεις από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, η επιστροφή από το αρνητικό πρόσημο στη σταθερότητα για τη ναυτιλία θα επιτευχθεί το 2023 εάν η διαφορά μεταξύ της αύξησης της προσφοράς χωρητικότητας και της ζήτησης της ναυτιλίας θα κυμανθεί σε ένα εύρος από -2% έως +2% και η αύξηση του όλου του ναυτιλιακού κλάδου σε ετήσια βάση θα κυμανθεί μεταξύ -5% και +10%.

Σημαντικό ρόλο θα παίξουν και επερχόμενες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Ήδη ο ναυτιλιακός τομέας ταλανίζεται, επομένως απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην υποστεί περαιτέρω πλήγμα και να υπάρξουν περισσότερες αρνητικές επιπτώσεις σε κράτη-μέλη αντί στη Ρωσία.

Ο τομέας της ναυτιλίας αποτελεί κινητήρια δύναμη όχι μόνο για την εγχωρία οικονομία αλλά και την ευρωπαϊκή, καθώς έχει συνεισφορά περίπου 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ στο ΑΕΠ της Κύπρου και προσφέρει χιλιάδες θέσεις εργασίας, καθίσταται απαραίτητη η περαιτέρω λειτουργική στήριξή της από το κράτος σε σχέση με τις πιο πάνω εξελίξεις, κάτι που θα έχει αλυσιδωτή θετική επίδραση και στην εγχώρια οικονομία στο επερχόμενο κρίσιμο έτος.

Εισηγήσεις για ενίσχυση... 

Ποιες είναι οι σημαντικές τάσεις, γεγονότα και εξελίξεις που θα πρέπει να παρακολουθηθούν/προσεχθούν στον τομέα δραστηριοποίησής σας για το 2023;

Η παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις το 2023 ιδιαίτερα με την ύφεση που αναμένεται στην καταναλωτική ζήτηση με τις δυσμενείς γεωπολιτικές εξελίξεις, υπερπροσφορά και αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Καθοριστικός παράγοντας στις όποιες εξελίξεις θα είναι η πορεία του πολέμου στην Ουκρανία και οι μελλοντικές κυρώσεις που πιθανών να επιβληθούν στη Ρωσία, ειδικότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να παύσει τις εχθροπραξίες στην Ουκρανία.

Αυτές θα πρέπει να είναι ρεαλιστικές και ενιαίες διεθνώς εφαρμόσιμες και όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό από χώρες ή ηπείρους που δεν υποχρεούνται να τα εφαρμόσουν, ιδιαίτερα εις βάρος της ευρωπαϊκής ναυτιλίας.

Επίσης, οι εξελίξεις όσον αφορά τον πράσινο μετασχηματισμό του ναυτιλιακού τομέα, αποτελεί προτεραιότητα για τη βιομηχανία και η επιτυχής και ασφαλής μετάβαση της ναυτιλίας σε μια ακόμη “πιο πράσινη” εποχή προϋποθέτει τη στενή συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, του ακαδημαϊκού κόσμου και την ιδιωτική και δημόσια χρηματοδότηση για την ανάπτυξη των απαιτούμενων πράσινων ναυτιλιακών τεχνολογιών και καυσίμων.

Η κυπριακή ναυτιλία καθίσταται σημαντική για την κυπριακή οικονομία και για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η περαιτέρω πολιτική στήριξη της ναυτιλιακής βιομηχανίας για την ακόμη πιο δυναμική προώθηση των πλεονεκτημάτων της Κύπρου ως ένα ανταγωνιστικό Ναυτιλιακό Κέντρο.

Ως εκ τούτου, είμαστε αισιόδοξοι ότι με την εφαρμογή αποτελεσματικών διαρθρωτικών μέτρων, η ξένη και τοπική επένδυση της ναυτιλιακής βιομηχανίας στην κυπριακή οικονομία μπορεί να διατηρηθεί και να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, εάν εφαρμοστούν οι πιο κάτω εισηγήσεις/ αιτήματα του Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου:

  1. Άμεση δημιουργία του Μονοθυριδικού Ναυτιλιακού Κέντρου Εξυπηρέτησης (“One-Stop-Shipping-Centre”) στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας,
  2. Άμεση εφαρμογή του Νόμου για τη δημιουργία “Ναυτιλιακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης” (Ν.Ε.Π.Ε.),
  3. Άμεση Ψηφιοποίηση / Αυτοματοποίηση των υπηρεσιών του Υφυπουργείου Ναυτιλίας προς Ναυτιλιακές Εταιρείες
  4. Δημιουργία Εξειδικευμένου Χρηματοδοτικού Οργανισμού Ναυτιλίας / Μεταφορών, υποστηρίζοντας τον “Πράσινο” Μετασχηματισμό του Τομέα και
  5. Πολύ-επίπεδη Διεκδίκηση Άρσης του Τουρκικού Εμπάργκο σε Κυπριακά Πλοία

Πιστεύουμε ότι η υλοποίηση των ενεργειών αυτών θα έχουν πολύ θετικό αντίκτυπο στη κυπριακή ναυτιλία, αλλά και ευρωπαϊκή ναυτιλία, κάτι που θα προσφέρει πολύ περισσότερη πολιτική επιρροή σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο σε θέματα που αφορούν την ναυτιλία με σημαντικά οφέλη στην αγορά εργασίας σε όλους τους ναυτιλιακούς τομείς.

Για να παραμείνει η κυπριακή ναυτιλία βιώσιμη και ανταγωνιστική, προς όφελος των μελών-εταιρειών της και της κυπριακής οικονομίας, επιβάλλεται εγρήγορση, ευελιξία και στοχευμένη στήριξη σε ανθεκτικούς τομείς, όπως η κυπριακή ναυτιλία, στους οποίους παρουσιάζονται συγκριτικά πλεονεκτήματα και μπορούν να δώσουν ώθηση στην ευρύτερη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Κύπρου.

Οι κύριοι στόχοι του Επιμελητηρίου

Τι να αναμένουμε για τον δικό σας οργανισμό το 2023; Ποιοι είναι οι στόχοι σας; 

Οι κύριοι στόχοι του Επιμελητηρίου, που παραμένουν αναλλοίωτοι μέχρι σήμερα, είναι η προώθηση των συμφερόντων της κυπριακής ναυτιλίας, η αναβάθμιση του κύρους της κυπριακής σημαίας και, ταυτόχρονα, η προάσπιση των συμφερόντων των μελών του, μέσα από την ενεργό και διαχρονική συνεργασία του με την κυπριακή Κυβέρνηση και την Βουλή των Αντιπροσώπων, και άλλων επαγγελματικών οργανισμών, για την συνεχή αναβάθμιση της ναυτιλιακής υποδομής στην Κύπρο.

Ταυτόχρονα, στοχεύει στην επέκταση των δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου σε διεθνείς ναυτιλιακούς οργανισμούς και τη συνεχή εμπλοκή του στα τοπικά και διεθνή ναυτιλιακά δρώμενα. 

Δειτε Επισης

Οι κυρώσεις στην Ρωσία... βούλιαξαν τον κυπριακό στόλο
ΙδΕΚ-META Group ενώνουν δυνάμεις
Στο τεύχος Απριλίου του περιοδικού IN Business διαβάστε...
Η βελτιστοποίηση των City Logistics και η εφαρμογή νέων μοντέλων διανομής Logistics
Παίρνει σάρκα και οστά το University of Beirut-Mediterraneo στην Πάφο (pics)
Σε «Χάρης Γρούτας» μετονομάστηκε ο 1ος όροφος του Κέντρου Υγείας Λακατάμιας
Tax For All: Πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας
Οι Υπερ. ΑΛΦΑΜΕΓΑ και η Γαλακτοβιομηχανία ΑΦΟΙ Πέτρου τιμούν την Κύπρια γιαγιά
Tο αλεύρι Μιτσίδη στηρίζει τα πρόωρα μωρά στον αγώνα τους για ζωή
Ο ρόλος των private label προϊόντων στην εποχή του πληθωρισμού