Παντελής Σκλιάς: Ενδυνάμωση εξωστρέφειας με τον επιχειρηματικό κόσμο

Παρέχοντας στους φοιτητές την πρώτη επαγγελματική προϋπηρεσίας σε συναφές περιβάλλον με τα γνωστικά πεδία σπουδών τους αποτελεί το μεγαλύτερο επίτευγμα του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Νεάπολις, με το 83% των συμμετεχόντων να έχουν εργοδοτηθεί αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος ή μετά του πέρας των σπουδών τους.

Αυτό επισημαίνει σε συνέντευξή του ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις, καθηγητής Παντελής Σκλιάς, υπογραμμίζοντας πως μέσα από την σωστή ενημέρωση και προσέγγιση των στελεχών του Γραφείου Διασύνδεσης ξεπεράστηκαν οι όποιοι ενδοιασμοί των επιχειρήσεων με αποτέλεσμα σήμερα το Πανεπιστήμιο να μετρά 24 συμφωνίες στο χαρτοφυλάκιό του.

Την ίδια ώρα ο πρύτανης μιλά για την Ημερίδα που διοργανώνεται διαδικτυακά την Πέμπτη 15 Απριλίου 2021, καθώς και για τους μελλοντικούς στόχους του Γραφείου Διασύνδεσης.

Πότε συστάθηκε το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Νεάπολις, ποιοι το στελεχώνουν, οι στόχοι και οι προτεραιότητες του;
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Νεάπολις ξεκίνησε τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο του 2014 στο πλαίσιο του Έργου «Ανάπτυξη και λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο στα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία».

Πλέον, συνεχίζει τη λειτουργία του στο πλαίσιο του Έργου «Γραφεία Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας», με Δικαιούχο του Έργου το Πανεπιστήμιο Κύπρου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της Μονάδας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ​και εθνικούς πόρους και συμμετέχουν 8 Πανεπιστήμια (3 δημόσια και 5 ιδιωτικά) που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία.​

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Νεάπολις είναι στελεχωμένο με 2 Ειδικούς Επιστήμονες Υποστήριξης Έργου, την κα Μίνα Μπακαβέλου και τον κο Μάκη Τρύφωνος, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Πανεπιστήμιό μας, εξασφαλίζοντας πλήρως τους στόχους και τις προτεραιότητες που το Ευρωπαϊκό Έργο έχει θέσει, και οι οποίοι είναι:

 

  • Η ενίσχυση της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίων και εταιρειών και η σύνδεση της Ακαδημαϊκής Κοινότητας με την αγορά εργασίας, μέσω της δημιουργίας ενός ευρέος δικτύου συνεργασίας με εταιρείες, ιδρύματα και φορείς του δημόσιου τομέα.
  • H τοποθέτηση των φοιτητών σε εταιρείες, φορείς και ιδρύματα, που σχετίζονται με τον τομέα σπουδών τους, κατά τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών τους με αποτέλεσμα την απόκτηση της απαραίτητης εργασιακής προϋπηρεσίας.
  • Η αύξηση της νεανικής απασχολησιμότητας και η ενίσχυση του ανθρωπίνου δυναμικού της Κύπρου για την αντιμετώπιση σύγχρονων και μελλοντικών προκλήσεων της αγοράς εργασίας.
  • Η διασύνδεση του ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου μέσω παραγωγικών συνεργασιών, η οποία θα ενισχύσει
  • Περαιτέρω πρωτοβουλίες συνεργασίας και συνεργειών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε έργα κοινού στόχου, στοχεύοντας στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση της κουλτούρας καινοτομίας και συνεργασίας.

 

Ποια τα αποτελέσματα και επιτεύγματα του Γραφείου Διασύνδεσης μέχρι σήμερα;
Μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις κατάφερε να ενδυναμώσει περαιτέρω την εξωστρέφειά του με την αγορά εργασίας και τον επιχειρηματικό κόσμο.

Ειδικότερα, στα 2 χρόνια επιχειρησιακής λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης έχουν συναφθεί πέραν των 24 συμφωνιών συνεργασίας με επιχειρήσεις, φορείς του δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου μας προχώρησε σε τοποθετήσεις φοιτητών σε επιχειρήσεις από το 2018 φτάνοντας σήμερα στην συμπλήρωση 100 επιτυχών τοποθετήσεων. Παράλληλα, έδειξε και γρήγορα αντανακλαστικά στην μετάβαση της όλης διαδικασίας των τοποθετήσεων στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Έργου, όντας το πρώτο Πανεπιστήμιο στην διαχείριση υψηλού αριθμού τοποθετήσεων μέσω αυτής.

Το μεγαλύτερο, όμως επίτευγμα για το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου είναι η προσφορά προς την φοιτητική μας κοινότητα της πρώτης επαγγελματικής προϋπηρεσίας σε συναφές περιβάλλον με τα γνωστικά πεδία σπουδών τους πριν την απόκτηση του πτυχίου τους, με αποτέλεσμα την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και σε πολλές περιπτώσεις την εργοδότησή τους πριν το πέρας των σπουδών τους ή λίγους μήνες αργότερα.

Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι το 83% των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα τοποθέτησης του Ευρωπαϊκού Έργου, έχει καταφέρει να εργοδοτηθεί, είτε πριν είτε αμέσως μετά από το πέρας των σπουδών του.

Πως ανταποκρίνεται η επιχειρηματική κοινότητα της Πάφου και της Κύπρου γενικότερα στο έργο του Γραφείου Διασύνδεσης;
Αρχικά, υπήρξε μια διστακτικότητα των επιχειρήσεων για τον σκοπό και τους στόχους του Ευρωπαϊκού Έργου. Στη συνέχεια με την σωστή ενημέρωση και προσέγγιση από τα στελέχη του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Νεάπολις ξεπεράστηκαν οι όποιοι ενδοιασμοί υπήρξαν με αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός ευρέος δικτύου συνεργασιών, οι οποίες έχουν δομηθεί στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των στελεχών του Γραφείου Διασύνδεσης και των συνεργατών του, καθώς επιχειρησιακό στόχο αποτελεί η υποστήριξη και κατανόηση των προκλήσεων που ο κάθε κλάδος αντιμετωπίζει, και ουδόλως η επιβάρυνση με επιπλέον γραφειοκρατικές υποχρεώσεις και παραδοτέα.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις συγκεκριμένα έχει συνεργαστεί με πάνω από 60 επιχειρήσεις σε Παγκύπρια κλίμακα για τοποθετήσεις φοιτητών, με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα.

Οι συνεργαζόμενες εταιρείες προέρχονται από διάφορους τομείς της κυπριακής οικονομίας (τομέας υπηρεσιών, χρηματοοικονομικών, τουριστικά, πωλήσεις, αυτοδιοίκησης, δημοσίου, ημι-κρατικοί οργανισμοί, αρχιτεκτονικά γραφεία, εταιρίες Logistics, MME, Marketing, Forex, Developers, αθλητικά σωματεία κ.α).

Σε ό,τι αφορά την μεγαλύτερη συμμετοχή στις τοποθετήσεις φοιτητών, την μερίδα του λέοντος έχουν τομείς που αποτελούν την βαριά βιομηχανία της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως ο τουρισμός, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ο τομέας των κατασκευών μέσω των αρχιτεκτονικών γραφείων και των Developers, ειδικά λόγω της ιδιαίτερης σχέσης του Πανεπιστημίου Νεάπολις με τον Όμιλο εταιριών Leptos.

Πως αναμένεται να συμβάλει η διοργάνωση της Ημερίδας στην περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Γραφείου Διασύνδεσης;
Μέσω της Ημερίδας, αναμένουμε την ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου και της ακαδημαϊκής κοινότητας για την προσφορά του Έργου «Γραφεία Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» στην κυπριακή κοινωνία.

Θεωρούμε πως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τους εμπλεκόμενους φορείς να γνωρίσουν το Έργο και να ενημερωθούν για την εξαιρετική δουλειά που επιτελείται στο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, καθώς και για τις δυνατότητες που αυτό μπορεί να προσφέρει, όχι μόνο στην τοπική κοινωνία και οικονομία, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, ευελπιστούμε πως με το πέρας της Ημερίδας θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το δίκτυο συνεργατών του Πανεπιστημίου Νεάπολις, δημιουργώντας ισχυρότερες προοπτικές στην κατεύθυνση της ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, ειδικά στη δύσκολη συγκυρία λόγω της πανδημίας που διανύουμε τώρα.

Ποιοι οι μελλοντικοί στόχοι του Γραφείου Διασύνδεσης;
Μελλοντικοί στόχοι του Γραφείου Διασύνδεσης είναι η περαιτέρω κάλυψη των επιχειρησιακών σκοπών και των θετικών αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Έργου «Γραφεία Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» καθώς και η μεγαλύτερη συμμετοχή φορέων σε αυτό. Περαιτέρω, η αύξηση της συμμετοχής των φοιτητών/τριών μας στο πρόγραμμα Τοποθέτησης, προσφέροντας την ευκαιρία να επωφεληθούν της ομαλής τους μετάβασης από την φοιτητική ζωή στην αγορά εργασίας.

Επίσης, θεωρούμε πως μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις διατηρεί έναν σημαντικό δίαυλο αμφίδρομης επικοινωνίας με τον επιχειρηματικό κόσμο, ο οποίος προσφέρει πολλαπλά οφέλη, όπως η εργασιακή απορρόφηση αποφοίτων μας, η αντίληψη των σύγχρονων και μελλοντικών αναγκών της αγοράς εργασίας, η ανατροφοδότηση και διασύνδεση των Προγραμμάτων Σπουδών μας με τον επιχειρηματικό κόσμο και τις ανάγκες της 4IR, κ.α.

Είμαστε βέβαιοι ότι το Γραφείο Διασύνδεσης, μαζί με άλλους συντελεστές ποιότητας, τους οποίους διαθέτει το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, θα συνεχίσει να συμβάλλει με θετικό τρόπο στην συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των Προγραμμάτων Σπουδών μας καθώς και των προσφερόμενων υπηρεσιών του με στόχο πάντα την προσιτή αριστεία και την καινοτόμα ακαδημαϊκή έρευνα και διδασκαλία.

Who is Who
O Καθηγητής Παντελής Σκλιάς είναι ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου και ο Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων Κυπριακών Πανεπιστημίων. Είναι Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας. Αποφοίτησε το 1990 από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών από το Πανεπιστήμιο του Sussex, της Μεγάλης Βρετανίας καθώς και κάτοχος διδακτορικού τίτλου από το ίδιο Πανεπιστήμιο (1998). Την περίοδο 1999-2000 εκπόνησε μεταδιδακτορική έρευνα στο γνωστικό πεδίο της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας και των σχέσεων της Ε.Ε. με τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της πρώην ΕΣΣΔ, στο Ελληνικό Κέντρο Πολιτικών Ερευνών του Παντείου Πανεπιστημίου, με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Την περίοδο 1999-2002 διετέλεσε Επισκέπτης Ερευνητής στο Μεταπτυχιακό Κέντρο για την Ανάπτυξη και το Περιβάλλον του Πανεπιστημίου του Sussex. Διετέλεσε επί τέσσερα (4) έτη (2013-2017) Πρόεδρος στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Αντιπρόεδρος στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας. Διαθέτει 18ετή εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Την περίοδο 2017-2018 διετέλεσε Κοσμήτορας της Σχολής Ασφάλειας και Διεθνών Σχέσεων στο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο των Εμιράτων. Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας (2016-2018). Από τον Φεβρουάριο 2020, ορίστηκε Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων της Κύπρου.

Πληροφορίες Ημερίδας

Η συμμετοχή στην Ημερίδα είναι δωρεάν με απαραίτητη την εγγραφή. Για ηλεκτρονικές εγγραφές πατήστε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ

Οργανωτές: Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου

Συντονισμός: ΙΜΗ

Χορηγοί επικοινωνίας: IN Business magazine, REPORTER

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ΙΜΗ, τηλ.: +357 22505555, φαξ: 22679820, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: events@imhbusiness.com,  ιστοσελίδα: www.imhbusiness.com

Δειτε Επισης

Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος
CYPIN: Οι τελευταίες εξελίξεις και καινοτομίες της Mitsubishi Heavy Industries
Επίσκεψη συνέδρων του Συνασπισμού Europa Uomo της Ευρώπης στο Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο
Ημερίδα ProW: Η ευζωία των νηπιαγωγών και η θετική σχολική κουλτούρα στο επίκεντρο
CNP CYPRIALIFE: Επιβράβευσε τις παραγωγικές επιτυχίες των κορυφαίων ασφαλιστικών της συμβούλων
O Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου βραβεύει τη νεανική επιχειρηματικότητα στην Κύπρο
H Epic γιόρτασε την ευρωπαϊκή μέρα για τη θάλασσα με καθαρισμό παραλίας
Το ΙΝΓΚ στον αγώνα κατά της Νόσου του Huntington
Φωτογραφική έκθεση «Η εκστρατεία της Μικράς Ασίας»
O τηλεμαραθώνιος TELETHON επιστρέφει στο ΡΙΚ