Χορηγία Κατηγορίας Εμπόριο

ΕΠΑ: Βλέπει εκ πρώτης όψεως παράβαση από τα Τσιμεντοποιία Βασιλικού

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού(ΕΠΑ) ανακοίνωσε ότι ύστερα από την ολοκλήρωση δέουσας προκαταρκτικής έρευνας που διεξήχθη από την Υπηρεσία της, αποφάσισε να κινήσει διαδικασία εξέτασης παράβασης εναντίον της εταιρείας Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ αναφορικά με εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενη παράβαση. Στο πλαίσιο αυτό, κοινοποίησε προς τούτο Έκθεση Αιτιάσεως.

Η προκαταρκτική έρευνα διενεργήθηκε στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας που αποφασίστηκε από την Επιτροπή εναντίον της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού, ενεργώντας στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 23(2)(α) του Νόμου αναφορικά με πιθανολογούμενες παραβάσεις των άρθρων 3(1) και 6(1) του Νόμου, καθώς και των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ, στον τομέα της διάθεσης τσιμέντου για την περίοδο που εκτείνεται από το 2013 μέχρι τις 31/08/2018.

«Η πιθανολογούμενη, εκ πρώτης όψεως, παράβαση εστιάζεται στην από μέρους της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει στη σχετική αγορά της παραγωγής και προμήθειας τσιμέντου εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιβάλλοντας αθέμιτες τιμές πώλησης, ήτοι ότι προβαίνει σε υπερβολική τιμολόγηση του γκρι τσιμέντου στην εγχώρια αγορά».

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η ανακοίνωσή της δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, αλλά αμιγώς ενημερωτικό. Όπως τονίζει, οι κοινοποιήσεις των Εκθέσεων Αιτιάσεων δεν προδιαγράφουν το τελικό αποτέλεσμα των υποθέσεων, αλλά και ούτε δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαταλάβουν και/ή να υποκαταστήσουν την τελική κρίση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης, της ενώπιόν της υπόθεσης και αφότου διεξαχθεί σχετική προφορική διαδικασία και μελετηθούν οι τυχόν γραπτές και προφορικές θέσεις των εμπλεκόμενων μερών και τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση αναφορικά με την ύπαρξη ή μη παράβασης, την οποία θα κοινοποιήσει στην εμπλεκόμενη εταιρεία και θα την δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθώς και στην ιστοσελίδα της, διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα των στοιχείων και δεδομένων των επιχειρήσεων.

Κληθείς από το InBusinessNews να τοποθετηθεί επί της προαναφερθείσας απόφασης της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, ο CEO της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού Αντώνης Αντωνίου επιφυλάχθηκε να το πράξει σε μεταγενέστερο στάδιο.

Δειτε Επισης

E-kalathi: Τα επόμενα βήματα και πότε τίθεται σε εφαρμογή η ψηφιακή πλατφόρμα
Χαιρετίζει για το «e-kalathi» το Υπ. Εμπορίου-«H ψήφιση του νομοσχεδίου αποτελεί μια πολύ θετική εξέλιξη»
Στα χέρια των καταναλωτών το e-kalathi με ομόφωνη ψήφιση από τη Βουλή-Τι προβλέπει ο νόμος
Αυξήσεις σε 41 προϊόντα/υπηρεσίες, άλμα 36% στην τιμή της πατάτας
Ανέβασε ταχύτητα η αγορά οχημάτων... Εκτοξεύθηκαν οι εγγραφές
Mallouppas & Papacostas: Η Baker Tilly ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας για απόκτηση έως και του 100%
Mall Gift Card: Το ιδανικό επιχειρηματικό δώρο από το Mall of Cyprus και το Mall of Engomi
Στη ζυγαριά της Βουλής το e-kalathi-Η ώρα της αλήθειας στην Ολομέλεια
Be Xmas! Game On: Στα CELIO αυτές τις γιορτές, παίζεις μεγάλο παιχνίδι
Defender Luxury Off-Road Experience από τον Όμιλο Πηλακούτα