Άμεσες και μακροχρόνιες επιπτώσεις της πανδημίας του Covid 19 στον τομέα των ακινήτων

Άμεσες και μακροχρόνιες επιπτώσεις της πανδημίας του Covid 19 στον τομέα των ακινήτων

Άμεσες και μακροχρόνιες επιπτώσεις της πανδημίας του Covid 19 στον τομέα των ακινήτων

Οι προοπτικές για την αγορά ακινήτων έχουν ήδη αλλάξει σε μεγάλο βαθμό από πολλούς στην βιομηχανία. Η προοπτική για τις τιμές των ακινήτων τα επόμενα δυο με τρία χρόνια θα ήταν διαφορετική λόγω του χαμηλού πληθωρισμού, των χαμηλών επιτοκίων (στεγαστικών/εμπορικών) και των ψηλών ενοικίων που παρουσιάζονται τα τελευταία χρονιά στην Κύπρο.
 
Ωστόσο, ο ασύμμετρος βιολογικός πόλεμος και η ραγδαία εξάπλωση του Covid-19 παγκοσμίως, θα μεταβάλει άμεσα την καμπύλη του επενδυτικού ρίσκου, εφόσον η αγορά ακίνητου η οποία αποτελεί μία από τις επενδυτικές προτεραιότητες των Κυπρίων  θα είναι από τις πρώτες αποφάσεις που θα τεθούν σε αναμονή σε περίπτωση κοινωνικής και οικονομικής αβεβαιότητας.
 
Οι κατασκευαστές ακινήτων πλήττονται από την αναστολή εργασιών των εργοταξίων. Η αντίδραση της κατασκευαστικής βιομηχανίας σε όλα αυτά είναι πιθανό να βιώσει τη μείωση του όγκου των νέων κατασκευών.
 
Τα εμπορικά ακίνητα - τα οποία είναι ήδη υπό πίεση – όπως και τα ξενοδοχεία, είναι δύο τομείς που αντιμετωπίζουν την πιο άμεση και ορατή πίεση. Είναι κατανοητό ότι οι ενοικιαστές εμπορικών υποστατικών θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται τα υφιστάμενα ενοίκια.
 
Καταλήγοντας, πιστεύουμε ότι ο άμεσος αντίκτυπος στην αγορά ακινήτων θα είναι πολύ πιθανόν  να αποφέρει πτώση των συναλλαγών και κατ’ επέκταση σταδιακή μείωση των τιμών, καθώς επηρεάζονται οι ροές εισοδήματος του ιδιωτικού τομέα, σε συνδυασμό με τη χαμηλή εμπιστοσύνη των καταναλωτών, η οποία μεταφράζεται σε χαμηλότερη ζήτηση ακινήτων, και στις περαιτέρω πιέσεις της οικονομικής προσιτότητας. Η άμεση συσχέτιση της οικοδομικής βιομηχανίας με την εξωγενή ζήτηση και τον τουρισμό, συμβάλλουν στην περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης. 
 
Σημαντικός παράγοντας στην αναχαίτιση της επιβράδυνσης της οικονομικής αβεβαιότητας είναι πώς οι εργοδότες, η Κυβέρνηση, και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ανταποκρίνονται στον ιό και τις οικονομικές επιπτώσεις του, γεγονός που θα επηρεάσει το βαθμό στον οποίο θα προκύψουν εκποιήσεις και αποπληρωμές δανειακών υποχρεώσεων. Σαφώς, οι ανακοινώσεις της Κυβερνώσης σχετικά με το πακέτο οικονομικής στήριξης και τα νομοσχέδια που θα το περιέχουν, καθώς και  συγκεκριμενών τραπεζών σχετικά με το πιο πάνω θέμα συμβάλει θετικά στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων.
 

*Διευθύνων Σύμβουλος
ANDREAS CHRISTOPHORIDES AND ASSOCIATES LLC  
Εκτιμητές και Σύμβουλοι Ακινήτων
 
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας