Έρευνα IMR: Οι προκλήσεις, τα προβλήματα και οι ανάγκες των ΜμΕ

InBusinessNews  29/11/2021 07:15
Έρευνα IMR: Οι προκλήσεις, τα προβλήματα και οι ανάγκες των ΜμΕ

Έρευνα IMR: Οι προκλήσεις, τα προβλήματα και οι ανάγκες των ΜμΕ

InBusinessNews  29/11/2021 07:15

Βασικός στόχος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της Κύπρου, αποτελεί η ανάπτυξη του κύκλου εργασιών τους και η κερδοφορία με νέους πελάτες, ενώ τα μεγαλύτερα τους προβλήματα είναι οικονομικής φύσεως και σχετίζονται με την πανδημία και την παγκόσμια οικονομική κρίση. Ταυτόχρονα, οι μεγαλύτερες τους ανάγκες, έχουν να κάνουν με την εύρεση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού καθώς παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις.

Διαβάστε ακόμα: 

Ελληνικές αλυσίδες εστίασης που άνοιξαν τις πόρτες τους στην Κύπρο

Γιάννης Μισιρλής: Το real estate παίρνει τα πάνω του το 2022

Gloria Jean’s: Τα 15 χρόνια στην Κύπρο και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

Αυτά είναι μερικά από τα ευρήματα της πρώτης έρευνας που έγινε στην Κύπρο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Την έρευνα διεξήγαγε η IMR στο πλαίσιο του project «Mικρομεσαίες Επιχειρήσεις Μεγάλων Επιδόσεων» της IMH, με συνεργάτες / partners τις Epic, Hellenic Βank και University of Central Lancashire Cyprus (UCLan Cyprus). 

To project ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2021, με στόχο την ανάδειξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Κύπρου. Των επιχειρήσεων δηλαδή, που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας και συμβάλλουν στην παραγωγή προστιθέμενης αξίας, έχοντας σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ.

Μεθοδολογία - Ταυτότητα έρευνας

Η ΙΜR πραγματοποίησε ποσοτική και ποιοτική έρευνα σε ΜμΕ από όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους. Η ποσοτική έρευνα, ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2021 και τελείωσε τον Οκτώβριο του 2021 και συλλέχτηκαν δεδομένα από 1000 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρου και συγκεκριμένα από στελέχη ΜμΕ, όπως CEOs, ιδιοκτήτες και διευθυντές.

Για σκοπούς της ποιοτικής έρευνας, η IMR πραγματοποίησε έξι ομάδες εστίασης με εκπροσώπους ΜμΕ και συνολικής διάρκειας 120 λεπτών. Τα στελέχη των επιχειρήσεων, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν, μεταξύ άλλων, τα προβλήματα που τους απασχολούν.

Το προφίλ των ΜμΕ

Στην έρευνα έλαβαν μέρος ΜμΕ από όλες τις επαρχίες, εκ των οποίων το 83% εδρεύουν σε αστική περιοχή και το 17% σε αγροτική.  Αξιοσημείωτο ότι, οι πλείστες από τις ΜμΕ του δείγματος (64%) είναι στην πρώτη γενιά διοίκησης και το 51% των ΜμΕ στο σύνολό τους, έχουν στα πλάνα τους σχέδια διαδοχής.

Βασικά ευρήματα έρευνας

Σημαντικά είναι τα ευρήματα της έρευνας της IMR, τα οποία σκιαγραφούν τα προβλήματα, τις προκλήσεις αλλά και τις ανάγκες των ΜμΕ.

Συγκεκριμένα, τέσσερεις στις δέκα ΜμΕ εκτιμούν ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας θα παραμείνει σταθερός, ενώ ταυτόχρονα, το 43% διαβλέπουν επέκταση του δικού τους κύκλου εργασιών.

Παράλληλα, το 41% των ΜμΕ έχουν ως βασικό στόχο και στρατηγική την ανάπτυξη του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας τους με νέους πελάτες.

Βασικό όχημα για την επίτευξη του στόχου των ΜμΕ αποτελεί η τεχνολογία, με το 78% των επόμενων δράσεων τους να εστιάζεται στην τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία των προϊόντων και υπηρεσιών τους.

Όσον αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, έχουν να κάνουν κυρίως με θέματα οικονομικής φύσεων που προέρχονται λόγω της πανδημίας αλλά και της παγκόσμιας και τοπικής οικονομικής κρίσης.

Από την άλλη, σοβαρή πρόκληση, αποτελεί η αναζήτηση ανθρώπινου δυναμικού και κατά συνέπεια η στελέχωση καθώς παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις σε θέματα προσωπικού. Παράλληλα, οι ΜμΕ, μέσω της έρευνας, εξέφρασαν μεγάλη απογοήτευση σχετικά με τη στάση των νέων εργαζομένων, λόγω της έλλειψης αφοσίωσης και όρεξης για εργασία. Οι μεγαλύτερες ανάγκες των ΜμΕ σε ανθρώπινο δυναμικό, αφορούν εξειδικευμένο προσωπικό με ανεπτυγμένα soft skills αλλά και ανάγκες σε συγκεκριμένους τομείς.

Επιπρόσθετα, το 54% των ΜμΕ δήλωσαν ότι αναμένουν από τα τοπικά πανεπιστήμια να διοχετεύσουν στην αγορά εργασίας απόφοιτους με πρακτική εμπειρία, ενώ επιπρόσθετα 45% ανέφεραν ότι προσδοκούν την ανάπτυξη περισσότερων πρακτικών μαθημάτων.

Προτεραιότητες, προκλήσεις και το μεγαλύτερο στοίχημα

Αν και οι ΜμΕ έχουν δεχθεί και πληρώσει βαρύ τίμημα από τις επιπτώσεις της πανδημίας, δείχνουν να ανακτούν την αισιοδοξία τους και πλέον πιστεύουν ότι το 2022 θα σηματοδοτήσει την έναρξη της πορείας ανάκαμψής τους

Στην κορυφή των προτεραιοτήτων τους, είναι η ανάγκη για επένδυση στην τεχνολογία και καινοτομία καθώς και η ανάπτυξη του κύκλου εργασιών τους. Σημαντικό εύρημα της έρευνας, αποτελεί το γεγονός ότι το 84% των ΜμΕ αντιλαμβάνονται την τεχνολογία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως ευκαιρία για ανάπτυξη. Ενώ η πανδημία αποτέλεσε κατάλληλη ευκαιρία για τεχνολογικά άλματα, ωστόσο, οι ΜμΕ υστερούν στη σημαντική παράμετρο που ακούει στο όνομα cybersecurity.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ, αφορούν κυρίως τον αδυσώπητο ανταγωνισμό ο οποίος προέρχεται από μεγαλύτερες εταιρείες.

Τέλος, το μεγαλύτερο στοίχημα που καλούνται να κερδίσουν οι ΜμΕ αφορά την εξεύρεση κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού. Οι ελλείψεις που σημειώνονται, αφορούν την απροθυμία αρκετών να εργαστούν στους συγκεκριμένους τομείς, αλλά και στην αδυναμία των ΜμΕ να παρέχουν τα απαραίτητα κίνητρα. Μεγάλη ανάγκη για τις ΜμΕ, είναι η στελέχωση με το κατάλληλο εργατικό δυναμικό, το οποίο να μπορεί να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και να διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες.

Σχετικά με το project

H IMH, ο μεγαλύτερος οργανισμός Διοργάνωσης Εκδηλώσεων, Συνεδρίων, Εκθέσεων και Business Media στην Κύπρο, ξεκίνησε το τεράστιο project Mικρομεσαίες Επιχειρήσεις Μεγάλων Επιδόσεων με συνεργάτες / partners τις Epic, Hellenic Βank και University of Central Lancashire Cyprus (UCLan Cyprus).

Στόχος του έργου, ο εντοπισμός, η ανάδειξη, η ανάπτυξη, η έμπνευση, η δικτύωση και η καλλιέργεια αξιών ανάμεσα στους επιχειρηματίες Μεσαίων, Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων / Επιχειρηματιών στην Κύπρο.

Η έρευνα έγινε στο  πλαίσιο του project, από την IMH και η IMR και με στόχο με στόχος την ανάδειξη των ΜμΕ και την εύρεση νέων αγορών που να μπορούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους.

Συνεργάτες/Partners: Epic, Hellenic Βank και University of Central Lancashire Cyprus (UCLan Cyprus)

RELATED ARTICLES

Πίσω στην αρχή της σελίδας