Μάριος Καπιρής: Τα πάντα πλέον συνδέονται με λύσεις τεχνολογίας

Μάριος Ρούσσος  25/01/2023 06:45
Μάριος Καπιρής: Τα πάντα πλέον συνδέονται με λύσεις τεχνολογίας

Μάριος Καπιρής: Τα πάντα πλέον συνδέονται με λύσεις τεχνολογίας

Μάριος Ρούσσος  25/01/2023 06:45

Την πεποίθηση ότι η εν εξελίξει διαδικασία ψηφιοποίησης της κυπριακής οικονομίας θα ενισχύσει περαιτέρω το οικοσύστημα καινοτομίας και θα επηρεάσει θετικά την ανταγωνιστικότητα και τον ρυθμό ανάπτυξης της χώρας, εκφράζει ο Γενικός Διευθυντής της Kyndryl Cyprus, Μάριος Καπιρής. 

Σε συνέντευξή του στο InBusinessNews, στο πλαίσιο του «IN Business Forecasting 2023», o κ. Καπιρής υποδεικνύει ότι η μετεξέλιξη της Κύπρου τα τελευταία χρόνια σε βάση για διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας, αλλά και τα πολλά έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ειδικά στους τομείς της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, ενισχύουν και την ανάγκη μετάβασης των επιχειρήσεων και των κρατικών υπηρεσιών στο cloud με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα κυβερνοασφάλειας.

Διαβάστε ακόμη: 

Ο Γενικός Διευθυντής της Kyndryl Cyprus υπογραμμίζει πως η προσαρμογή ψηφιακών λύσεων στις οργανικές δομές και διαδικασίες των εταιρειών είναι απαραίτητη, ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί ένα δυναμικό μοντέλο, για να μπορούν οι επιχειρήσεις να ελίσσονται και να προσαρμόζονται γρήγορα.

Πώς αναμένετε να κινηθούν η κυπριακή οικονομία και η αγορά κατά το 2023;

Διεθνείς οργανισμοί όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά και το υπουργείο Οικονομικών, εκτιμούν πως ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας για το 2023 θα είναι θετικός. Την ίδια ώρα, όλοι αναγνωρίζουν την έντονη αβεβαιότητα που επικρατεί διεθνώς λόγω διαφόρων παραγόντων.

Αυτές οι συνθήκες ενισχύουν την άμεση ανάγκη όλοι οι οργανισμοί να ενδυναμώσουν, ή αν δεν έχουν να αποκτήσουν, ένα δυναμικό μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης, το οποίο να μπορεί να ανταποκριθεί και να προσαρμόζεται γρήγορα στις συνθήκες της αγοράς που τυχόν προκύψουν.

Η προσαρμογή ψηφιακών λύσεων στις οργανικές δομές και διαδικασίες των εταιρειών είναι απαραίτητη, ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί ένα τέτοιο δυναμικό μοντέλο, για να μπορούν οι επιχειρήσεις να ελίσσονται και να προσαρμόζονται γρήγορα.

H μετεξέλιξη της Κύπρου τα τελευταία χρόνια σε βάση για διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας και τα πολλά έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ειδικά στους τομείς της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, ενισχύουν και την ανάγκη μετάβασης των επιχειρήσεων και των κρατικών υπηρεσιών στο cloud με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα κυβερνοασφάλειας.

Συνεπώς, πιστεύετε ότι το 2023 θα κινηθεί με θετικό πρόσημο, αρνητικό πρόσημο ή το ίδιο με το 2022;

Με βάση τα όσα προαναφέραμε, οι προβλέψεις των ειδικών είναι ότι η οικονομία το 2023 θα έχει θετικό πρόσημο, αλλά κατά πάσα πιθανότητα με πιο αργούς ρυθμούς ανάπτυξης από το 2022.  Η γενικότερη αβεβαιότητα που επικρατεί κάνει τις όποιες προβλέψεις ιδιαίτερα δύσκολες.

Το σίγουρο είναι πως η εν εξελίξει διαδικασία ψηφιοποίησης της κυπριακής οικονομίας θα ενισχύσει περαιτέρω το οικοσύστημα καινοτομίας και θα επηρεάσει θετικά την ανταγωνιστικότητα και τον ρυθμό ανάπτυξης της χώρας.

Ως Kyndryl μπορούμε να συμβάλουμε προς αυτήν την κατεύθυνση μέσω της εξειδίκευσης, της εμπειρίας και της γνώσης των χιλιάδων ατόμων του οργανισμού διεθνώς.

Ο τομέας της τεχνολογίας

Ποιες είναι οι προβλέψεις σας για τον δικό σας τομέα για το 2023;

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως το 2022 έτσι και το 2023, θα συνεχίσει να ενισχύει τις επενδύσεις στο τομέα της τεχνολογίας, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Όπως βλέπουμε από τα δεδομένα της αγοράς, αρκετά από τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σε διάφορα τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα.

Αντίστοιχα, αναμένεται να υλοποιηθούν και σημαντικές επενδύσεις από μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα πλαίσια της ψηφιακής τους αναβάθμισης, αφού πέραν της μετάβασης στο cloud θα πρέπει να διασφαλίσουν και την ψηφιακή τους ασφάλεια. O χρηματοοικονομικός τομέας θα συνεχίσει κατά την άποψη μας να πρωτοπορεί στις τεχνολογικές εξελίξεις, καθοδηγώντας την ανάπτυξη και στον δικό μας τομέα.

Η κάθοδος εταιρειών τεχνολογίας στο νησί μας θα συνεχίσει και το 2023 με τις επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό να μεγαλώνουν μέσα από την επανεκπαίδευση (reskilling) και την αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling), σε μία προσπάθεια να καλυφθεί το κενό δεξιοτήτων που υπάρχει αυτήν την στιγμή στην κυπριακή αγορά. Προς αυτήν την κατεύθυνση, καθοριστικός θα είναι και ο ρόλος των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ποιες είναι οι σημαντικές τάσεις, γεγονότα και εξελίξεις που θα πρέπει να παρακολουθηθούν/προσεχθούν στον τομέα δραστηριοποίησής σας για το 2023;

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι συνυφασμένος με το παρόν και το μέλλον όλων των οργανισμών. Ουσιαστικά όλων των ειδών οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την τεχνολογία και σε μεγάλο βαθμό βασίζονται σ’ αυτή. Η εμπειρία που θέλουν να έχουν οι περισσότερες πλέον εταιρείες με τους πελάτες τους, είτε νέους είτε υφιστάμενους, είναι πλέον κυρίως ψηφιακή.

Παρατηρούμε ότι έχουν μπει πλέον τα θεμέλια για να αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τεχνολογίες όπως η άμεση ανάλυση και αξιοποίηση της πληροφορίας, η μετάβαση στο ψηφιακό νέφος, η κυβερνο-ασφάλεια, αλλά και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Η διάχυση των τεχνολογιών αυτών στη βιομηχανία θα δούμε επίσης ότι σταδιακά θα συμβάλει στην εκπαίδευση των νέων και στην «εκκόλαψη» ταλέντων.  

Η δέσμευση της Kyndryl

Τι να αναμένουμε για τον δικό σας όμιλο το 2023; Ποιοι είναι οι στόχοι σας;

Προτείνουμε, υλοποιούμε και υποστηρίζουμε προϊόντα και λύσεις τεχνολογίας χωρίς περιορισμούς, που μπορούν να δημιουργήσουν ουσιαστική προστιθέμενη αξία στους πελάτες μας. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εκπλήρωση των στόχων μας, που είναι μεταξύ άλλων η συνέχιση της στήριξης υφιστάμενων πελατών και η επέκταση των σχέσεων μας και η ανάληψη κι άλλων έργων ψηφιακού μετασχηματισμού. Η Kyndryl, είναι δεσμευμένη να συνεχίσει να στηρίζει τη μετεξέλιξη και εκσυγχρονισμό της κυπριακής οικονομίας δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία.

Φροντίζουμε να κτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης, να φέρνουμε τεχνογνωσία, ταχύτητα, ευελιξία και να δημιουργούμε αξία στους πελάτες μας. Ως αυτόνομη  πλέον εταιρεία, αξιοποιήσαμε τα διαχρονικά μας πλεονεκτήματα και στραφήκαμε σε συμμαχίες με όλες τις διεθνείς εταιρείες παροχής τεχνολογικών υπηρεσιών.

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η πέραν των 50 ετών εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτουμε στον τομέα των υπηρεσιών πληροφορικής, έρχεται να δώσει λύσεις στους πελάτες μας στο φλέγον θέμα της απόκτησης δεξιοτήτων, αλλά και των υποδομών, βοηθώντας τους στην ψηφιακή μετεξέλιξη των επιχειρήσεών τους.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας