anner-cyta-vodafone

Θα προστατεύονται από αγωγές και αντίποινα οι whistleblowers

Θα προστατεύονται από αγωγές και αντίποινα οι whistleblowers

Θα προστατεύονται από αγωγές και αντίποινα οι whistleblowers

Πλαίσιο προστασίας των πληροφοριοδοτών, σκοπός του οποίου είναι να προστατεύσει τους εργαζόμενους οι οποίοι προβαίνουν σε αποκάλυψη στοιχείων και πληροφοριών που περιήλθαν στην κατοχή τους εντός του εργασιακού τους χώρου και για τα οποία έχουν εύλογη πεποίθηση ότι είναι αληθή και σχετίζονται με πράξεις διαφθοράς ή παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου, υπέβαλαν στη Βουλή, με πρόταση νόμου, ο βουλευτής Γιώργος Γεωργίου, εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών και η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, εκ μέρους του ΑΚΕΛ.

Διαβάστε ακόμα: Ι. Παπαλέκας: Ο Mr Nammos στο deal εξαγοράς του Parklane

Με την προτεινόμενη νομοθεσία, η οποία αποτελεί και εναρμονιστική υποχρέωση της Δημοκρατίας, θεσπίζεται υποχρέωση καθίδρυσης εσωτερικών διαύλων αναφοράς, με τη σύσταση ανεξάρτητων μονάδων αναφορών, τόσο από δημόσιους οργανισμούς όσο και από οντότητες του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους ο εργοδοτούμενος θα οφείλει κατά πρώτον να αποτείνεται, με την υποβολή αναφοράς.

Διαβάστε ακόμα: ​​​​​​Π. Φτελλέχας: Πώς βλέπει την κατάσταση για τα καταστήματα ένδυσης και υπόδησης

Προτείνεται επίσης η καθίδρυση εξωτερικού διαύλου αναφοράς, ο οποίος θα λειτουργεί στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα και θα στελεχώνεται από λειτουργούς της υπηρεσίας, στον οποίο ο εργοδοτούμενος θα υποβάλλει αναφορά. Γίνεται επίσης πρόβλεψη για δημόσια αποκάλυψη στοιχείων και πληροφοριών στο ευρύ κοινό μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) ή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή ακόμη και προφορικά σε καθοριζόμενα πρόσωπα, όπως αιρετοί αξιωματούχοι, συνδικαλιστικές ή επαγγελματικές οργανώσεις κ.α. 

Διαβάστε ακόμα: Δρ. Μαρίνος Σωτηρίου: Ο κόσμος μας αναγνωρίζει ως το υπ' αριθμόν ένα ιατρικό κέντρο της Κύπρου

Οι τομείς που περιλαμβάνει η πρόταση 

Με την πρόταση νόμου θεσπίζεται πλαίσιο προστασίας των πληροφοριοδοτών με σκοπό να προστατεύσει τους εργαζόμενους σε οργανισμούς ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα που προβαίνουν σε γνωστοποιήσεις που αφορούν σε:

Α. παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου στους ακόλουθους τομείς:

  • δημόσιες συμβάσεις
  • χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, προϊόντα και αγορές· πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
  • την ασφάλεια και τη συμμόρφωση των προϊόντων
  • την ασφάλεια των μεταφορών στους τομείς των οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων και εσωτερικών πλωτών μεταφορών
  • την προστασία του περιβάλλοντος, η οποία ποικίλει από τη διαχείριση των αποβλήτων έως και τα χημικά προϊόντα
  • την προστασία από την ακτινοβολία και πυρηνική ασφάλεια
  • την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων
  • τη δημόσια υγεία, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ασθενών και των ελέγχων καπνού
  • την προστασία των καταναλωτών
  • την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών·

Β. παραβιάσεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ

Γ. παραβιάσεις που συνδέονται με την εσωτερική αγορά, μεταξύ άλλων παραβιάσεις των κανόνων της ΕΕ περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων, καθώς και παραβιάσεις των κανόνων για τη φορολογία των εταιρειών.

Προστασία από αγωγές και αντίποινα

Βάσει της πρότασης νόμου καθίστανται άκυροι οι συμβατικοί όροι και ρήτρες που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις εργασίας, με τις οποίες οι εργαζόμενοι δεσμεύονται ότι δε θα προχωρήσουν σε υποβολή αναφοράς ή σε δημόσιες αποκαλύψεις.  

Επιπρόσθετα, παρέχεται ειδική προστασία στον εργοδοτούμενο σε περίπτωση αστικής αγωγής εναντίον του. 

Ταυτόχρονα, καθίσταται πειθαρχικό και ποινικό αδίκημα η εκδήλωση αντιποίνων οποιασδήποτε μορφής από μέρους του εργοδότη ή/και Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων (ΠΕΠ), τα οποία ο εργοδοτούμενος μπορεί να κατονομάσει.

Στην περίπτωση λειτουργού ή υπαλλήλου ο οποίος προβαίνει σε αντίποινα, υπόκειται σε πειθαρχική κύρωση, η οποία δυνατόν να εκτείνεται μέχρι και την απόλυσή του.

Σημειώνεται ότι, οι πρόνοιες της πρότασης νόμου θα εφαρμόζονται στον δημόσιο τομέα, περιλαμβανομένων και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης με περισσότερους από 10000 κατοίκους ή περισσότερους από 50 εργαζόμενους. Επίσης θα εφαρμόζονται και στον ιδιωτικό τομέα σε επιχειρήσεις με 50 ή περισσότερους εργαζομένους.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας