anner-cyta-vodafone

Δίνονταν υπηκοότητες με ελλιπή έλεγχο

Μαρία Στυλιανού  29/12/2020 14:16
Δίνονταν υπηκοότητες με ελλιπή έλεγχο

Δίνονταν υπηκοότητες με ελλιπή έλεγχο

Μαρία Στυλιανού  29/12/2020 14:16
 Ξεκάθαρες αιχμές εναντίον των αρμόδιων αρχών για ελλιπή έλεγχο και αξιολόγηση στη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων επενδυτών για παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας, στο πλαίσιο του Κυπριακού επενδυτικού Σχεδίου, αλλά και εναντίον παρόχων τέτοιων υπηρεσιών, αφήνει η Έκθεση της Τριμελούς Επιτροπής, υπό την προεδρία της Δήμητρας Καλογήρου, έκθεση η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.
 
Στα συμπεράσματα της, η Τριμελής Επιτροπή υποδηλώνει ότι δεν εφαρμόζονταν από τους εμπλεκόμενους και τους παρόχους τέτοιων υπηρεσιών, οι κοινά αποδεκτοί κανόνες δέουσας επιμέλειας και καλεί τις εποπτικές αρχές να ελέγξουν εκ νέου τις περιπτώσεις όπου δόθηκαν κυπριακά διαβατήρια, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τα κεφάλαια των επενδυτών δεν προήλθαν από παράνομες δραστηριότητες. Η επιτροπή εισηγείται την άμεση αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητας σε 4 περιπτώσεις που έδωσαν ψευδή στοιχεία ή απέκρυψαν ουσιώδη γεγονότα, καθώς επίσης και την επανεξέταση άλλων τριών περιπτώσεων που αντιστοιχούν σε 12 άτομα, που φαίνεται να καταζητούνται στις χώρες τους για υποθέσεις κλοπής και απάτης.

Διαβάστε ακόμα: Πλήρωναν πάνω από τα διπλά οι επενδυτές για μία κατοικία στην Κύπρο
 
Διαβάστε ακόμα: Έκθεση Καλογήρου: Διεκπεραιωτής πολιτογραφήσεων το ΥΠΕΣ, χωρίς ικανότητες
 
Καμία εφαρμογή κανόνων δέουσας επιμέλειας
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, το επενδυτικό πρόγραμμα πολιτογράφησης πρέπει να εφαρμόζει κοινά αποδεκτούς κανόνες δέουσας επιμέλειας, οι οποίοι θα εφαρμόζονται κατά τον ίδιο τρόπο από όλους τους εμπλεκόμενους, τους παρόχους τέτοιων υπηρεσιών, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργικό Συμβούλιο. Η άσκηση δέουσας επιμέλειας βοηθά τους οργανισμούς ή τα σώματα που τη διενεργούν να εξασφαλίζουν ότι δεν έχουν σχέση με πρόσωπα στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις ή έχουν στραμμένα πάνω τους τα φώτα της δημοσιότητας για διάφορους μη θεμιτούς τρόπους. «Ειδικά σε επενδυτικά προγράμματα όπως αυτό της ΚΔ όπου δύναται να επιτευχθεί πολιτογράφηση του επενδυτή, η άσκηση δέουσας επιμέλειας είναι καθοριστικής σημασίας προκειμένου να επαληθεύσει την ταυτότητα του επενδυτή, το υπόβαθρο του, τις σχέσεις του και να προσδιορίσει κατά πόσον τα κεφάλαια του έχουν αποκτηθεί με νόμιμα μέσα και μπορούν να υποστηριχθούν από την πηγή εισοδημάτων του», αναφέρει χαρακτηριστικά.
 
Πάντως, η επιτροπή τονίζει στα συμπεράσματα της ότι μετά τις τροποποιήσεις που είχαν γίνει στο σχέδιο το τελευταίο διάστημα, το ΚΕΠ θα μπορούσε να καταστεί ένα αξιόπιστο πρόγραμμα. Ωστόσο, τονίζεται ότι η Πολιτεία θα έπρεπε να μεριμνήσει ώστε οι πρόνοιες της νομοθεσίας να εφαρμόζονται πιστά.
 
 
Εξέταση και των παρόχων υπηρεσιών
Η Επιτροπή σημειώνει ότι για κάθε ένα από τους παρόχους υπηρεσιών, θα πρέπει να ελεγχθεί από τις εποπτικές αρχές κατά πόσο άσκησαν δέουσα επιμέλεια κατά τη σύναψη πελατειακών σχέσεων με τους επενδυτές για την παροχή υπηρεσιών και να ελεγχθεί κατά πόσον διενήργησαν επαρκείς ελέγχους για να βεβαιωθούν ότι τα κεφάλαια των επενδυτών πελατών τους δεν προήλθαν από παράνομες δραστηριότητες. Η Επιτροπή θεωρεί απαραίτητη την ενημέρωση των αρμόδιων εποπτικών αρχών για τυχόν ενέργειες τους, επιπλέον, από την εξέταση των φακέλων προκύπτουν πρόσθετα θέματα σε σχέση με promoters ή εταιρείες που παρείχαν διοικητικές υπηρεσίες, τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω από τις αρμόδιες υπηρεσίες/εποπτικές αρχές. Είναι εισήγηση της Επιτροπής όπως αποσταλούν να περαιτέρω διερεύνηση στη Νομική Υπηρεσία, είστε στην Αστυνομία, είτε στη Δικαστική Υπηρεσία, είτε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, είτε στον Έφορο Φορολογίας.
 
 
Οι προβληματικές πολιτογραφήσεις
Καταληκτικά από τις 42 πολιτογραφήσεις προσώπων που εξετάστηκαν, όλες πλην δύο περιπτώσεων (που αντιστοιχούν σε 7 πρόσωπα) πληρούσαν τα τυπικά κριτήρια πολιτογράφησης.
Γίνεται επίσης ειδικά αναφορά σε 4 περιπτώσεις που εξασφάλισαν πολιτογράφηση με ψευδείς παραστάσεις ή και απόκρυψη ουσιώδους γεγονότος, για τις οποίες η εισήγηση της τριμελούς ερευνητικής επιτροπής είναι η άμεση αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητας και παράλληλη παραπομπή στο Γενικό Εισαγγελέα για διερεύνηση τυχόν διάπραξης ποινικών αδικημάτων.
 
Εξάλλου, για άλλες τρεις περιπτώσεις που αντιστοιχούν σε 12 άτομα θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο αποστέρησης της κυπριακής υπηκοότητάς. Αν και τα ονόματα είναι διαγραμμένα, στο πόρισμα φαίνεται τα πρόσωπα αυτά φαίνεται να καταζητούνται στις χώρες τους για υποθέσεις κλοπής και απάτης.
 
Τέλος, προτείνεται από την Επιτροπή, για τις υπόλοιπες 5 περιπτώσεις αλλά και οποιαδήποτε άλλη προκύψει θέμα υψηλού κίνδυνου, το ΥΠΕΣ να λάβει κάθε δυνατό μέτρο για εξέταση και συνεχή παρακολούθηση των επενδυτών αυτών, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι σε περίπτωση που προκύψουν αρνητικές πληροφορίες στο μέλλον, να εξεταστεί το θέμα από την καθ’ ύλη αρμόδια επιτροπή που θα συσταθεί δυνάμει του νέου νομοθετικού πλαισίου.  
 
 

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας