anner-cyta-vodafone

Ιδού το έργο που θα επιλύσει το κυκλοφοριακό στο Στρόβολο (pics)

Ιδού το έργο που θα επιλύσει το κυκλοφοριακό στο Στρόβολο (pics)

Ιδού το έργο που θα επιλύσει το κυκλοφοριακό στο Στρόβολο (pics)

Το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Κατασκευής νέου δρόμου πρωταρχικής σημασίας ο οποίος θα ενώνει τις Λεωφόρους Στροβόλου και Αρχαγγέλου και κατασκευή νέας γέφυρας στην οδό Αλεξανδρουπόλεως παρά τον Πεδιαίο ποταμό με στόχο την επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα του ο Δήμος Στροβόλου.

RELATED ARTICLESΔιαβάστε ακόμα:
Leroy Merlin: Στόχευση σε τεχνίτες και HoReCa business

Οι κατοικίες που βγαίνουν στο σφυρί τον Φεβρουάριο

To έργο που σε περίπτωση που ανάψει το πράσινο φως το Δημοτικό Συμβούλιο Στροβόλου μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης στις 17 Φεβρουαρίου του 2020 προβλέπει την:

-Κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας, που θα συνδέει τη Λεωφόρο Στροβόλου με τη Λεωφόρο Αρχαγγέλου (νέα χάραξη)

-Βελτίωση τμημάτων των οδών Βοσπόρου

-Βελτίωση τμημάτων των οδών Βοσπόρου, Αλεξανδρουπόλεως και Κανάρη

-Κατασκευή νέας γέφυρας στον Πεδιαίο

-Κατασκευή νέας γέφυρας παρά την οδό Αλεξανδρουπόλεως
 
 

Ο ρόλος του έργου στο ευρύτερο κυκλοφοριακό σύστημα
Ο προτεινόμενος δρόμος, περιλαμβάνεται στο δίκτυο των Δρόμων Πρωταρχικής Σημασίας του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας
Αποτελεί τμήμα του 3ου παράλληλου δρόμου του Τοπικού Σχεδίου, που με τη σταδιακή υλοποίηση του, θα υποβοηθήσει στη σύνδεση των ανατολικών με τις δυτικές περιοχές της πόλης ανατολικών με τις δυτικές περιοχές της πόλης
 
Η άμεση υλοποίηση του προτεινόμενου τμήματος του δρόμου, σύμφωνα με έκθεση του Τμήματος Πολεοδομίας είναι πολύ σημαντική κυκλοφοριακά, καθώς θα συνδέσει απ’ ευθείας δύο σημαντικές οδικές αρτηρίες της πόλης – δηλαδή τις Λεωφόρους Στροβόλου και Αρχαγγέλου.
 

Στη βάση υπολογισμών του Τμήματος Δημοσίων Έργων, αναμένεται ότι ο συγκεκριμένος δρόμος, θα παραλάβει σημαντικό όγκο κυκλοφορίας, που υπολογίζεται ότι τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του θα ανέλθει στα 22,000 αυτοκίνητα την ημέρα, με ανοδική τάση.
 
Το μεγαλύτερο όφελος από την κατασκευή του δρόμου, θα προκύψει από την αποσυμφόρηση των οικιστικών περιοχών και των δρόμων στις παρακείμενες γειτονιές του Στροβόλου και ιδιαίτερα στον παλαιό πυρήνα Στροβόλου.

Οφέλη από το έργο
 
-Ο παλαιός πυρήνας του Δήμου Στροβόλου, είναι ιδιαίτερα βεβαρημένος από τη διαμπερή κυκλοφορία αυτοκινήτων, καθώς λόγω της απουσίας του συγκεκριμένου δρόμου, οι χρήστες του οδικού δικτύου χρησιμοποιούν για τις διακινήσεις τους  υφιστάμενους στενούς και ανεπαρκείς δρόμους  εντός του πυρήνα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα κυκλοφοριακής συμφόρησης, όχλησης και υποβάθμισης της ποιότητας ζωής συμφόρησης, όχλησης και υποβάθμισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

-Η κατασκευή του Έργου αυτού και η δημιουργία εναλλακτικής όδευσης για τα οχήματα, θα απαλλάξει τον πυρήνα από τη διαμπερή κυκλοφορία και θα επιτρέψει στο Δήμο Στροβόλου να προωθήσει την εφαρμογή του Σχεδίου περιοχής του πυρήνα Στροβόλου, ώστε αυτός να αναβαθμιστεί ποιοτικά και λειτουργικά.    

- Ιδιαίτερη ταλαιπωρία υφίστανται επίσης και οι κάτοικοι της οδού Ευζώνων η οποία συνδέει τη Λεωφόρο Στροβόλου με την οδό Ελαιώνων (δρόμος γειτονιάς του δευτερεύοντος οδικού δικτύου), καθώς λόγω της απουσίας του συγκεκριμένου δρόμου, χιλιάδες οδηγοί τη χρησιμοποιούν καθημερινά για τις διακινήσεις τους. Σύμφωνα με μετρήσεις του Τμήματος Δημοσίων Έργων, στην οδό Ευζώνων διακινούνται  καθημερινά, περίπου 9,000 οχήματα. Ευζώνων διακινούνται  καθημερινά, περίπου 9,000 οχήματα.

-Οι συνθήκες που περιγράφηκαν πιο πάνω, πέραν από την όχληση των οικιστικών περιοχών και την ταλαιπωρία των οδηγών, δημιουργούν επίσης ανασφαλείς συνθήκες, τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους πεζούς. Άρα η συμβολή του Δρόμου αυτού, θα είναι ιδιαίτερης σημασίας για την αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή του Έργου
 
Κατασκευή δύο νέων γεφυρών πάνω από τον Πεδιαίο ποταμό
 

-Η μία, θα κατασκευαστεί μεταξύ της Λεωφόρου Στροβόλου και της οδού Ελαιώνων και η άλλη δυτικά της οδού Αλεξανδρουπόλεως. Η υφιστάμενη γέφυρα και τμήμα της οδού Αλεξανρουπόλεως υφιστάμενη γέφυρα και τμήμα της οδού Αλεξανρουπόλεως κατεδαφίζονται.

-Οι γέφυρες αυτές, θα υποβοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό τις οχηματικές διακινήσεις στην ευρύτερη περιοχή, καθώς λόγω της κοίτης του ποταμού, τα σημεία προσπέλασης από την μια πλευρά της στην άλλη, είναι ελάχιστα. Επιπρόσθετα, η γέφυρα παρά την οδό Αλεξανδρουπόλεως είναι προβληματική, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες 
 

 
Μεθοδολογία κατασκευής έργου
-Το προτεινόμενο Έργο προωθείται ως Πολεοδομικό Οδικό Έργο

-Τα Έργα αυτού του τύπου, υλοποιούνται με συνεργασία του Κράτους και των Τοπικών Αρχών και στοχεύουν στην ικανοποίηση ευρύτερων στρατηγικών στόχων, στα πλαίσια των Σχεδίων ευρύτερων στρατηγικών στόχων, στα πλαίσια των Σχεδίων Ανάπτυξης (Τοπικά Σχέδια, Δήλωση πολιτικής, Σχέδια Περιοχής)

-Στο κόστος υλοποίησης των πιο πάνω Έργων, συμμετέχει κατά 80% το κράτος και κατά 20% η τοπική αρχή
 
Κόστος συνολικού έργου
 

-Το προκαταρκτικό κόστος για την υλοποίηση του Έργου, έχει υπολογιστεί στα δώδεκα εκατομμύρια ευρώ περίπου (€12,000,000.00). Στο προκαταρκτικό κόστος, δεν περιλαμβάνεται το κόστος που θα απαιτηθεί για την αποζημίωση των ιδιοκτητών των τεμαχίων που θα απαιτηθεί να απαλλοτριωθούν.

Στο κόστος αυτό περιλαμβάνονται:
 

-Η κατασκευή της κύριας οδού και η αναβάθμιση των τμημάτων του δευτερεύοντος οδικού δικτύου που περιλαμβάνονται στο έργο

-Η κατασκευή των 2 γεφυρών

-Όλα τα Έργα υποδομής/ υπηρεσιών (συστήματα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων και λυμάτων, τοποθέτηση εγκαταστάσεων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κλπ)

Γεωμετρικά χαρακτηριστικά έργου
 

-Το συνολικό μήκος της νέας κύριας οδού, ανέρχεται στα 1,300.00 μέτρα περίπου και το συνολικό της πλάτος στα  23.60 μέτρα

-Το συνολικό μήκος του δευτερεύοντος οδικού δικτύου που θα κατασκευαστεί με το Έργο, ανέρχεται στα 2,500.00 μέτρα περίπου κατασκευαστεί με το Έργο, ανέρχεται στα 2,500.00 μέτρα περίπου και περιλαμβάνει βελτιώσεις στις οδούς Ελαιώνων, Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, Βοσπόρου, Κανάρη, Μακεδονιτίσσης και Μάρκου Μπότσαρη
 
Ο νέος προτεινόμενος Δρόμος, θα διαθέτει :
-4 λωρίδες κυκλοφορίας

-Κεντρική διαχωριστική νησίδα
 
-Πεζοδρόμια εκατέρωθεν του οδοστρώματος

-Πεζοδρόμια εκατέρωθεν του οδοστρώματος

-Ποδηλατόδρομο

-Λωρίδες πρασίνου εκατέρωθεν της ασφάλτου

-Διευθετήσεις για τα άτομα με αναπηρίες (ράμπες αναπήρων, ειδικές διευθετήσεις για τυφλούς κλπ)
 
Άλλες πρόνοιες του έργου
 
Ο νέος προτεινόμενος Δρόμος, θα διαθέτει επίσης :

-Τοποθέτηση οδικού φωτισμού

-Κατασκευή διαβάσεων πεζών, για την ασφαλή διασταύρωση του δρόμου

-Τοποθέτηση φώτων τροχαίας στις σημαντικές συμβολές του προτεινόμενου δρόμου με άλλους κύριους δρόμους

-Τοποθέτηση συστήματος παροχέτευσης ομβρίων υδάτων

-Υπογειοποίηση των υφιστάμενων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και τοποθέτηση νέων υπόγειων δικτύων (ΑΗΚ, CYTA, κλπ)

-Κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση σε κάθε συμβολή

-Ανακατασκευή όλων των υφιστάμενων οχηματικών προσβάσεων

-Κατασκευή στάσεων Λεωφορείων και τοποθέτηση ηλεκτρονικών πινακίδων και συστημάτων ενημέρωσης του κοινού πινακίδων και συστημάτων ενημέρωσης του κοινού

-Κατασκευή ραμπών Α.Μ.Ε.Α. σε όλες τις συμβολές και τις διαβάσεις πεζών

-Κατασκευή λεκανών και φύτευση δέντρων στα πεζοδρόμια

Ιστορικό έργου
 

Ο Δρόμος αυτός, περιλαμβάνεται στο δίκτυο των Δρόμων   Πρωταρχικής Σημασίας του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας και η χάραξη του δημοσιεύθηκε μαζί με το Τοπικό Σχέδιο. Για την αρχική χάραξη του Δρόμου αυτού υπήρξαν έντονες αντιδράσεις, λόγω του επηρεασμού μεγάλου αριθμού δέντρων. Με απόφαση του Πολεοδομικού Συμβουλίου, η χάραξη του Δρόμου τροποποιήθηκε και σχεδιάστηκε ξανά στη θέση που χωροθετείται σήμερα. Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ετοίμασε στη συνέχεια το Ρυθμιστικό Σχέδιο με τις πρόνοιες του Έργου, το οποίο εγκρίθηκε από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Τμήμα Δημοσίων Έργων, Αστυνομία).

Δυστυχώς, λόγω της άσχημης δημοσιονομικής κατάστασης στην οποία περιήλθε η Κυπριακή Δημοκρατία την περίοδο 2012 – 2017, πολλές μελέτες και Έργα αναστάληκαν, μεταξύ των οποίων και το υπό συζήτηση Έργο. Το 2017, οι προσπάθειες για την υλοποίηση του Έργου αναθερμάνθηκαν και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ένταξε σχετική πρόνοια στον κρατικό προϋπολογισμό, για την προώθηση των μελετών του υπό αναφορά Έργου. Το Έργο παρουσιάστηκε επανειλημμένα, τόσο σε προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια, όσο και στο σημερινό. Αναμένεται η σχετική θετική απόφαση για περαιτέρω προώθησης της υλοποίησης του.

Το Τμήμα πολεοδομίας και Οικήσεως υπέβαλε έκθεση προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης, η οποία ήδη εγκρίθηκε από την Περιβαλλοντική Αρχή (αρ. φακ. 77/1994/Α, ημερομηνίας 18/11/2011).   Για την κατασκευή του προαναφερόμενου Δρόμου θα απαιτηθεί η αποκοπή αριθμού δέντρων (ελιές, καλλωπιστικά φυτά, ευκάλυπτοι κλπ) , τα οποία είτε θα μεταφυτευθούν σε άλλα σημεία στο Δήμο Στροβόλου (πχ ελιές) ή θα  μεταφυτευθούν σε άλλα σημεία στο Δήμο Στροβόλου (πχ ελιές) ή θα αντικατασταθούν με άλλα κατάλληλα δέντρα, σε συνεννόηση με το Τμήμα Δασών.

Στις πρόνοιες του Έργου προβλέπεται η φύτευση εκατοντάδων δέντρων, στις λωρίδες πρασίνου, στα πεζοδρόμια ή σε χώρους πρασίνου που θα δημιουργηθούν.

Για το Έργο υποβλήθηκε Σημείωμα Έργου (PCN) στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΕΠΣΑ), όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία και έχει ήδη εγκριθεί.

Στάδια προώθησης έργου
Στην παρούσα φάση, αναμένεται η ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης με το κοινό, η οποία θα λήξει στις 17 Φεβρουαρίου 2020, με τη διενέργεια δημόσιας παρουσίασης των προνοιών του Έργου, από Λειτουργούς του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

Στη συνέχεια, το Δημοτικό Συμβούλιο Στροβόλου, αφού λάβει υπόψη του τα σχόλια/ παρατηρήσεις των πολιτών, θα λάβει την τελική του απόφαση για το Έργο.

Εάν η απόφαση είναι θετική, το Τμήμα Δημοσίων Έργων θα ολοκληρώσει τη Μελέτη των Κατασκευαστικών Σχεδίων και στη συνέχεια θα προκηρύξει ανοικτό διαγωνισμό για την κατασκευή του Έργου.  
 
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας