TourInvest Cyprus

Το business plan για τον τουρισμό του αύριο στην Κύπρο

Μάριος Ιωάννου  17/08/2021 06:50
Το business plan για τον τουρισμό του αύριο στην Κύπρο
TourInvest Cyprus

Το business plan για τον τουρισμό του αύριο στην Κύπρο

Μάριος Ιωάννου  17/08/2021 06:50

Ως ιδανική ευκαιρία παρουσιάζεται η τωρινή συγκυρία για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουριστικού τομέα με στόχο την αντιμετώπιση της άνισης κατανομής των τουριστών σε προορισμούς της Κύπρου, οι οποίοι συγκεντρώνονται κυρίως στις παράλιες περιοχές.

Ανακαινίσεις, αναβαθμίσεις και κίνητρα για ενεργειακές αναβαθμίσεις σε εξοχικές και ορεινές περιοχές, αλλά και διαδρομή της Αφροδίτης τίθενται στο επίκεντρο για τα επόμενα χρόνια.

Πράσινος τουρισμός και έμφαση στα βουνά

Σύμφωνα με την πρόταση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου για την περίοδο 2021-2026 (Κύπρος - Το Αύριο), στην οποία υποβάλλονται ουσιαστικές εισηγήσεις για αναδιάρθρωση του κυπριακού τουρισμού, αυτή είναι η ώρα για τον τομέα να επιταχύνει ουσιαστικές αλλαγές όσον αφορά αυτές τις ανισότητες, οι οποίες αναμένεται να αντιμετωπίσουν την εποχικότητα και να κάνουν τη διαφορά για τις μελλοντικές γενιές.

Με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της προστιθέμενης αξίας του τουριστικού τομέα, η ολοκληρωμένη πρόταση για τον τουρισμό του αύριο περιλαμβάνει επενδύσεις που συνδέονται με την εφαρμογή μιας νέας τουριστικής στρατηγικής για βιώσιμη ανάπτυξη, πράσινο τουρισμό και ανάπτυξη του τουρισμού στα βουνά, σε απομακρυσμένες περιοχές και περιοχές του εσωτερικού.

Συμβαδίζοντας με την Εθνική Στρατηγική για τον Τουρισμό της Κύπρου, φιλοδοξεί να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης, δίνοντας παράλληλα κίνητρα για την εισαγωγή και προώθηση νέων μορφών τουρισμού (π.χ. τουρισμός στη φύση, αγροτουρισμός, slow tourism και γαστρονομικός τουρισμός), με βάση την κυπριακή παράδοση.

Διαβάστε ακόμα:

Νέο «κούρεμα» σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων στην Αγία Νάπα

Sunset Gardens: Η απάντηση στα προβλήματα στέγασης των νεαρών ζευγαριών

Οι προτεινόμενες επενδύσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας του τουριστικού τομέα, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τη χαμηλή ανταγωνιστικότητα της Κύπρου σε σύγκριση με άλλους κοντινούς προορισμούς, την εξάρτησή της από συγκεκριμένες αγορές, την ανάγκη ενίσχυσης της συμβολής της στην εδαφική συνοχή, την ανάγκη βελτίωσης της εποχικότητας, την απουσία στρατηγικού πλεονεκτήματος για την Κύπρο και τη χαμηλή αναγνώριση του τουριστικού σήματος της Κύπρου.

Οι εν λόγω επενδύσεις αναμένεται να συμβάλουν στην οικονομική διαφοροποίηση του τουριστικού τομέα της Κύπρου, τη δημιουργία απασχόλησης, ως κύρια ή δευτερεύουσα πηγή εισοδήματος, ειδικά στα βουνά, σε απομακρυσμένες και εσωτερικές περιοχές, τη μείωση της μετανάστευση και την τόνωση του επαναπατρισμού, τη βελτίωση τόσο του φυσικού όσο και του δομημένου περιβάλλοντος στις αγροτικές περιοχές, όπως επίσης τη μείωση της εποχικότητας στον τουρισμό, μέσω της αύξησης των επισκέψεων στα βουνά, απομακρυσμένες και εσωτερικές περιοχές.

Επενδύσεις στα ορεινά και στις απομακρυσμένες περιοχές
Οι επενδύσεις όσον αφορά την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας του τουριστικού τομέα με έμφαση στην εξοχή, τα ορεινά και τις απομακρυσμένες περιοχές περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, χρηματοδότηση για την ανακαίνιση καταλυμάτων / ξενοδοχείων σε αυτές τις περιοχές με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος.

Προτείνεται επίσης ανακαίνιση παραδοσιακών εστιατορίων ή επιχειρήσεων που πωλούν παραδοσιακά προϊόντα, με την ένταξήςτους στην ετικέτα "Taste of Cyprus", επαναπροσδιορισμός των καταλυμάτων/ξενοδοχείων για να περιλαμβάνουν ιατρικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις διαβίωσης προκειμένου να προσελκύσουν ιατρικό τουρισμό και τουρισμό υγείας και ευεξίας.

Πώς θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα
Υπεύθυνο για την υλοποίηση της επένδυσης μέσω της δημιουργίας προγράμματος επιχορήγησης θα είναι το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Το σχέδιο επιχορήγησης θα σχεδιαστεί με βάση την προηγούμενη εμπειρία με παρόμοια προγράμματα ανακαινίσεων.

Όπως επισημαίνεται, το Υφυπουργείο θα πραγματοποιήσει επίσης άλλες τέτοιες δράσεις υποστήριξης, μέσω εθνικών κονδυλίων, όπως διαφημιστικές καμπάνιες και προώθηση εσωτερικών θεματικών διαδρομών και εκπαιδευτικά μαθήματα στο εγχώριο τουριστικό εργατικό δυναμικό.

Σημειώνεται ότι οι δαπάνες για ενεργειακή αναβάθμιση δεν θα είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος, καθώς δεν θα επικαλύπτονται με το ειδικό σχέδιο που θα εφαρμοστεί από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και το οποίο θα στοχεύει στους εθνικούς στόχους που έχουν τεθεί για την ενέργεια και το κλίμα 2030.

Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι πολλοί επιλέξιμοι συμμετέχοντες (αδειοδοτημένα ξενοδοχεία και τουριστικά ιδρύματα που χαρακτηρίζονται ως παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια) δεν επιτρέπεται από τον νόμο να εκτελέσουν σημαντικά έργα ενεργειακής απόδοσης, όπως επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς αυτές οι επενδύσεις θα αλλοιώσουν την παραδοσιακή / ιστορική αρχιτεκτονική του κτηρίου.

Το χρονοδιάγραμμα
Με βάση τα χρονοδιαγράμματα για τη συγκεκριμένη επένδυση, μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2023, τουλάχιστον 175 μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε παγκύπρια κλίμακα, που περιλαμβάνουν καταστήματα τροφίμων και πιο συγκεκριμένα ταβέρνες, αλλά και πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πωλούν παραδοσιακά προϊόντα, θα πρέπει να επενδύσουν σε ανακαινίσεις ή βελτιώσεις, προκειμένου να προωθήσουν την αναβάθμιση της Κύπρου και να ενισχύσουν την κυπριακή φιλοξενία και την ανάπτυξη της κυπριακής γαστρονομίας, μέσω της παρεχόμενης οικονομικής υποστήριξης.

Εξάλλου, μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2026, τουλάχιστον 57 ξενοδοχεία και άλλα τουριστικά ιδρύματα, σε επαρχίες, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, θα πρέπει να επενδύσουν σε ανακαινίσεις ή βελτιώσεις με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, τον εμπλουτισμό της τουριστικής προσφοράς για την προσέλκυση νέων αγορών / ποιοτικών τουριστών.

Προώθηση της κυκλικής οικονομίας στα ξενοδοχεία
Οι δράσεις της προτεινόμενης επένδυσης στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων με μεταρρύθμιση προς τη βιωσιμότητα παρέχοντας δομημένη ανάπτυξη, κατάρτιση και καθοδήγηση για τη διευκόλυνση της μετάβασης των επιχειρηματικών μοντέλων των ξενοδοχείων σε κυκλικά μοντέλα ή την ανάπτυξη των υπαρχόντων κυκλικών προϊόντων τους.

Έμφαση αναμένεται να δοθεί στη διατήρηση και μείωση της κατανάλωσης πόρων και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2022, θα γίνει αξιολόγηση των αιτήσεων που ελήφθησαν για εκπαίδευση επιχειρήσεων όσον αφορά την κυκλική οικονομία βάσει κριτηρίων επιλογής και υπογραφής συμβάσεων συνεργασίας με τουλάχιστον 50 ξενοδοχεία.

Μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2026, τουλάχιστον 18 ξενοδοχεία θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα ως κυκλικά ξενοδοχεία, μετά τους απαραίτητους ελέγχους.

Διαδρομή της Αφροδίτης δύο χιλιομέτρων
Στόχος αυτού του πυλώνα ανάπτυξης του τουρισμού είναι η αναβίωση της υπαίθρου, των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών μέσω της δημιουργίας αυθεντικών εμπειριών για τους επισκέπτες.

Όλες οι προτεινόμενες επενδύσεις αναμένεται να γεφυρώσουν την ανισόρροπη ανάπτυξη που υφίσταται μεταξύ παράκτιων και εσωτερικών περιοχών του νησιού.

Παράλληλα, θα συμβάλλουν στη δημιουργία νέων μορφών απασχόλησης σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές του νησιού.

Μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2024 αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδρομής της Αφροδίτης, η οποία θα συνδέσει ιστορικά, θρησκευτικά και περιβαλλοντικά σημεία της περιοχής (όπως μονοπάτια της φύσης κ.λπ.) με ειδική διαδρομή μήκους δύο χιλιομέτρων, με στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και την προώθηση της βιοποικιλότητας.

Η εν λόγω διαδρομή δεν θα εξυπηρετήσει μόνο τουρίστες από το εξωτερικό, που επισκέπτονται την περιοχή αλλά και Κύπριους που επισκέπτονται την Πάφο και πιο συγκεκριμένα την περιοχή του Ακάμα.

Μέχρι το τέλος του 2025, τουλάχιστον 105 επιχειρήσεις θα πρέπει να προχωρήσουν σε ανακαινίσεις, βελτιώσεις, οπτικές ή αισθητικές αναβαθμίσεις σε δημόσια παραδοσιακά κτήρια / υποδομές στην ύπαιθρο, σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές από αποκατάσταση.

Ταυτόχρονα, αναμένεται να επαναπροσδιοριστούν προκειμένου να φιλοξενηθούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στους τομείς της δημιουργικότητας και της μεταποίησης, όπως καλλιτέχνες, χειροτέχνες και παραδοσιακά προϊόντα.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας